Tokios tokelės (77) „Amerikoje naujas išaušo jau rytas“Visi žinome pasaką, kur asilas pasigyrė įspyręs liūtui. Tik jis nepasakė, kad tas liūtas buvo negyvas.

Panašus elgesys ir „asilės“ paskutinį kartą įspyrus prezidentui. Jos pasididžiavimas, kad sugebėjo antrą kartą apkaltinti prezidentą. Apkaltinimas tai dar nenuteisimas, kuriam jokių vilčių nėra. Aiškiai pastebimas jos stogelio pavažiavimas. Ji deda visas pastangas, kad Trump‘ui nebūtų galima kandidatuoti į prezidento postą ateityje. Bet apkaltinimas be įrodymų lieka tiktai  laiko gaišinimas. Juk teisia Senatas, kur tokiam apkaltinimui surinkti reikalingą skaičių balsų neįmanoma. 

Prezidentas, sausio 20 d. 12 val. dienos metu tampa eiliniu piliečiu. JAV Konstitucija nesuteikia įgaliojimų Senatui teisti eilinius piliečius. Tam yra teismai. Čia „asilė“ prašovė. Gėda „asilei“.

Kokią magišką lazdą ji naudoja, kad pagal jos nurodymus šokinėja net Senato mažumos vadas? Demokratams Atstovų Rūmuose dreba kinkos, kad juos neužkluptų jos nemalonė. Jie visi jai pritaria visoms jos užgaidoms. Ar tai liūtų banda vadovaujama „asilės“? Ar tai ne „asilų“ banda?

„Asilė“ planuoja tolimesnius veiksmus. Nežinia ar jai pavyks sustabdyti Trump‘o kandidatavimą antrai kadencijai. Trump‘as būdamas prezidentu jos neklausė. Ar ji sugebės šokdinti Biden‘ą pagal savo norus, parodys artimoji ateitis.

Ji nenurims kol negaus ko nori. Ji sugebės neklaužadas paaukoti ant savo garbės trokštančio aukuro. Ji, tiktai ji viena, privalo turėti teisę vadovauti. Ji didelė „patriotė“, bet Pentagonas pasiuntė ją nafig, gal ir su spyriu į užpakalį. Ai,ai, ai, skauda.

Kartais norėtųsi, kad nors trumpam laikui atsirastų Stalinas ir tokias patriotes ir demokratus pasiųstų prie Laptevo ledynų praktikuoti patriotizmą.

Ji nesustodama dirba, kaltindama kitus, o save aukštindama, nes už dvejų metų, tikriausiai, ji ir vėl bus kandidatė į atstovus California valstijoje. 

Atsirado ir respublikonų tarpe išverstaskūrių (turncoats) kurie paskutinėse prezidento minutėse jį išdavė, pritardami jo apkaltinimui. Tai buvo ne respublikonai bet, dėl gardžios sriubos šaukšto, parsidavėliai. Tikri Judai. 

Kodėl Biden‘o inauguracijai Washington D.C. sutraukta virš 25000 kariuomenės? Tai divizijos lygio karių kiekis. Kodėl, ir kas ko bijo? Trump‘as taikiai palieka prezidentūrą. Ko bijo Biden‘as ir jo visa šutvė JAV Kongrese? Nejaugi tokio dydžio karinės jėgos reikalingos apsaugoti vogtais balsais keliaujantį į Baltuosius Rūmus prisaikdintą prezidentą? Juk amerikiečiai jį „myli“. Gal užuodžiamas parako kvapas. Ši mintis gali būti arčiau tiesos. Kaip reaguotų kariuomenė įsiliepsnojus revoliucijai arba pilietiniam karui? Kaip žinome revoliucijos žarijos neužgesusios. Kaip į tai reaguoja Biden‘as būdamas nelegaliu prezidentu. Vadinu nelegaliu todėl, kad jis džiaugiasi jam primestais vogtais balsais. Taip pat ir Trump‘as buvo vadinamas nelegaliu prezidentu be jokių įrodymų. Jo kaltė buvo, kad jis gavo daugiau elektorių balsų nei jo varžovė. Tai du skirtingi apibūdinimai. Rinkimuose 2016 metais demokratai tvirtai buvo įsitikinę pergale, todėl vogti balsų dideliu mastu vengė. Galutinėje suvestinėje demokratai gavo daugiau balsų, ir besidžiaugdami nesugebėjo suskaičiuoti elektorių balsus, kurių daugumą gavo Trump. Gavęs daugiau elektorių balsų, pagal Konstituciją, jis buvo paskelbtas prezidentu. Tuomet demokratai pradėjo šaukti jog jis nelegalus prezidentas. Žinome, jog šauksmai be įrodymų nieko nelemia.

Ko bijoma per Bide‘o inauguraciją? Ar demokratai bijo savęs ar bijo amerikiečių? Trump‘as padoresnis už tuos demokratus, todėl jo bijoti nėra tikslo. Tik vien Trump‘o vardo paminėjimas demokratams kelia šiurpą.

Nuo Trump‘o ignoravimo, šmeižimo neatsilieka ir Chicago‘s miestas su savo vėjuota politika. Jiems Trump Tower, kurį jie kadaise priėmė su didžiausia pompastika, dabar yra rakštis akyse. Jie nesupranta, jog tas Trumpo viešbutis su įvairiais kitais verslais, parduotuvėm, miestui neša pelną, o pats pastatas savo nekilnojamo turto mokesčiais, kurie nemaži, taip pat praturtina miesto iždą. Tikriausiai, miesto valdžia norėtų Trumpo vardą ant pastato pakeisti vėl kažkokio teroristo vardu, kaip kad padarė dalį gatvės pavadindami teroristo Oscar Lopez Rivera vardu. Nesąmonėms ribų nėra.

Amerikoje demokratai kratosi Trump‘o vardo. Manau, pasaulinėje arenoje, jo vardas bus pasigendamas. Jis ėmėsi sėkmingai valdyti kraštą kapitalistiniais verslo pagrindais, apie ką politikieriai neturi jokio supratimo. Jo laikais ekonomija augo lyg grybai po lietaus. Žmonės organizavo ramias demonstracijas jo palaikymui. Riaušes kėlė „profesionalūs“ provokatoriai, kurių nusikaltimus demokratai meta Trump‘ui. Trumpas yra kultūringesnis ir padoresnis už jį kaltinančius demokratus. Demokratai, meta nebūtus kaltinimus Trump‘ui iš pavydo, kad jie neturi gabumų prilygstančių Trump‘ui.  Demokratai, jaučia savo kaltę už visas prieš Trump‘ą sukeltas demonstracijas, ne tik Kapitolijuje, bet ir miestų plėšime, deginime bei naikinime. Juk tuos naikinimo veiksmus atliko „aukštos“ kultūros asmenys; ANTIFA, BLM ir jiems pritariančios gaujos, pritariant nukentėjusių miestų vadovybėms ir gubernatoriams, kurie yra demokratai. Tai kas yra liaudies priešai? Tik ne respublikonai.

Keletą žodžių apie Trump‘ą, jam apleidžiant prezidentūrą:

Sėkmės jam pavydėjo

Valdžios ištroškusi klika.

Naikinimams palaimą gavo                     

ANTIFA ir akla minia.

Dabar, turint naują prezidentą, dar jam nieko nenuveikus, nekaltinkime jį, nes dar nėra už ką. Nepardavė Amerikos rusams nei Trump‘as, neparduos jos nei Biden‘as kinams. Reikalui esant galime ir turime teisę prezidentą kritikuoti, bet ne šmeižti. Neimkime pavyzdžio iš demokratų. Visuomet privalome žinoti, jog ne mes, bet jis yra prezidentas. Tad gerbkime tą instituciją, pasirodykime jog esame kultūringi žmonės. Nors mes ir lietuviai, bet esame amerikiečiai.

Šie, 2020 metų rinkimai paliko istorijai didelį galvosūkį, kas yra tikri kaltininkai dėl sujauktų rinkimų rezultatų. Apie šiuos rinkimus ilgai kalbės įvairūs istorijos žinovai, gal būt net norėdami ją pakeisti. Bet istoriją panaikinti ar pakeisti iki šiol dar niekam nepasisekė. Nepasiseks ir ateityje.

Trump‘as išvykdamas į namus Floridoje, priminė jog jis dar sugrįš. Prezidentas Nixon‘as paskutinei kelionei į namus spaudos atstovams tarė: „You will have no more Nixon to kick around“. Manau, jog prezidentas Trump‘as galvoja taip kaip pasakė Nikson‘as.

„Amerikoje naujas išaušo jau rytas“, tad nepeikime dienos nesulaukę vakaro.


2021-01-20


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos