Tokios tokelės (75) Nepeikime dienos nesulaukę vakaro.Seni metai, su pasenusia ir dvokiančia žiurke, apleido mus nusivylusius politikoje. Naujus Metus, kurie yra jaučio metai, mes pasitikome įvairiais nuogąstavimais politikoje. Naujas jautis, tikriau veršis, dar neturi ragų, kad galėtų pasirodyti. Politikoje ragai auga greitai net nematant. Ar sugebės jaunas jautis iki metų pabaigos sutvirtinti savo ragus, pagal lietuvišką pasakymą: „Jautis senyn, ragas kietyn“?


Visi esame susipažinę su Kapitolijaus šturmu Washington, D.C. Įdomu, kas buvo jo, jokio proto neturintys, organizatoriai. Jiems reikėjo šturmuoti valstijų, rinkimų eigoje susitepusių gubernatorių, įstaigas. Ir tą reikėjo daryti prieš patvirtinant elektorių sąrašus. Per ilgai galvota, prarastas laikas, o rezultatai verti tiktai gėdos. 


Baigėsi prezidentinių rinkimų triukšmas. Išrinktuoju tapo Biden‘as. Ar jis tapęs prezidentu nesukels pasipiktinimo bangų Amerikoje? O gal triukšmas dar nesibaigė?                          


Iki šiol žinojome kokį prezidentą turime ir ką jis nuveikė amerikiečių labui. Vienas įvykis nebuvo numatytas, tai Covid-19. Senovėje, actekai ir inkai išplitus epidemijai aukodavo savo vadus dievams. Šia gražia tradicija turėtų susirūpinti kinai, nes epidemija paplito iš jų krašto. Ši epidemija, tai kinų „dovana“ amerikiečiams, nes jie (kinai) nekenčia prezidento Trump‘o. Jie nekenčia nei vieno kapitalistinio pasaulio vadovo. Jiems priimtini tiktai tie, kurie sugeba jiems lankstytis, tapdami vasalais. Trump‘as nebuvo iš tų bestuburių. Apie naują prezidentą dar per anksti kalbėti, nors pranašysčių yra įvairių. 


Dabar belieka stebėti ką kinai bandys, galbūt net šantažu, išspausti iš naujojo prezidento. Neatsiliks ir rusai.


Pirmiausiai, mes nespėliokime, bet gerbkime naują prezidentą ir pritarkime jo geriems darbams. Neužmirškime, jog esame ne respublikonai ar demokratai, bet amerikiečiai, kurie visuomet sugeba susiburti apie prezidentą. Nesielkime, kaip kad elgėsi demokratai Trump‘o atžvilgiu. Būkime pavyzdingi, ne tik kaip amerikiečiai, bet ir kaip lietuviai. Užmirškime, nors ir žinome, kad balsai demokratų naudai buvo vogti, paneigiant visus demokratijos principus panaudojant visas nešvariausias priemones siekiant tikslo. Išgyvenkime sąžiningai ir garbingai tuos keturis Biden‘o metus. Po keturių metų, tikriausiai, vėl rinksime Trump‘ą.


Visa rinkimų tragedija įvyko, kai gubernatoriai demokratai tapo diktatoriais, ignoruodami legislatūras savose valstijose. Nors laisvame krašte tokie veiksmai prieštarauja Konstitucijai, jie vykdomi asmenų praradusiems bet kokią sąžinę, norint tokiu išdavikišku būdu užsitarnauti  garbę. Išdavikišku būdu įsigyta garbė yra bereikšmė. Gerbti niekšus gali tiktai jų pakalikai. Jeigu Biden‘as supranta, kad jis iškilo vogtais balsais ir korumpuotų gubernatorių bei valstijų sekretorių dėka, ir turi šiek tiek garbės, tai jis privalėtų atsistatyti.


Ar tie visi, Trump‘ą ginantys advokatai yra kompetentingi stoti į dvikovą su AT teisėjais? Koks jų nusimanymas apie Konstituciją? Pasiskelbimas garsiais advokatais nereiškia, kad jie geri Konstitucijos žinovai. Nesu tikras, bet nemanau, kad jie dirbtų pasiaukojančiai, be atlyginimo, prezidentui Trump‘ui.


Demokratų niekšiškumas pasireiškia Amerikos istorijos naikinime. Pilietinio Amerikos karo, pietinių atsiskyrėlių valstijų karo vado Robert E. Lee, 111 metų stovėjusi statula pašalinta iš Kapitolijaus, Washington‘e DC.  Juk šis pietinių valstijų atsiskyrėlių generolas garbingai pasidavė šiaurinių valstijų generolui Ulisses E Grant, įteikdamas pastarajam savo asmeninį kardą. Už pasidavimą jis nebuvo nei pakartas nei nulinčiuotas. Jis garbingai, užbaigęs karą, buvo laisvas pilietis, tik netekęs savo kardo. Nuo pat JAV susikūrimo, amerikiečiai gerbė savo istoriją, kurią tebegerbia ir dabar, žinodami , jog valstybė negali būti be istorijos. Amerikos istoriją naikina kairiųjų pažiūrų patys amerikiečiai užimantys aukštas pareigas JAV Kongrese. Viskas daroma gaudant piliečių balsus išsilaikyti valdžioje, o būnant valdžioje valdyti ir tapti diktatoriais. Diktatūriškumu pasižymi ne viena demokratų valdoma valstija.

 

Prezidentui Trump‘ui apleisti Baltuosius Rūmus yra skaudus smūgis kovojusiam ir patyrusiam nusivylimą Amerikos rinkimų sistema, kur faktiškai gubernatoriai, per savo neteisėtai paskirtus elektorius, ignoruoja valstijų legislatūrų teisę skirti elektorius prezidento rinkimui. Galutinė suvestinė rodo, kad keletos valstijų demokratai gubernatoriai lėmė prezidentinius rinkimus. Tai neteisėta.  Neįmanoma pasakyti kokie bus Trump‘o paskutiniai žodžiai apleidžiant prezidentūrą. Žinome, kad paskutiniai prezidento Nixon‘o, po atsistatydinimo, žurnalistams pasakyti žodžiai lipant į lėktuvą buvo: „You will have no more Nixon to kick around“. Manau, dauguma amerikiečių pasiges prezidento Trump‘o. Jo geri atlikti darbai visuomet plauks, lyg taukai, istorijos viršūnėse.  

 

Biden‘ui laimėjus prezidentūrą, sunku patikėti, kad vienybė joje galės išsilaikyti. Prezidentas bus įtaigojamas dvejų „bobų“, t.y. viceprezidentės ir Seimo pirmininkės. Jeigu jis negerbs jų pageidavimų jis sulauks ankstyvos karjeros pabaigos. Jeigu jis pasiduos, jis praras bet kokį gautą rinkėjų pasitikėjimą. Vienaip ar kitaip, jam kapiec, nes bus neįmanoma atsispirti moterų intrigoms, o gal net ir jų sąmokslui? 


Aš, keturis metus rašydamas respublikonų ir Trump‘o naudai, aišku, norėjau, kad rinkimus laimėtų respublikonų prezidentas Trump. Kartu noriu respublikonų adresu tarti kartų žodelį, kad jie, vieningumui išlaikyti, galėtų imti pavyzdį iš demokratų.


Kviečiu visus bendrai, nepraraskime pilietinį ir politinį sąmoningumą,  ir nespręskime apie dieną nesulaukę vakaro. Budėkime! 


2021-01-06 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos