Tokios tokelės (73) Trump‘as Amerikos ateitis

Leninas, kadaise, Rusijos Dūmoje šaukė, jog „yra tokia partija“ sugebėsianti valdyti Rusiją, kuri vėliau įvykdė ginkluotą valdžios pagrobimą, ir savo „sugebėjimais“ privedė prie jos žlugimo. Dabar, Amerikos demokratai šaukia, kad tik demokratų partija sugebės valdyti kraštą ir, (pasimokinusi iš Rusijos klaidų), pasiryžusi sunaikinti Amerikos demokratiją. Bet, ar Amerikos piliečiai pasiduos tokiems neaiškių ...izmų įsigalėjimams? Jau dabar kalbama apie ginkluotą pasipriešinimą. Teisingai sakoma, jog kuo toliau į mišką tuo daugiau medžių pastebime per kuriuos nieko nebematome. Nebematome, kaip prieš mūsų akis naikinama, arba žūsta garbinga buvusi Amerikos demokratija.


Demokratų rankomis naikinama ir Amerikos istorija. Verčiami Amerikos įžymybių paminklai, nes jie kai kam nepatinka. Naikinama Amerikos istorija mokyklose, kur net ir Dievas išmestas, be jokio naujo pakeitimo. „Black lives matter“ istorija yra ne istorija, bet tik valstybei žalingas judėjimas.


Dabar Amerikoje demokratija naikinama balsų vagystėmis, nes demokratams priemonės pateisina tikslą. Sąžiningu būdu laimėti rinkimus demokratai neįsivaizduoja. Ką kaltiname? Kaip visuomet, vyresnybė nusiplaus rankas. Labai prisidirbusi yra Georgia valstija. Ten niekas nebenori klausyti gubernatoriaus įsakymų balsų pertikrinimui, nes kiekvienas viršininkas yra teisus. Kaltų jų tarpe nebus. Kalti bus tik tie kurie vykdė viršininkų įsakymus. 


Pennsylvania valstija, kartu su kitomis, yra paduotos JAV Aukščiausiam Teismui spręsti tų valstijų rinkiminius nusižengimus. Vieni skundai atmetami, kitų likimas nežinomas. Pagal vieną šalies AT (Aukščiausias Teismas)  teisėją, šalyje nebuvo atsitikimų, kad šalies AT panaikintų valstijų patvirtintus rinkimų rezultatus. Taip pat nėra buvę Amerikos istorijoje, kad valstijos AT pažeistų savos valstijos Konstituciją, kaip kad įvyko Pennsylvania valstijoje. Valstijos Konstitucijos pažeidimus spręs šalies AT, ir kalbėti apie jo sprendimus negalime nes mes nežinome kaip suformuluoti klausimai.


Šiais teisiniais klausimais žinios kasdieną keičiasi. Kartu su Texas valstija dar 17 valstijų užvedė bylas prieš Arizona (AZ), Nebraska (NE), Georgia (GA), Michigan (MI), Wisconsin (WI) ir Pennsylvania (PA) dėl rinkimų klastojimų. Bijodama suktybių išaiškėjimui, Michigan valstija įsakė visus rinkimų duomenis sunaikinti. Sakoma, vagie kepurė dega.


Vyrauja įsitikinimai, jog šalies AT privalės šį klausimą spręsti. TIESA privalo triumfuoti. Niekšybes, be pasigailėjimo reikia naikinti. Vogtais balsais, kandidatas į prezidentus privalo, norint išlaikyti garbę, jeigu garbingas ir brangina garbę, besąlyginai atsistatydinti. Dabar visų akys ir ausys nukreiptos į AT veiklą. Kartoju, TIESA privalo triumfuoti.


Dabartiniu laiku, tiek prezidentas Trump, tiek kandidatas Biden laikosi ant briaunos. Valstijų vadovai kurie yra demokratai užsispyrusiai nepasiduoda neaiškumų išaiškinimui, nors legislatūrose vyrauja respublikonai.


Trump‘as, savo prezidentavimo laikotarpiu, Ameriką pakeitė gerojon pusėn. Apie tai kalba didžioji visuomenės dalis. Nesąžiningi balsų skaičiavimai ir jų vagystės gali jam atimti prezidentavimą antrai kadencijai. 


Visi žinome ir pastebime, kad Trump‘ui prezidentaujant, Rusijos užsienio reikalų ministras Lavrovas nustojo skraidęs į Ameriką, ką jis dažnai atlikdavo ankstesnių prezidentų laikais. Trump‘as yra pasakęs, kad Rusija ir Putinas jam nereikalingi. Tokį sprendimą dar nėra padaręs joks kitas, nesenos praeities JAV prezidentas. Sveikintina. Taip pat jis aplamdė ragus kinams. Jis, kaip nei vienas žinomas prezidentas, įsigijo Washington‘o biurokratų nemalonę už vykdymą „Drain the Swamp“.


Norime, kad jo pradėtas darbas, jeigu prarastų prezidentūrą, būtų tęsiamas. Jau dabar  „būsimasis“ (Biden) prezidentas sako, kad jis ves savotišką politiką, tiek viduje, tiek ir užsieniuose, priešingą Trump‘o politikai.

 

Girdime JAV Senatorių pasisakymų (R), kad sausio 6 dieną jie nepriims įtariamų sukčiavimu valstijų elektorių balsus. Apie tiesą, kokia ji bus, žinoti ir skelbti per anksti. Prezidentas sako, jog kova už tiesą nebaigta. Tikriausiai pabaigą sulauksime JAV Aukščiausio Teismo sprendime. Taip pat galime tikėtis, kad šalies AT įpareigos minimų valstijų, patrauktų teisman, legislatūras skirti elektorius. Tuomet Trump‘as galėtų, mesti sidabrioką, tardamas Biden‘ui: „Heads – you loose, tails – I win“.


Tikėkime, kad TIESA nugalės atšaukdama neteisingus balsavimo duomenis, ir Trump‘as liks prezidentu dar keturiems metams.


 2020-12-11

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos