Jaunimo Centro Tarybos Kalėdinis sveikinimas

 

Kalėdos...

Tai metas, kai sušyla širdys,

Kai namuose jaukiai dega žvakelės.

Ir švelniai kvepia eglutės šakos,

O žmonės dalinasi gerumu ir meile.

 

Ir ateinančiais metais stenkimės išsaugoti nuoširdų rūpinimąsi vieni kitais, supratimą ir 

palaikymą. Tada mūsų laukiantys darbai bus lengvesni, tikslai – greičiau pasiekiami, o kelias į juos – aiškesnis. Pasidalykime šventiniu džiaugsmu, kad geriausi linkėjimai būtinai išsipildytų. Visiems – šviesių, linksmų šventų Kalėdų!

 

Širdingai dėkojame, kad esate su mumis.


Bendruomenės vieningumo, stiprybės ir palaikymo dėka Jaunimo Centro taryba pradėjo didžiausią - per visą Jaunimo Centro gyvavimo laikotarpį projektą, tai pastato šildymo sistemos keitimą (naujų šildymo katilų pastatymą). Dėka visų Jūsų aukų galėjome imtis šio didelio ir brangaus projekto įgyvendinimo. 

Ačiū visiems, ir kviečiame toliau prisidėti piniginėmis aukomis prie šio projekto. Tai tik pirmas etapas, katilas jau veikia, šiltos Jaunimo centro patalpos, o lėšų projektui dar trūksta. Visų Jūsų pagalba yra neįkainuojama ir tik jos dėka mes išliksime ir gyvuosime. 

$10,000 ir daugiau - The Jesuit Fathers of Della Strada, Kriaučiūnas Family;

$5,000 ir daugiau - Gintaras Vaišnys;

$1,000 ir daugiau - Rotary Club of Chicagoland Lithuanians, Patricia Nelia Paulauskas, Rimvydas Eugene Mulokas Trustee, Ruta Mulokas Trustee, Gediminas Damašius, Maria J. Utz, Dr. Audrius V. Plioplys, Daiva Juzėnas, Enata Skrupskelis, Gražina Santoski, Linas/Audronė Norušis, Nativity of the Blessed Virgin Mary Church, Stasys K. Rudys;

$500 ir daugiau - Elona/Juozas Vaisnys , Aldona Šmulkštys, Alexander/Pranutė Domanskis, Birutė Bulota, Dainius/Nida Petronis, Inga Auškalnienė, Marquette Funeral Homes LTD, Rasa Aleksiunas, Rimantas Rudys, Susan/Paul Binkis;

$250 ir daugiau - Nemira Sumskiene, Vytas Žemaitaitis, Lydia Griauzde, Linas Sidrys, Ilona Laucius, John R. Dainauskas, Marija Meškauskas (Lėtūnas), Sendraugiu Ateitininku Čikagos skyrius, Antanas/Rita Rašymas, Ramunė Kubilius, Aldona Rauchas, Alvida T. Baukus, Danguolė Kviklys, Gintaras/Mary J. Dūda, Jūratė Landwehr, Lithuanian Catholic Federation Ateitis, Inc. (Cleveland), Marija Eiva Hauser, Neringa Geišaitė, Vida/Mindaugas Rupšai, Theresa Umentum, Vida Kuprys,Vytas/Dalia Januškis, Aras/Audra Lintakas.


Nuoširdžiai,

Jaunimo Centro Taryba

2020 m. gruodis


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos