Tokios tokelės (71) Tebevykstantys rinkimaiAr tikrai Biden‘as laimėjo? Laimėjo jis ar ne, „kaltinti“ reikia Trump‘ą. Jeigu 2016 metais rinkimus būtų laimėjusi Hillary, aišku, nebūtum turėję Trump‘o. Neturint Trump‘o nebūtų ir tokio dabartinio balsavimo cirkaus. Nors liaudis patenkinta Trump‘o atsiektais rezultatais, jis, demokratų akyse lieka negeras, nes jis yra Trump‘as, turtingas ir dar respublikonas. Aišku, kad Trump‘as negeras, galvoja tiktai demokratai, kuriems jau 2016 metais kelias į prezidentūrą tapo užtvertas. Hillary būtų buvusi „geresnė“ prezidentė, kuri kartu su vyru, tuo metu esamu prezidentu, pardavė rusams 20% Amerikos urano akcijų. Kiek tokių strateginių akcijų dar būtų parduota jai būnant prezidente? Viskas už pinigus, už turtą. Už solidžią sumą būtų parduodamas net ir patriotizmas. Juk plikam atėjus į valdžią išeiti privaloma turtingiems. Tą patį negalime sakyti apie Trump‘ą. Jis turtingas, todėl ir nepaperkamas. 


Jūratė Kazickaitė – Altman, sakanti surinkusi virš milijono dolerių Biden‘o rinkimų pasisekimui. Tik dar neaišku, ar Biden‘as laimėjo rinkimus. Iki šiol sklandantis mitas, jog respublikonų partija yra turtingųjų partija nepasitvirtina, stebint p. Jūratės pasiekimus. Bet nei vienas mes negalime uždrausti remti savo pasirinktą kandidatą, kol Amerikos Konstitucija tą mums garantuoja. Kad Biden‘as norėtų tą Konstituciją pakeisti, įvairūs būgštavimai neturi jokio pagrindo.


Daugiausiai prie šitokio rinkimų cirko prisidėjo Amerikos žiniasklaida, kuri, galime sakyti kalbėjo ir tebekalba, lyg įgaliota, „Amerikos tautos balsu“, kas reiškia: Kas dolerį pakloja, už tą žiniasklaida loja – „Amerikos tautos balsu“, iškraipydama visą tikrovę. Nors jie neturi jokių įgaliojimų, jie paskelbė Biden‘ą išrinktuoju. „Išrinktasis“, kol neprisaikdintas, dar ne prezidentas. Jo prisaikdinimui kelią pastoja dabartinis prezidentas, užvedęs eilę bylų teismuose apie nesąžiningumus balsų skaičiavimuose. Atsirado teisėjų, kurie priėmę Trump‘o skundą, bylos tęsimui sudaro neįvykdomas sąlygas. Ar tai ne teisėjo šališkumas? Kokiu tikslu tokie teisėjai rizikuoja savo garbe, jeigu tokią turi, ir karjera? Pasekmėje šito, kai kurie sostai pradeda braškėti. Kai kuriose valstijose vykdyti balsų perskaičiavimai neturi reikšmės nes nebuvo prileisti opozicinės partijos atstovai. Tvirtinimas, jog balsų skaičiuotojai buvo sąžiningi, prekė neperkama. Ar gali būti geresnis „sąžiningumas“, jeigu išsiųsta 1.8 milijono balsavimo  biuletenių, o suskaičiuota 2.5 milijono, kaip tvirtina Rudy Giuliani, Trumpo advokatas šiose bylose. Taigi, demokratų planas įvykdytas net 139%. Net Sovietų Sąjungoje tokie aukšti pasiekimai balsavimuose nebuvo girdimi. Jeigu neklystu, tai Lietuvoje per pirmą okupaciją, sovietų žiniasklaida Anglijoje pranešė, kad lietuviai balsavo 109% (?) už Tarybų valdžią. Shit happens.


Žinių tiek pilnas kompiuteris, jog sunku atskirti tiesą nuo melo. Kas įvyks ateityje, kas bus prezidentu, sunku pasakyti. Duomenys sako, jog dėl tokio įžūlaus balsų vogimo, privalėtų laimėti Trump‘as. Biden‘as, žinodamas apie šias suktybes ir balsų vogimą, privalėtų garbingai atsistatyti. Jeigu jis taptų, šiuo nešvariu keliu, JAV prezidentu, praradęs garbę, neturėdamas žmonių pasitikėjimo, pasiduotų Pelosi terorui, nukentėtų visa Amerika. Apie jo skelbiamas socialistines idėjas, neverta sielotis, nes jos Amerikoje neįvykdomos.


Nors ir žinome, jog prezidentūra, dar keturiems metams priklauso prezidentui Trump‘ui, laukime ir tikėkime, kad teisingumas triumfuos, nes klastotu keliu įsiveržimas į prezidentūrą nežada nieko gero nei Amerikai nei pasauliui. Neįmanoma vogtais balsais tapus prezidentu atstovauti JAV visame pasaulyje. Amerika tikrai nenusipelnė būti pašaipos objektu.


Dalis demokratų niekina Trump‘ą nežinodami už ką. Paklausti, ką blogo padarė prezidentas Trump, jie neturi atsakymo. Paklausti ką gero padarė demokratas prezidentas, taip pat neturi atsakymo. Ko gero tikėtis iš tokių žmonių kurie dar gyvuoja ir galvoja lyg kokie „zombiai“?


Jeigu nesugebame atsakyti į klausimą ar Biden‘as laimėjo, pasistenkime atsakyti į klausimą ar Trump‘as pralaimėjo.

 2020-11-27

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos