Tokios tokelės (65) Politika


  

 Prancūzijos prezidentas po viešnagės Lietuvoje, telefonu kalbėjo su Rusijos prezidentu Putinu. Pokalbių tema buvo apie Kalnų Karabachą ir Baltarusiją. Putinas pareiškė, kad į Baltarusijos reikalus niekas neturi teisės kištis. Suprantant Putino galvojimą, kišimosi teisę pasilaiko jis pats sau. Juk jau įrodyta, kad nesikišimo tvarka okupuotas yra Krymas. Nesikišimo teise Rusija įsivėlusi į Rytų Ukrainos konfliktą. Putinas sutinka dalyvauti derybose, aišku, kad jo sąlygomis. Kitaip nebuvo ir nebus jokių sutarčių vykdymų. Mes, lietuviai, tą rusišką kitų tautų gerbimą ir sutarčių vykdymą pažįstame ir nelinkime, kad ir prancūzai jį pažintų. Bet ar bet koks pasipriešinimas rusų norams įmanomas, kai šalių vadovai linkčioja galvomis Putinui?


Dėl Navalno apnuodijimo „Novičiok“ nuodais Kremlius kaltina JAV žvalgybą. Nesąmonė. Juk už visas negeroves kaltinamas yra prezidentas Trump‘as. Nejaugi Kremlius, su Putinu priekyje, tiek atsilikę kad nežino ką kaltinti?


Cirkas Michigan valstijoje. Michigan valstijos Aukščiausias Teismas gubernatorės įsakymus pripažino pažeidžiančiais valstijos Konstituciją? Tai gubernatorės įžeidimas. Gali būti net ir „šiurkštus“ įžeidimas. Pagal gubernatorę teismas politizuotas, todėl ji negalvoja paklusti jo sprendimams, ir kad jos įsakymai  turi teisę dar 21 dieną galioti po neigiamo Teismo sprendimo. Teismas aiškiai sako, kad nelegalus įstatymas nustoja veikti nuo sprendimo paskelbimo. Bet ji gubernatorė, galinti atlikti ir valstijos Aukščiausio Teismo pareigas. Kaip gerai turėti tokią gubernatorę, kuri galvoja už visus ir savo vienu balsu kalba už visus, be jokių įgaliojimų. Gal jos asmenyje atsirado nauja „Stalino podukra“? Po jos sparnu yra ir valstijos sekretorė sugebanti (netyčia) spausdinti klaidingus balsavimo biuletenius. Lord Acton yra pasakęs: „Valdžia gadina, o absoliuti valdžia gadina absoliučiai“.


Niekur neteko girdėti, kad prezidentas skelbtų baltosios rasės viršenybę. Per debatus užklaustas ar jis atsisako baltosios rasės viršenybės jis neprivalėjo į klausimą atsakyti, nes jis jokios baltosios rasės viršenybės nesukūrė ir jo administracijoje tokių dalykų nėra. Tai tik žurnalisto provokacinis klausimas. Prezidentui neatsakius į tą klausimą JAV Kongreso Atstovų Rūmų pirmininkė nusiskundė, kad dėl to ji liko be miego. Vargšė. Užuojauta jai. Užtat prezidentas miegojo geriau. Kas vienam į nenaudą, kitam į naudą. Žurnalistas-moderatorius aiškiai palaikė Joe Biden pusę, rodydamas savo šališkumą. Tai buvo jokios vertės neturintys debatai, jeigu juos taip galime vadinti. Žurnalisto-moderatoriaus elgesys sužlugdė jį. Norėjo, bet aukščiau bambos neiššoko.


Žinome, jog per laiką ir bulvių maiše atsiranda pūvančių arba supuvusių bulvių, kurios pašalinamos. Tai pat ir žmonių bendruomenėje puvėsiai, kurie tapę tinginiais bei nenaudėliais pragyvena iš valdiškos išmaldos ir įvairių kitų nelegalių veiksmų, atstumti, tampa tautos šiukšlėmis. Juos įvairūs vadai-rasistai sugeba naudoti saviem tikslam. Jų veikla pasižymi plėšikavimais, turto naikinimu, paminklų griovimu ir kitais kriminaliniais nusikaltimais. Jie yra, tokie ir išlieka tautos šiukšlėmis, kartu su jų vadeivomis.


Yra ir kita rūšis žmonių kuriuos reikia vadinti parazitais. Prezidentas, apsikrėtęs „kinų virusu“, būdamas ligoninėje gauna daugybę laiškų su linkėjimais kuo greičiau pasveikti ir tęsti „drain the swamp“ darbą, kad Amerika vėl būtų „great again“. Parazitai, vietoje linkėjimo pasveikti, viešai skelbia savo norus, linkėdami, kad jis kuo greičiau numirtų. Šie parazitai, yra šios laisvos šalies piliečiai, gimę, užaugę ir išsilavinimą įsigiję šioje valstybėje, bet praradę išmintį. O gal jie tos išminties niekuomet neturėjo. Net Rusijos ir Kinijos vadovai, Trumpo nedraugai, viešai tokių niekšiškų linkėjimų nėra pareiškę. Šiem parazitam turiu pasakyti, jeigu negerbi šalies prezidentą, tai bent nekenk jam. O jeigu Amerikoje nepatinka, tai nešdinkis iš jos.


Manau, mūsų visų pareiga yra burtis aplink prezidentą, linkėti kad greitai pasveiktų, toliau sausintų tą Washington‘o liūną ir taptų perrinktas antram terminui.


Demokratai prarado mūsų pasitikėjimą, todėl nebeverti mūsų balsų jiems. Kas beliko iš mūsų, mums taip artimo, Čikagos miesto demokratams valdant beveik iki bankroto? Demokratų partijos diktatūra, arba „mašina“ gimė ir vystėsi Čikagoje, todėl ir naikinti ją reikia pradėti Čikagoje. Miesto valdžia nebesusitvarko su kriminalu. Gal ir čia miestas kaltins prezidentą? Pažvelkime į išsiplėtusią korupciją Springfield‘e, Illinois valstijos sostinėje. Oi, ir vėl kaltas prezidentas. Sunku, beveik neįmanoma, be balsuotojų paramos juos, tas „erkes“ sutriuškinti. Tad stenkimės tą gerą darbelį atlikti balsuodami už respublikonus.


Netikėkime jokiomis iliuzijomis, jog demokratai pasikeis. Pasikeisti jie gali tik tuomet, kai skaudžiai pralaimės rinkimus ir supras savo padarytas klaidas. Jeigu susipras.


Visi rinkiminiai rodikliai rodo demokratams nepalankumą. Todėl mes, lietuviai, būkime laimėtojų gretose balsuodami už respublikonus. Agituokime draugus bei pažystamus balsuoti už respublikonus.


Ačiū už straipsnio skaitymą.


2020-10-07

 Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos