Tokios tokelės (64) Kartuvės be kilpos.
„Drain the swamp“ (nusausinti tą liūną) buvo vieni iš pirmųjų prezidento Trump pareiškimų. Toks pasakymas pabudino visą Washingtono korumpuotą biurokratiją, lyg su šluotos kotu pamaišytas širšių lizdas. Tas pasakymas turi savo kainą. Užtat prezidentas tos biurokratijos yra negailestingai persekiojamas padedant „Fake News“ žiniasklaidai. Nors prezidentas turi daug neužginčijamai vertingų atliktų darbų, demokratai jam nedovanoja, vis dar galvodami apkaltinti jį antrą kartą. Rinkimams artėjant, didėja jam nauji, bet nepagrįsti kaltinimai. Demokratai negali sutikti jausdami savo pralaimėjimą. Visi Kongreso demokratai praradę savarankiškumą, pasidavė jų išprotėjusiai vedliai. Ji viena kalba už visus. Tokia demokratų partijos demokratija. Tai gėdingas demokratų elgesys. Ji elgiasi lyg Stalino podukra?


Prezidentui pagerbiant mirusiąją, Aukščiausio Teismo teisėją, Aukščiausio Teismo Rūmuose, kai kurie lankytojai panaudojo progą įžeisti prezidentą, skanduodami už jo neperrinkimą. Manau, jog tokioje padėtyje, gedului privalo būti pagarba. Šiukšlės liks šiukšlėmis.

Prezidentas, Konstitucijos skirta jam teise, paskyrė naują Aukščiausio Teismo teisėją. Demokratai šaukia ir reikalauja, kad būtų vykdomas mirusios noras skirti naują teisėją po rinkimų. Aukščiausias Teismas ne jos dvaras ir jokie jos pageidavimai šios įstaigos adresu neprivalomi ir nevykdomi, nes neturi jokio teisinio pagrindo. Ne be reikalo, demokratų simbolis yra asilas, todėl jie elgiasi ir galvoja atitinkamai. Nejaugi „asilai“ nesupranta ir nežino šiek tiek Konstitucijos? Gal ji jiems neprivaloma? „Asilai“ nori net ir šalies Aukščiausio Teismo įstaigą supolitizuoti. „Asilai“ deda visas pastangas prezidento niekinimui ir, išprotėjusiai vedliai vedant, dar kartą jį bandyti atstatydinti. Juokai pro ašaras. Ji pilnai tiktų „Durnių laivo“ kapitono pareigoms. Atėjo laikas demokratams suprasti ir pritarti prezidento skiriamai Aukščiausio Teismo teisėjai, įsigyjant jos asmenyje draugę o ne priešą. Bet ar ponia „asilė“ ir ją lydintys jos sekėjai tą supranta?


Trumpas savo kalboje Jungtinėms Tautoms pasakė, aiškiai, Corona virusą pavadindamas „China virus“ (kinų virusu). Kinams tai nepatinka. Ką visa tai reiškia? Padūmokime. Juk pašaipiai kalbama, kad apsaugai nuo Corona viruso tinka naudoti importuojamą iš Meksikos Corona alų. Pavadinant virusą tikruoju „China virus“ vardu, bei pažįstant mūsų prezidentą, gal tai smūgis Meksikos alui? Nebepripažįstant Corona viruso, gali sumažėti to importuojamo alaus naudojimas. Naujo, kitokio apsisaugojimo nuo „China viruso“ dar neteko nugirsti. Baisu? Gal reikėtų ieškoti kinietiško alaus? Aišku, tik ne kol Trump‘as bus prezidentu. Spėliojimams čia ne vieta.


Sakoma, trys lietuviai turi penkias nuomones. Šventa tiesa. Amerikoje, du tos pačios partijos Senatoriai (D) turi tik dvi skirtingas nuomones. Keista?

Vienas iš jų sako, jog prezidento skyrimas teisėjos į šalies Aukščiausią Teismą yra neteisėtas (illegitimate). Jis savo žodžius neturi kuo paremti. Atrodo, jog šis Senatorius yra tikras fanatikas, nesusipažinęs su JAV Konstitucija, ir be jokios atsakomybės, rinkėjų tarpe skelbiantis klaidingą nuomonę.

Antras, tai mums gerai pažįstamas Senatorius Durbin (D) sako, jog nieko demokratai negali padaryti prezidento (R) sprendimui. Belieka laukti Senato, siūlomos kandidatės, patvirtinimo arba atmetimo. Manau, jog šio Senatoriaus pasisakymas atitinka tikrovei, nežiūrint jo partinės priklausomybės.


Demokratai šaukia, jog išeinantis prezidentas, pagal tradicijas, negali skirti Aukščiausio Teismo teisėjų. Kiti sako ir taip pat kartu šaukia, kad rinkimų laikotarpiu prezidentas neturi teisės skirti pareigūnų į tokius aukštus postus.

Pasvarstykime abejas nuomones.

Pirmoji nuomonė tai išeinantis prezidentas. Niekas nepaaiškina nuo kurios dienos jis tampa išeinančiu prezidentu. Mano nuomone, įeinantis prezidentas yra, kuris laimėjęs rinkimus laukia inauguracijos. Prisaikdintas prezidentas, jau nuo pat inauguracijos, tampa išeinančiu, nes jo dienų skaičius prezidentūroje kasdieną mažėja. Norėčiau išgirsti kitokią nuomonę.

Tradicijos. Tai nusistovėję papročiai neparemti jokia Konstitucija bei įstatymais.

Rinkimų laikotarpis. Niekas nežino ir nėra jokių nurodymų kuomet prasideda rinkimų laikas, tik žinome jog jis baigiasi rinkimų dieną.

Prezidentas yra renkamas keturių metų laikotarpiui. Tokiu jis išlieka visus pilnus keturis metus. Jeigu prezidentas pažeidžia Konstituciją, įsikiša Federaliniai teismai ir jo nusižengimus sustabdo. Federalinių teisėjų sprendimai prezidentui privalomi. Jie gali būti apskundžiami aukštesnei instancijai. Prezidento konstituciniai pažeidimai nekvalifikuojami į švelnius ir šiurkščius pažeidimus. Pažeidimas yra pažeidimas. Čia Amerika.

Demokratai, nebežinodami kaip prie prezidento prikibti, įsigijo naują ginklą, tai jo pajamų mokesčiai. Pagal vėliausius skelbimus, „Fake News“ spauda aiškina, jog prezidentas yra ilgą laiką nemokėjęs pajamų mokesčių. Kiti, patikimesni šaltiniai sako priešingai. Palauksime, išgirsime daugiau. Viena galima pasakyti, jeigu mokesčių įstaiga (IRS) prie jo neprikibo, ko ieško New York prokuratūra. Atsakymas vienas, tai kerštas, kad jis prezidentas. Nuts.

Šie visi demokratų užsipuolimai bei kaltinimai prezidentui atitinka rusiškam pasakymui: „Visą degtinę neišgersi, bet stengtis reikia“. Gamtoje vilkai nemėgsta stovinčio grobio. Jie pjauna judančią auką. Taip pat ir demokratai norėtų, kad prezidentas teisintųsi, atsiprašinėtų ir rodytų pasimetimą. Bet šis į jų norus nekreipia jokio dėmesio, stovi tvirtai ir dirba savo darbą, kas labiausiai ir pykina demokratus. Demokratai rodo tiktai dantis, bet kąsti nesugeba, nes prezidentas nežengia nei žingsnio atgal, ir jiems per kietas kaulas.

Prezidentiniai debatai. Pirmajame raunde susipažino, balsuotojams ir pasauliui prisistatė abeji prezidentiniai kandidatai. Jeigu ko nežinojome, tai nieko ir nesužinojome. Jų žodžių grumtynes nesugebėjo suvaldyti net moderatorius Chris Wallace, stojęs su Joe Biden prieš Donald Trump‘ą. Mano nuomone, prezidentas kariavo ir su moderatoriumi kartu ir su Joe Biden, reiškia, vienas prieš du. Ateinančiame raunde, moderatorius privalėtų vadžias laikyti rankose tvirtai ir bešališkai.

Atėjus rinkimų dienai, balsuokime už tvirtą, Amerikai daug žadantį ir savo žodį pildantį respublikoną prezidentą Donald J. Trump.

Stenkimės ir Čikagoje sunaikinti demokratų diktatūros partinę mašiną. Dabartinė vadovybė tiktai kalba apie planus kriminalo sumažinimui. Patariu, atrišti rankas policijai ir išjungti visas body cameras. Tuomet skaičiuoti rezultatus, kuriais būtų galima pasigirti. Kol policijos rankos surištos, kalbėti apie kriminalo pažabojimą negali būti jokios kalbos.


2020-10-01


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos