Tokios tokelės (63) Rinkimų komedijos


Subruzdo Washington širšių lizdas. Mirusioji JAV Aukščiausio Teismo Teisėja RBG sukėlė demokratams didelių rūpesčių, nes prezidentas žada užpildyti jos vietą savo pasirinktu kandidatu. Demokratai šaukia, kad prieš rinkimus prezidentui nevalia taip elgtis. Amerikos Konstitucija sako, kad prezidentas skiria Aukščiausio Teismo Teisėjus, o Senatas paskyrimą tvirtina. Niekur neminima kas, ar kadenciją baigiantis, ar naujai išrinktas prezidentas skiria Aukščiausio Teismo teisėjus.  Taigi, where is the beef?


JAV Aukščiausias Teismas privalo būti neutralus ir nepolitizuotas. Jo pareigos aiškinti JAV Konstituciją. Mirusioji teisėja savo šeimos rate yra pasakiusi, jog ji norėtų kad jos vietos užpildymui kandidatą skirtų naujai išrinktas prezidentas, kuris ir vėl gali būti Donald J Trump. Ji šios nuomonės, kaipo teisėja viešai negalėjo skelbti, ir mes niekuomet nebesužinosime ar ji tikrai taip buvo nusistačiusi. Šeimos pasisakymai šiuo atžvilgiu, neturi jokios reikšmės. Dabar „Fake News“ žiniasklaida, po jos mirties, galės apie jos norus skelbti ką tik panorės, niekinant šį prezidentą. Taip pat vienoje paskaitoje, ji yra pasakiusi, jog prezidento terminas yra keturi metai, o ne trys. Po trejų metų prezidentas nenustoja būti prezidentu („...the president has the power to nominate a candidate for a Supreme Court vacancy any time during his four-year tenure and that the Senate had every right to confirm the nomination or not“).Šis jos pareiškimas atitinka JAV Konstitucijai. Todėl prezidentas turi teisę skirti teisėją net ir paskutinę kadencijos dieną. Paskyrimas priklauso nuo JAV Senato sprendimo. Bet, turime „Fake News“.


Demokratų partijos atstovai turi labai iškalbingų nuomonių, kartu su „Fake news“ skelbia, jog šis prezidentas yra tapęs „lame duck“, todėl nebegali skirti naują Aukščiausio Teismo teisėją. Kartoju, mirusioji teisėja, Konstitucijos žinovė, yra pasakiusi, kad prezidentas nenustoja būti prezidentu ir paskutinį kadencijos metą. Taigi, ir vėl, where is the beef?


Nekantriai laukiame naujo paskyrimo ir patvirtinimo į JAV Aukščiausiąjį Teismą naujo teisėjo ar teisėjos.


JAV Atstovų Rūmų pirmininkė keičia savo nuomonę. Juk ji globojo tuos niekšus teroristus kurie naikino Amerikos miestus, net ant Kapitolijaus laiptų lenkdama galvą klaupėsi jiems, dabar toji lazda antru galu tvojo jai pačiai. Tas BLM ir Antifa kartu sudėjus yra komunistinis teroristų judėjimas, kuris atsisuko prieš ją pačią, apgulant jos rezidenciją, ir vienam iš jų atlikus gamtos reikalą ant jos namų įvažiavimo tako. Matyt, ta smarvė pakeitė jos protą. Dabar ji reikalauja tiems teroristams bausmių už turto naikinimą ir kitus chuliganizmo veiksmus. Atsipeikėjo, užuodusi kokia yra tikra smarvė. Atsipeikėjo, ir parodė savo veidmainiškumą.


Klaidos balsavimo biuleteniuose Michigan valstijoje. Tai sąmoningos klaidos. Jokie pasiteisinimai nepriimtini. Tos valstijos sekretorė per klaidą nebando kelnaites apsivilkti per galvą. Demokratai deda galingas bei niekšiškas pastangas Trumpo pašalinimui iš prezidento pareigų ir kad jis nebūtų perrinktas antram terminui. Biuletenių klaidingas sąrašas veda prie nesąžiningumų. Įvykiai demokratų stovykloje prieš prezidentą darosi vis įžūlesni, ir jie niekaip negali būti pateisinami. 


Politikai privalėtų suprasti, jog garbingas pralaimėjimas vertingesnis nei niekšiškas laimėjimas.


Ta BLM - Antifa teroro organizacija yra paskelbusi, jeigu prezidentas Trump taps perrinktu antrajai kadencijai, Amerikoje pilietinis karas neišvengiamas. Kas laimėtų tą karą? Žinome, jog ginklų parduotuvėse ginklai yra perkami masiškai. Pasirodė net šovinių trūkumas. Taip pat žinome, kad kai kurių valstijų ginkluoti piliečiai buvo apgulę savus gubernatorius kurie bandė ginklus kontroliuoti pagal savo nuomones. Kodėl? Jeigu piliečiai neturėtų ginklų, tai ne vienas gubernatorius demokratas taptų diktatoriumi. Ginkluoti piliečiai juos nuo tokių minčių atbaido.


Mūsų, Illinois, valstijos gubernatorius taip pat lenkia galvą tautos padugnėm pasižadėdamas pašalinti buvusio valstijos senatoriaus Stephen A. Douglas statulą iš Kapitolijaus parko. Jo nusikaltimas yra, kad jis tais laikais buvo vergvaldys. Tai istorija. Ką jis tuo savo veiksmu nori atsiekti? Tapti „niekšu“? Tai istorijos niekinimas. Jis, tikriausiai nežino, jog istoriją galima tiktai perrašinėti, bet pakeisti ją, neįmanoma. Istorija buvo, yra ir išliks.


New York‘as turi labai griežtus ginklų įstatymus, bet kriminalas siautėja. Meras ne pajėgus tą žmonių žudymą sustabdyti. Čikagoje merė ir policijos viršininkas tiktai garsiai kalba, o kriminaliniai nusikaltimai vis didėja. Jie tokie debilai nesupranta jog rašyti griežti ginklų įstatymai yra ne kriminalistų suvaldymui. Jie skirti tiktai tvarkingiems, įstatymus vykdantiems piliečiams. Jie žymiai daugiau pasiektų leisdami piliečiams visur turėti ir, apsigynimu,i naudoti ginklus be jokio persekiojimo, galbūt dar išmokant premijas už nusikaltėlių sunaikinimą. Nusikalstamasis elementas privalo nuolat būti baimėje. Tuomet ir vertėtų kalbėti apie pasiekimus.


Dėkoju visiems sveikinusiems mano žmoną jos 95-to gimtadienio proga. Ačiū. 


2020-9-24Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos