Illinois gyventojai raginami balsuoti paštu

 


Illinois valstijos ir Čikagos miesto valdžia ragina valstijos rinkėjus pagalvoti apie galimybę šių metų prezidento rinkimuose balsuoti paštu. Šiuose rinkimuose registruoti Illinois valstijos rinkėjai gali pasirinkti arba balsuoti paštu, arba apsilankyti balsavimo punkte. Rinkėjo prašymą dėl balsavimo paštu rinkimų komisija turi gauti iki šių metų spalio 29 d. Prašymas balsuoti paštu turi būti išsiųstas į tą rinkimų apylinkę, kurioje gyventojas yra registruotas. Užsienyje gyvenantiems asmenims taikomi papildomi reikalavimai. Balsavimo paštu prašymą galima atsisiųsti apsilankius internete: elections.il.gov/electionoperations/votingbymail.aspx. Pasak Čikagos rinkimų apylinkių atstovų, kad prašymas ateitų laiku, jį reikėtų išsiųsti iki spalio 13 d. Išankstinis balsavimas prasidės spalio 14 d. Jei abejojate, ar jūsų balsavimo biuletenis rinkimų komisiją pasiekė laiku, balsuoti galėsite apsilankę balsavimo punkte. 

Comments

popular

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ