Tokios tokelės (51). Riaušės ir demokratų pusgalviai vadovai


Gerbiami skaitytojai, ką žemiau skaitysite yra ne tik mano, bet ir daugelio amerikiečių nuomonė, kuriem tas anarchizmas ir rasizmo šūkavimas yra įgrisę iki gyvo kaulo. Ne be reikalo ginklų parduotuvėse lentynos tuštėja.

Rasizmas Amerikoje neišnykęs. Tą aiškiai matome Minneapolis mieste sukeltomis riaušėmis, po vieno balto policininko įtarimu nužudymu juodaodžio piliečio. Apkaltinti keturi prievartą naudoję policininkai. Tas rasizmas, demonstracijų vardu, reiškiasi laukinėje formoje – plėšikavimu ir turto naikinimu. Policija nesiunčiama riaušių sustabdymui, mat policininkai nuo riaušininkų gali nukentėti, sako Minneapolis policijos viršininkas, pats būdamas juodaodis. Pasitraukė ir National Guard kariai, palikdami gyvėtojus likimo valiai. Tai nusikaltimas, leisti plėšikam ir turto naikintojam, siausti be saiko. Politikai sugeba tiktai pakalbėti, be veiksmų. Kam tie politikai reikalingi?

Rašo Andrius Užkalnis www.DELFI.lt 2020 m. birželio 3 d. straipsnyje „Taip pralaimi riaušininkų virusas“ kuris pilnai atitinka mano mintims, ir savo straipsniui jau buvau sukūręs juodraštį. Andrius buvo greitesnis. Straipsnis vertas dėmesio. Dėkui jam.

Jis (Andrius) nebūdamas JAV piliečiu (reiškia svetimtautis) garbingai atsiliepė apie mūsų prezidentą ką net nedaro aukštose pareigose, kaipo gubernatoriai ir miestų merai, išrinkti asmenys, nekalbant apie eilinius piliečius.

Ko gerb. Andrius neparašė, tai stengsiuos papildomai parašyti.

Čikagos policijos šūkis “We serve and protect“ (Mes tarnaujame ir apsaugome) nepasiteisina. Geriau pritinka „Mes stebime ir nematome“. Tą įrodė miesto merė ir policijos viršininkas, leisdami plėšikam ir turto naikintojam siausti nebaudžiamai. Merė dar pareiškė, kad ginkluotų piliečių būriai nebus toleruojami, kas reiškia, plėšikam ir turto naikintojam žalią šviesą. Tokius plėšikus ir turto naikintojus reikėtų, be jokio įspėjimo, šaudyti vietoje, nes jie yra įvairių problemų šaltiniai.

Čikagoje įvestas draudimo laikas. Čikagos merė, savo nešvankiais atsiliepimais apie prezidentą, nesugeba sustabdyti plėšikavimus ir turto naikinimą, nes pati yra juodaodė. Tai merės labai negarbingas elgesys. Ilgą laiką, arba niekuomet neužmiršime tokių politikų niekšingus veiksmus. Ar tai ženklas, jog Amerikos didmiesčiai, vadovaujami gpusgalvių politikų, pasmerkti žlugimui? Atsakymą rasite Andriaus straipsnyje.

Merė sako, jog Čikagoje reikia perauklėti policiją. Pagalvokime. Tai kodėl ji tokia geradarė neatsistoja prieš tuos riaušininkus ir paskaito jiems paskaitą apie moralę? Pirmiausiai privalome gerbti policininkus, atlaisvinti jiems rankas, o riaušininkus malšinti turima jėga. Tuomet ir tvarka atsiras.

Tokiems įvykiams plečiantis, kur pasislėpę tūno juodaodžių įvairūs vadeivos? Tie vadeivos tesugeba tiktai šaukti ir reikalauti lygybės, patys kitiems jos nepripažįstant. Kodėl jie savo rasės žmonėms neįdiegia daugiau kultūros? Todėl, kad jie patys „niekšai“. Išauklėta rasė taip neniokoja ir nedegina nekaltų žmonių turtus.

Nei merė, nei gubernatorius nesugeba vadovauti. Atstatydinti juos. Reikėjo merei tiktai ginkluotus piliečius paprašyti į talką, ir nebūtų buvę jokių riaušių ir turto naikinimo. Demokratai politikieriai žino tik viena, uždrausti piliečiam turėti ginklus. Tai jų kova su vėjo malūnais. Ginklai, piliečių rankose, apsaugoti Antruoju Konstitucijos papildymu. Kur ginkluoti piliečiai nevaržomai pastojo kelią riaušininkams, nuosavybės nuostolių nebuvo. Gal demokratų politikieriams atsivers akys dėl ginklų kontrolės? Nemanau. Ar dar įmanoma už juos balsuoti ir rinkti į valdžią? NUTS. 

Prezidentas pasakė, kai prasideda plėšimai, prasideda ir šaudymas (when the looting starts, the shooting starts). Už tokį pasakymą jis kaltinamas, kad jis pritaria šaudymui. Tai neatitinka tiesai. Išvertus jo kalbą, suprantame, kad kur vyksta plėšikavimai ten prasideda šaudymai, nes žmonės turi teisę apsaugoti save ir savo turtą. Prezidentas nepasakė kas pradeda šaudymus. Vienoje vietoje tuos Minneapolio riaušininkus sugebėjo sustabdyti kelių ginkluotų vyrų būrys, nepaleisdami nei vieno šūvio. Tai pavyzdys policijai. Stebėjau ir kitus ginkluotų vyrų būrius, nors ir keistai atrodantys, kaip „laukiniuose vakaruose“, bet dėka jų taika ir ramybė išsaugota. Lai pabando bet koks politikierius iš tų žmonių atimti ginklus. Jokie įstatymai to nesugebės. Amerikiečiai yra ginkluoti, tokie ir bus, nes tai jų teisė. Ar dar galima tvirtinti, kad ginklai piliečių rankose yra pavojingi? Pavojingi jie tik bailiem plėšikam, riaušininkam ir niekšam politikieriam.

Prasidėjo, ir kituose miestuose, reikštis ginkluotų piliečių pasirodymas gatvėse. Turto naikinimas ir plėšikavimas tuose miestuose nepasireiškė. Bailūs plėšikai ir turto naikintojai policijos nebijo, neklauso, bet paklusta ginkluotų piliečių reikalavimams. Kilus ginkluotam susirėmimui (pilietiniam karui?), galime numatyti laimėtojus ir pralaimėtojus, kartu nukenčiant ir nekaltiems piliečiams.

Išeitis riaušių išvengimui būtų, bet ji nepriimtina, nes kriminalinių nusikaltėlių teises reikia išsaugoti. Ta išeitis būtų, kiekvieną plėšikaujantį ar turtą naikinantį chuliganą sulaikyti, kalėjimo kieme ant rato sušerti kiekvienam po penkias „rykštes“ ir išmesti į gatvę. Už nusikaltimo pakartojimą ateityje, bausmę padvigubinti. Manau nei vienas nebus toks drąsuolis norintis užsitarnauti tokią bausmę. Problema? Kalėjimai ištuštėtų. Tą anarchizmo gaivalą reikia naikinti visomis turimomis priemonėmis. Be jokio gailesčio. Taškas. Po taško, dar taškas.

Demokratai šioje suirutėje parodė tikrąjį savo veidą šmeižiant prezidentą, nesugebėdami vadovauti savo valstijom ir miestam, juos palikdami anarchistų malonei. Aišku, ginklų kontrolės klausimas nebegali būti jokioje dienotvarkėje. Ginkluoti piliečiai pradėjo rodyti nepasitenkinimą demokratais. Manau, demokratai privalėtų atkreipti dėmesį į nepasitenkinimo bangą. Neatrodo, jog jie turėtų galimybės laimėti prezidentūrą 2020 su korumpuotu politikieriumi priekyje.

Čikagoje, pradėjo vis labiau reikštis respublikonų ir jiems simpatizuojančių judėjimas. Mero Richard J. Daley sukurta politinė demokratų mafija nebeatlaiko politinio spaudimo. Padėkime respublikonams nusverti tą demokratų mafijos slibiną.

Mes, pastebime kaip demokratai yra nusigyvenę, dėkime visas pastangas respublikonų laimėjimui 2020 ir atstatyti Ameriką. Amerikos galingumas yra mūsų ateitis.2020-6-4 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos