Tokios tokelės (50) POLITIKAJAV Kongreso Atstovų Rūmų pirmininkė jame reiškiasi lyg ji būtų kokia šeimos patriarchė. Sprendimus už demokratų frakciją priima ji viena. Žinome, jog kvailystė ribų nepripažįsta. Ji iš naujo deda dideles pastangas tęsti prakištą prezidento atstatydinimą. Pirmasis jau kainavo mokesčių mokėtojams apie 30 milijonų dolerių. Nežinome kiek kainuotų antras bandymas. Juk ne jos pinigai.

Ji paruošė naują planą, apie 1800 puslapių, ekonomijai gelbėti kuris skirtas tiktai turtingųjų klasei ir nelegalių darbininkų samdymui, ignoruojant amerikiečius darbininkus. Stebint jos pranešimus spaudai, į užklausas ji tiktai skėsčioja rankomis kartodama „american people“, apie kuriuos ji jokio supratimo neturi ir kurie jai nerūpi. Jos siūlymas $600,00 išmalda kiekvienam darbininkui, stabdo juos nuo darbo ieškojimo. Tai kenkia ekonomijai, nes kodėl dirbti, kad iš gaunamos išmaldos galima gyventi. Ji žino, kad Senatas tokį jos sumanymą nepraleis, ir ji galės tą Senato sprendimą panaudoti prieš respublikonus ateinančiuose rinkimuose. Sunku tikėti, kad amerikiečiai kibtų ant to pliko kablio. Jai reikėtų pagalvoti, kaip kad sakoma apie meškeriotojus: viename gale kablys, kitame kvailys.

Savo plane, ji stengiasi pravesti lapkričio 3 d. balsavimą paštu. Tai aiškiai rodo jos baimę ateinančiuose rinkimuose, nes ji pati gali patirti daug netikėtumų. Balsavimas paštu būtų tiesiog nesukontroliuojamas, nes nežinoma koks skaičius nelegalų balsuotų, aišku, už demokratus. Netikėtina, kad šis jos noras išsipildys. 

Prezidentinis demokratų kandidatas, kurio rankos suteptos politinėje korupcijoje,  nemanau kad turi pagrindo tikėti laimėti prezidentūrą. Jo politine korupcija ir jo nusižengimais sugebės pasinaudoti Kinija, naudodama šantažą.

Ar pastebime, kad kandidatams, tiek demokratams, tiek respublikonams, koją pakiša moterys. Kodėl? Juk tos moterys kadaise buvo jaunos ir pasitenkino jaunų vaikinų dėmesiu. Vaikinai tais lakais gal neturėjo pinigų joms nupirkti daugiau nei limonado buteliuką, ko užtekdavo pasimaloninimui, tikriausiai net automobilyje. Seksas yra malonumas, kurį dar nei viena valdžia nesugebėjo uždrausti. Po tiek daug metų tos buvusios meilužės samdomos, bet kokios partijos kandidato sunaikinimui, o kitais atvejais net pasipelnymui, jeigu kaltinamas asmuo turtingas. Čia, įsisenėjimas privalėtų veikti, bet kažkodėl neveikia.

Kalilfornijos valstija, pasižyminti nelegalų globėja, stovinti ant bankroto ribos, iš kalėjimų, dėl covid-19, išleidžia daug nusikaltėlių, kurių tarpe nelegalai. Jie, išleisti iš kalėjimų, savo profesija užsiiminėja toliau ir vėl pakartotinai būna areštuojami. Deportacija jiems negręsia, nes valstijos pareigūnai juos saugoja nuo federalų. Tokiems rojus ant žemės. Kalifornijos gubernatorius, neturėdamas pinigų, mokesčių mokėtojų sąskaita šelpia nelegalus. Aišku, kyla nepasitenkinimo banga.

Buvusio Čikagos mero Pichard J. Daley sukurta partinė mafija, kuri ne demokratinė partija bet jos naudojamas tiktai vardas, braška iš visų pusių. Pabudo buvę užliūliuoti piliečiai. Garsusis 14 Ward‘o seniūnas prarado savo turėtą įtaką Čikagos miesto valdyboje ir federalų tampomas po teismus. Pabaigos nesimato. Jis privalėjo, o gal, tikriausiai, buvo priverstas atsistatydinti iš buvusios advokatūros įstaigos. Praradęs įtaką miesto valdyboje, nebegali suktai verstis mokesčių mažinimu turtingiesiems. Tad ar galima tvirtinti, jog respublikonai yra turtingųjų partija?

Vis daugiau balsų girdisi, jog Springfield, IL. „pilkasis kardinolas“ turi atsistatydinti arba būti išmestas. Daug jo sėbrų tapo apkaltinti ir atsistatydino iš pareigų. To paties laukiama ir iš „pilkojo kardinolo“, Illinois valstijos Atstovų Rūmų pirmininko. Anglų kalboje girdime kartojant „Madigan must go“. Taip pat girdime reikalavimų atstatydinti dabartinį Il. valstijos gubernatorių. Jis nereikalingas, kol jis už virvučių tampomas „pilkojo kardinolo“.

Čikagoje, mano buvusiame 13ame Ward‘e veikia gyvas politinis judėjimo pasikeitimas. Buvęs kandidatas į to Ward‘o seniūnus, jaunuolis David Krupa, būdamas respublikonas, neduoda demokratams ramybės. Demokratų akimis žiūrint, tai baisus įžūlumas į „pilkojo kardinolo“ teritoriją kišti savo nosį. Tai nedovanotina iš demokratų pusės.

Pirmiausiai, jaunuolis teisingai pastebėjęs demokratų partijos išsigimimą, ėmėsi teisingos iniciatyvos atstatyti teisingumą. Pasisekimas gali būti užtikrintas tiktai mūsų visų pagalba. Atsimerkime, pažvelkime į mus valdančiuosius demokratus, kurių vienintelis tikslas laikytis valdžioje ir didinti mokesčius. Apie taupymą ir mažinant nereikalingas tarnybas, jie neturi jokio supratimo. Padėkime David Krupa vykdyti politikoje švarinimo darbą.


Čikagos miestas paskyrė 56 milijonus dolerių viruso istorijos tyrimui. Kam ta istorija reikalinga, jeigu apsikrėtęs virusu net neserga? Aišku, kaip visuomet Čikagoje, po tokio sprendimo kažkas sau susikiš milijonus, miestas už tai negavęs jokios naudos.


Čikagos merė nelabai patenkinta naujuoju policijos viršininku, dėl daug žudynių per Ilgajį savaitgalį. Juk ji pati jį pasirinko.


Prezidentas Trump‘as nuo pat jo išrinkimo, pradėjo vykdyti savo pažadą: nusausinti politinę korupcijos pelkę. Jis tą vykdo sėkmingai. Taip pat jis naikina nereikalingus suvaržymus verslui. Tik nevaržomas verslas gali būti sėkmingas. Tokia pat veikla privalėtų užsiimti ir valstijos respublikonai. Respublikonų gretos valstijoje vis daugiau pastebimos. Pastebimos todėl, kad demokratai visiškai susikompromitavę, o kai kurie aukšti pareigūnai yra federalų persekiojami. Po federalų stiklu randasi ir unijų atstovai demokratai. Yra ir labai gerų demokratų veikėjų, tik gaila, kad jie prispausti savo vadovybės padu, negali laisvai reikštis.

Straipsnyje aprašomi faktai prieinami viešai, yra neišgalvoti. Tiesos skelbimas - ne fanatizmas. Fanatizmas neturi jokios logikos, remiasi tiktai paskalomis ir „neklaidingais“ spėliojimais.

Iki rinkimų beliko penki mėnesiai. Politikoje tai labai mažai laiko. Dėkime pastangas, kad demokratai nebebūtų prileisti prie valdžios vairo. Tai būtų didelis nuosmukis Amerikai. Remkime prezidentą Trump, jo pastangose aprūpinti dirbti galinčius darbais, vietoje išmaldų. Tiktai padarius America Great Again pildysis amerikiečių, apie geresnį gyvenimą, lūkesčiai.2020-5-29 
Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės