Nuo liepos 1 d. minimalus darbo užmokestis Illinois – 10 dol. už valandą

Nuo liepos 1 d. minimalus Illinois valstijos gyventojų darbo užmokestis padidės iki 10 dol. už valandą. Tai jau antras toks padidėjimas šiais metais. Illinois Generalinės asamblėjos priimti, valstijos gubernatoriaus pasirašyti teisės aktai numato, kad iki 2025 m. minimalus valandinis atlyginimas turėtų pasiekti 15 dol. Liepos 1 d. Cook apskrityje minimalus darbo užmokestis, kuris dabar siekia 12 dol. už valandą, padidės iki 13 dol. Čikagos mieste minimalus valandinis 13 dol. atlyginimas bus padidintas iki 13,50 dol. už valandą tose įmonėse, kuriose dirba nuo 4 iki 20 darbuotojų. Stambiose įmonėse, kuriose dirba 21 ar daugiau darbuotojų, atlyginimas išaugs iki 14 dol. Arbatpinigius gaunantiems darbuotojams bus mokamas ne mažesnis nei 60 proc. minimalaus valandinis atlyginimas. Asmenys, jaunesni nei 18 metų, dirbantys mažiau nei 650 valandų per metus, gaus minimalų 8 dol. už valandą atlyginimą. 


Comments

popular

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje