Lietuvių Fondas dirba ir virusui siaučiant


Dėl Covid-19 pandemijos suvaldymo priemonių stipriai nukentėjo daugelis veiklų. Lietuviu Fondas atkreipė dėmesį į lietuviškus centrus, paveiktus viruso ir karantino.  Sustojus Pasaulio lietuviu centro (PLC) ir Lituanistikos tyrimo centro veiklai sumažėjo jų pajamos. Šios organizacijos kreipėsi į Lietuvių Fondą su pagalbos prašymu. Reaguodamas į prašymą ir norėdamas palengvinti šių organizacijų finansinę naštą, Lietuvių Fondas nutarė šioms dviem organizacijoms pusei metų atidėti paskolos mokestį.

Lietuvių Fondo nariai savo įnašais ir palikimais yra suformavę pagrindinį LF kapitalą, kuris yra investuojamas. Iš investicijų gaunamas pelnas skiriamas lietuviškai veiklai remti ir studentų stipendijoms. Neabejotina, Covid-19 virusas paveiks ir LF investicijas. Norint ir toliau tęsti LF misiją – finansiškai remti lietuvybės ir lietuviškų vertybių išlaikymą ir stiprinimą –  šiuo sunkiu laikotarpiu labai svarbu Jūsų, mieli aukotojai, įnašai. Maloniai prašome savo aukomis prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo ir iš anksto nuoširdžiai dėkojame Jums už aukas. Aukoti Lietuvių Fondui galima: elektroniniu būdu per mokėjimo sistemą „PayPal“ (www.lithuanianfoundation.org/LT/) arba atsiunčiant čekį paštu (Lietuvių Fondas, 14911 127th St., Lemont, IL 60439). 

Jūsų įnašas nurašomas nuo mokesčių. 


LF informacija


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos