Illinois slaugos namai jau priima lankytojus

Remiantis neseniai Illinois valstijos paskelbtomis naujomis gairėmis, slaugos namai jau gali priimti lankytojus, tiesa, su viena sąlyga – jei vizitai vyks lauke. Pagal naujas karantino švelninimo taisykles, pas vieną slaugos namų gyventoją vienu metu gali apsilankyti ne daugiau kaip du lankytojai. Maksimalus žmonių lauke skaičius priklausys nuo erdvės dydžio. Lauke privaloma laikytis šešių pėdų atstumo tarp žmonių. Lankytojai apie savo apsilankymą turi pranešti iš anksto ir dėl jo susitarti su slaugos namais. Iki vizito likus 24 valandoms, lankytojų telefonu bus pasiteirauta apie jų sveikatą. Atvykus į slaugos namus, bus patikrinta lankytojų temperatūra. Visi slaugos namų gyventojai ir lankytojai viso vizito metu privalo dėvėti veido kaukes.


Comments

popular

Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Jonas Trumpa: „Aš savo gimtinėms jaučiuosi dėkingas...“

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje