Tokios tokelės (48). Meluojama per akis Politika


Ar galima tikėti, kad amerikiečių žiniasklaida ateityje taps žiniasklaida be faktų iškraipymų? Atmename, kaip JAV Aukščiausio Teismo kandidatui buvo primetamas „mergišiaus“ vardas kartu pateikiant „įrodymus“. Praėjo ta banga. Faktai nepasitvirtino, nors triukšmo buvo gana daug. Triukšmą kėlė demokratai nenorėdami tvirtinti respublikono prezidento skirtą kandidatą. Spauda „trūbino“, demokratams diriguojant. Tai buvo „Fake news“. Dabar, demokratų kandidatui į prezidento postą metami dar baisesni kaltinimai, apie kuriuos demokratai nei kalbėti nei girdėti nenori. Kodėl skirtingi reikalavimai? Spauda tyli. 


Chicago Sun-Times skaitau nuo 1962 metų. Nors jis jau kelis kartus keitė vardą, bet savo liniją  išlaikė. Anais laikais laikraštyje buvo rašoma tiesa, dabar nesąmonės. Šmeižtai ir prasimanymai, neteisingi prezidento žodžių interpretavimai neigiantys tiesą, jo adresu nesiliauja. Vėl „Fake news“. 


Praeitame savo straipsnyje rašiau apie laišką gautą nuo JAV prezidento. Dabar, skaitant Chicago Sun-Times (2020-5-4) pastebėjau apie tą laišką iškraipytų išvadų. Jame rašoma, jog Atstovų Rūmų pirmininkės ir Senato demokratų dėka šis pagalbos įstatymas buvo pravestas. Tai skiriasi nuo tikrenybės. Vėl „Fake news“. Prezidentas laiške rašo: „Noriu padėkoti Atstovų Rūmams ir Senatui už nepartinį sutarimą įstatymo pravedimui, kurį su pasididžiavimu pasirašiau“, skiriant lėšų JAV žmonėms, po $1200,00 kiekvienam darbuotojui.


Žinome, jog Kongrese, prieš priimant bet kokį įstatymą, būna nemažai ginčų ir nesutarimų. Kai pasiektas susitarimas, nei viena partija nebeturi teisės girtis kitą šmeižiant, todėl nėra jokio pagrindo girti Atstovų Rūmų pirmininkę. Taip sprendžiamose derybose atsiranda vieningumas. Amerikietiškas vieningumas, nors JAV Kongrese vyrauja dvi partijos. Tai Amerikos galybė.


Priminsiu, jog prieš įstatymo pravedimą, pirmininkė išsiderėjo 25 milijonus dolerių dėl Washington‘e esančio Kennedy Cultural Center, nes jos duktė yra to centro valdyboje. Centras yra išlaikomas Kongreso lėšomis. Juk tuos 25 milijonus būtų buvę galima panaudoti šiuo krizės metu tauresniems reikalams. Nors pati pirmininkė savo kalbose dažnai vartoja išsireiškimą „american people“, jai tie amerikiečiai mažiausiai rūpi. Ji viena iš tų kuri kalba amerikiečių vargšų vardu, iš tiesų yra soti ir alkano neužjaučia. Jai nė dzin, „Jei alkani neturi duonos, tai tegu valgo pyragą“. Tai dviveidė moteris. Ji prilygsta garsiai viešbučių karalienei Leona Helmsley, kuri sakė, kad mokesčius moka tiktai mažieji žmogeliukai. Atsirūgo jai tie mokesčiai pasodinus ją į belangę. Balsuojant už Atstovų Rūmų pirmininkę ir demokratų partiją, būtų nusikaltimas prieš amerikiečius darbo žmones. 

                                                                                                                                                         

Kinai, tiksliau sakant, jų Komunistų partija esanti valdžioje, deda didžiausias pastangas, kad ateinančiuose prezidentiniuose rinkimuose laimėtų Trumpo priešininkas Joe Biden. Kinai nekenčia Trump‘o už jo nesilankstymą jiems, už reguliavimą iš Kinijos įvežamų prekių muitus, ir, išsiplatinus virusui, Kinijos pažeminimą pasaulyje. Dabar kinai reikalauja atnaujinti prekybos derybas, tikėdamiesi išsiderėti geresnių sąlygų. Prezidentas Trump pasakė NE. Sutartis yra ir kinai privalo ją vykdyti.

 

Joe Biden atveju, kinai galėtų imtis net šantažo. Žinome, jog Biden ir jo sūnus Hunter buvo įsivėlę į korumpuotus santykius ne tik su Ukraina, bet ir Kinija. Šios valstybės žino daug inkriminuojančių įrodymų, kuriais jie gali palenkti jį į savo pusę. Tokia padėtis negali būti priimtina bet kokios partijos kandidatui į Amerikos prezidento postą. Todėl Joe Biden, kaipo kandidatas į JAV prezidentus netinkamas. Jo rankos suteptos politinėje korupcijoje. Moterų tarpe, apie jį, skundų per daug. Dabar Meksikos prezidentas reikalauja aiškumų apie Biden veiklą Obamos prezidentavimo laikotarpiu kai buvo vykdoma „Operation Fast and Furious“. Toje operacijoje tūkstančiai ginklų iš Amerikos parduotuvių, Obamai leidus. nelegaliai pateko į Meksikos narkotikų lordų rankas, ir tais ginklais nužudytas buvo vienas Amerikos pasienio agentas.


Taigi, ar vertas Joe Biden būti JAV prezidentu? Neklauskime demokratų partijos, bet patys atsakykime, savo sąžine, į klausimą. Taip pat atsakykime į klausimą ar Trump‘as vertas antros kadencijos? Trump‘o rankos politikoje švarios. Jis gana turtingas, todėl į bet kokias nešvarias machinacijas nesivelia. Jis verslo žmogus, sugebėjo Kinijai nulenkti ragus prekyboje, už ką kinai negali jam atleisti. Pakišdami virusą, jie užsitraukė viso pasaulio neapykantą, ypač Amerikos. 


Trumpas, verslo žmogus, būdamas prezidentu daug pasiekė vykdydamas savo pažadus, kol geltonasis monstras, negalėdamas Amerikos pažangą toleruoti, pakišo koją viruso pavidalu. Tas geltonasis Kinijos monstras sugeba tiktai skleisti nesantaiką pasaulyje, kaip ir buvusioji Sovietų Sąjunga. Nejaugi jie ir Amerikoje tikisi įvesti tą atgyvenusį komunizmą?


Prezidentui Trump‘ui, davus įsakymą naudoti ginklus Hormuzo sąsiauryje prieš Irano piratus, šie nurimo, nes jie gan gerai pažysta amerikiečių raketų taiklumą. O kiek baimės šauksmų teko nugirsti apie tokį prezidento įsakymą? Šaukiantieji bijojo karo. Jiems lengviau iškelti rankas, nusispjaunant ant Amerikos iškovotų laisvių. Benjamin Franklin yra pasakęs: “He who sacrifices freedom for security deserves neither”.


Tokių pat ir panašių šauksmų teko girdėti prezidentui Reagan tarus Gorbačiovui tokį pat NE. Kur dabar yra ta Rusija (išskyrus žemėlapį), buvusi „popierinė pasaulinė galybė“?


Šituose šauksmuose pastebimi gerai užmaskuoti mums nedraugiškų įsitikinimų valstybių veiksmai, kurių pilnas Facebook‘as. Tai Rusija ir Kinija.


Gal kas žino, ar dar koks JAV prezidentas stojo skersai kelio  Amerikos išnaudotojams, paskelbdamas jiems karą ir tramdydamas nelegalus? 


Pirmoje eilėje JAV prezidentas Trump‘as kelią pastojo, savo vardo nepateisinamai Jungtinių Tautų Organizacijai, būstinę turinčiai New York‘e. Ta organizacija kanda ją maitinančią ranką. Prezidento Trump‘o šnairavimas į tą organizaciją jai nieko gero nežada.

 

Toliau, prezidentas supranta žodį „nelegalas“, kuriam jis neturi jokio pakaitalo. Juk ne prezidentas kuria kalbą ar žodyną.


Gerbiami skaitytojai! Žinau, kad bet kokiu straipsniu, ypač politiniu, daug kam neįtiksiu, nors daug kam ir įtiksiu. Skaitytojų reikalas, skaityti ar neskaityti. Aš savo propagandą, agituodamas už respublikonus, tęsiu. Demokratai apimti korupcija todėl neverti rinkimuose laimėti. Demokratų valdomos valstijos apsėstos įvairių piečiams draudimų įvedimu, pav., kad ir ginklų kontrolės. Respublikonai stengiasi kuo mažiau kištis į piliečių teises. Respublikonai supranta, jog vadžia yra valstybės, o ne žmonių valdymui.


Tad nėra kitos išeities, kaip tik balsuoti už respublikonus. Yra ir demokratų tarpe labai gerbiamų atstovų, tik gaila, jie pasidavę kairiųjų pažiūrų dievės padui, ir nebeturi drąsos dievei pasakyti NE, todėl ir balso neverti.


Dievė, jausdama pralaimėjimą ateinančiuose rinkimuose, siūlo dar trim trilijonais šelpti valstijas, verslą ir žmones, nepasakant kiek ji dar užsimanys savo kokiam „pet“projektui. Tai neįsivaizduojama suma pinigų. Ji nepaaiškina ar tie pinigai augs ant medžių, ar kris iš dangaus.


Pirmininkė dievė net nesupranta, kad verslai nori tęsti savo verslą, o darbininkai nori dirbti ir būti patenkinti. Išmaldos prašo tiktai valstijos, ir pridėsiu, kad demokratų valdomos. Respublikonų valdomos valstijos rodo pavyzdį. Pažvelkime į Indianos valstiją, kuri mūsų kaimynė, valdoma respublikonų gubernatoriaus ir į Michigan valstiją, valdomą demokratės gubernatorės, kur vyko ginkluotas pasipriešinimas. Duosiu dar keletą valstijų, iš kurių pasimokinti nereikia, nes jų gubernatoriai reikalauja išmaldų, tai; California, New York, New Jersey, Virginia, Illinois ir dar daugiau. Mat jie demokratai. Respublikonams gubernatoriams toks elgesys būtų didžiausia gėda.


Norint viruso sugadintą Ameriką atstatyti, vienintelė išeitis yra: M.A.G.A. su TRUMP 2020. Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos