Tokios tokelės (45)


VENCKIENĖ

Žinių apie Venckienę netrūksta. Tai „garsenybė“. O gal didžiausia Lietuvos „niekšenybė“? Gerai, kad dar yra žmonių, žurnalistų, kurie apie ją suteikia tikslias žinias. Aišku, Venckienei ir jos padlaižiams – šakės. Kiekvienas, spaudoje, nepalankus pasisakymas apie Venckienę jos violetiniams troliams, patvoriniams ir padlaižiams kelia didžiausią siaubą. Manau, juos visus suplakus, gausime tikrą „Durnių cirką“. Tie, tiesą rašantys žurnalistai, nuo to „Durnių cirko“ kenčia labiausiai.

Nesuprantu, kodėl Lietuvos atstovai pasidavė Amerikos atstovams atstovaujantiems Venckienę teisėjo akistatoje sutikdami, dėl jos perdavimo Lietuvai, panaikinti svarbiausius kaltinimus jai. Už tokį pasiruošimą, Lietuvos atstovai garbės neužsipelnė.

Garsiosios bėglės sūnus dėl žodžio laisvės stoja už „bulvarinio“ laikraščio leidėją. Patarčiau jam, kaipo geltonsnapiui, atskirti laisvą žodį nuo šmeižto. Rašyti ir spausdinti šmeižiančius straipsnius yra nusikaltimas. Tai ne laisvo žodžio ir laisvos spaudos supratimas. Tikriausiai šioje srityje jam padeda tėvai, patys nieko neišmanantys apie šmeižtą bei žodžio laisvę. Tą jie įrodė Garliavos istorijoje.

Rašo apie Garliavą ir Venckienę populiari toje srityje žurnalistė A.K., jog Venckienė, gabenant ją į Lietuvą norėjo pabėgti ir prašyti prieglobsčio Lenkijoje. Atrodo, jog Venckienės protelis, jeigu tokį turėjo, jai besėdint Čikagos kalėjime visiškai sutirpo. Teisinį išsilavinimą turėdama, privalėtų geriau žinoti. Prieš pargabenant ją į Lietuvą, Lietuvos pareigūnai atskrido į Čikagą ją pasiimti. Su savimi jie turėjo antrankius, naudoti reikalui esant. O gal turėjo ir ginklų. Tai paslaptis. Taip pat jie buvo aprūpinti įvairia dokumentacija – lydraščiais. Gabenimui tranzitu per Lenkijos teritoriją, iš anksto buvo sutarta su lenkais kiekvienas žingsnis. Atsargumo dėlei, gal buvo susitarta ir su kitomis šalimis, jeigu lėktuvas, privestinai dėl gedimų, turėtų leistis nenumatytoje valstybėje. Taip, kad pabėgimas ir tikėtis būti priimtai bet kokioje valstybėje lygu nuliui. Bet, taip galvoti, nors ir „patriotei“ niekinančiai savo valstybę Lietuvą, nedraudžiama.

Po ilgos pertraukos, atsiverčiau V. Petkevičiaus „Durnių laivą“, ieškodamas gerų patarimų. Jų ten pilna. Iki šiol neteko nieko girdėti apie „Protingųjų laivą“. Tad, plauksime „Durnių laivu“.

V. Petkevičius (VP) „Durnių laive“ rašo, jog „... pasaulyje dar nebuvo kvailysčių kurios neturėtų pasekėjų ...“. Perfrazuodamas jo posakį, pakeisdamas „kvailystes“ į „niekšystes“ taikau Garliavos įvykiams.

Gerbiami skaitytojai, palieku Jums spręsti kaip vadinti tuos vienus ir kitus pasekėjus. Nes aš nenoriu gauti į kailį. Aš vienas, o Jūsų daug.

Garliavos istorija, prasidėjusi niekšystėmis virto žmogžudystėmis, nes žmogus ypač išradingas nusikaltimams (VP). Kaltų žmogžudystėmis nebeliko. ???. Liko tik prisiminimai. Bet, istorija neužmaršuolė.

Artėjant teismo dienai (?) sužinosime kaip kaltinimais yra pasiruošusi prokuratūra ir jos atstovai. Nuo jų priklausys teismo eiga ir sprendimas.


Kaltintojai:

Jeigu prokurorai turės solidžių, jokių abejonių nekeliančių nusikaltimų įrodymų, kartu ir tikrų liudininkų, teisybė teisme bus pasiekta. Tai, be abejo, būtų gynybos pralaimėjimas.

Kadangi šia byla suinteresuota Lietuvos valstybė, tikėkimės jog bus dedamos visos jėgos ir protai pasiųsti Venckienę ilgam laikui už grotų. Visa sėkmė priklausys nuo prokuratūros pasirengimo, organizavimo ir sugebėjimo. Jeigu vyriausias prokuroras sugebės sėkmingai be priekaištų vadovauti, sėkmė teisme užtikrinta. Jeigu vyriausio prokuroro kėdėje sėdi valdančiai partijai priklausantis tipas, kuris neturi jokių organizacinių gabumų (išskyrus lojalumą partijai), neleidžiantis prokurorams imtis iniciatyvos, reikalas žuvęs. Juk negali eilinis prokuroras būti protingesnis už vyriausiąjį. To ir laukia Venckienė ir jos gynyba.

Gynyba:

Advokatai savo klientus visuomet įvertina šviesiausiomis spalvomis ir švenčiausiomis būtybėmis. Tai jų duona. Taip pat, advokatai stengiasi tęsti bylas varginant jiems nepalankius liudininkus bei teismus. Bylos tęsimas – pinigai. O Venckienė, savo įvairiais prašymais, apeliacijomis ir pan. bando iš jai kaltinamo liūno išsikrapštyti. Ji nekalta. Kalta Lietuvos valstybė. Nejaugi?

Teisėjai:

Ši teisėsaugos „rasė“ vertinama labai įvairiai. Nepatenkintieji sprendimus apeliuoja. Apeliaciniai sprendimai būna įvairūs. Dažnai, nepatenkintieji teismo sprendimu, teisėjus apšaukia kyšininkais, parsidavėliais, o advokatus kyšių davėjais. Kyšininkavimų įtarimu neaplenkiami ir prokurorai. Dalinai galime sutikti su šia nuomone. Neperseniai Lietuvoje buvo atvejai kai grupė teisėjų ir advokatų buvo apkaltinti nesąžiningumu. Taip pat reikia sutikti su nuomone, jog kiekviename obuolių krepšyje rasime supuvusių obuolių, kurie retkarčiais patikrinami ir išmetami. Bet negalime dėl kelių supuvėlių kaltinti visą Lietuvos teismų sistemą. Juk teisėjai sprendimus priima, arba privalo priimti, pagal pateiktus, prokuratūros bei gynybos, duomenis. Gerbkime sąžiningus teisėsaugos darbuotojus.


Tikėkime, jog šioje garsios bėglės byloje, labai akylai bus sekama visa teismo eiga ir dalyvių veiksmai. Nemanau, kad šioje byloje norėtų apsikiaulinti tiek prokurorai, advokatai ir teisėjai.

Suprantamai, po nuosprendžio paskelbimo, savo gabumus įrodys įvairaus plauko komentatoriai. Tai bus violetinių trolių cirko pasirodymas. Apie jų vertę sprendimus priims visuom

Comments

popular

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Čikaga tarp 10 JAV miestų, iš kurių namų savininkai nori išvykti