Tokios tokelės (39)
Washington‘o cirkas


Atrodo, jog Washington‘o cirkas baigėsi. Demokratams atsikratyti prezidentu Trump‘u nepavyko. Atstovų Rūmų įgaliotieji, visi demokratai, atvykę į Senato posėdžių salę pareiškė jog jie turi apkaltinimo pasisekimui visus įrodymus, todėl nebėra tikslo kviesti papildomų liudytojų. Jie dar bandė Senatui diktuoti savo sąlygas. Jiems buvo pasakyta, jog Senate ne jie šeimininkai.

Procesui einant į pabaigą, demokratų kaltintojų delegacija pajuto jog jų visas trejų metų darbas norint atstatydinti prezidentą, pasmerktas žlugimui. Tuomet, jau po laiko, jie pradėjo reikalauti papildomų liudininkų. Aistrą tokiam reikalavimui sukėlė John Bolton parašyta knyga „Kambarys kuriame viskas įvyko“. Bet, šaukštai jau buvo po pietų. Senatas nubalsavo apsieiti be liudininkų, o knyga lieka knyga, nes ji ne dokumentas.


Atstovų Rūmų pirmininkė neriasi iš kailio patyrusi tokį pralaimėjimą, per kurį galima ir išprotėti. Atrodo, jog čia ji turi pasisekimą. Dabar demokratai patys muša patys ir šaukia.

Dėliojant viską iš eilės, įvyko, gal didžiausia, Atstovų Rūmų pirmininkės politiniame gyvenime, tragedija, kai jos nekenčiamas prezidentas, jos akivaizdoje, dar vykstant atstatydinimo procesui, jausdamasis teisėtu prezidentu, darė bendram JAV Kongresui pranešimą apie padėtį Sąjungoje (State of the Union), žinodamas jog jis nebus atstatydintas. Gal, kalbėdamas, kišeniuje jis jai rodė špygą. Kodėl gi ne?

Prezidento sutikimas ir priėmimas vyko kiauliškai elgiantis Atstovų Rūmų pirmininkei. Ji yra tų Rūmų šeimininkė, o prezidentas kviestas svečias. Ji nesugebėjo atlikti šeimininkės pareigų. Yra nusistovėjusi prezidento priėmimo tradicija kai pirmininkė pareiškia: “Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States” (Kongreso nariai, aš turiu aukštą privilegiją ir išskirtiną garbę pristatyti jums JAV prezidentą). Ši pirmininkė šį sakinį sutrumpino tardama: „Kongreso nariai, JAV prezidentas“. Dabar ši pirmininkė užėmusi gynybos poziciją teisinasi.

Gaila buvo žiūrėti į jos elgesį laike prezidentinio pranešimo. Po pranešimo, ji, visam pasauliui stebint, dar labiau susikompromitavo demonstratyviai suplėšydama prezidento jai įteiktą kalbos turinį. Manau, kad toks jos elgesys papiktino ir dalį jos partijos atstovų. Vertinant jos elgesį, galima tvirtinti, jog bet kokia turgaus boba būtų buvusi kultūringesnė.

Patinka ar ne, prezidentas privalo būti gerbiamas. Niekas nereikalauja, kad prezidentas būtų garbinamas. Taigi, gerbimas ir garbinimas - du atskiri supratimai.

Negalime tvirtinti, jog prezidentas darė ir daro viską gerai. Daug jo direktyvų teismai yra atmetę. Daug jo direktyvų yra JAV Aukščiausio Teismo patvirtinti. Bet, demokratai kaltintojai neturi tvirto įrodymo verto jo atstatydinimui. Demokratai Rūmuose privalėtų atimti galią iš dabartinės pirmininkės išsirinkdami asmenį kuris sugebėtų dirbti bendrai su respublikonais. Prezidentai buvę prieš jį ir kurie ateis po jo visos tiesos niekuomet nesako. Todėl viską suversti vien tik šiam prezidentui negalima.

Laike prezidento apkaltos buvo linksniuojamas buvęs viceprezidentas Joe Biden ir jo sūnus Hunter už neteisėtus milijoninius praturtėjimus JAV mokesčių mokėtojų pinigais. Buvęs viceprezidentas, pasirodė esąs korumpuotas asmuo, dabar kandidatuojantis į JAV prezidento postą. Esant viceprezidentu, jo sūnus tapo įdarbintas Ukrainos korumpuotoje energijos kompanijoje „Burisma“, už... tiktai $83.000,00 mėnesinę algą. To įdarbinimo tikslas buvo per viceprezidentą gauti iš JAV milijardus dolerių Ukrainai. Pradėjus Ukrainos prokuratūrai tikrinti tą „Borisma“ kompaniją dėl korumpuotų veiksmų, įsikišo JAV viceprezidentas, kad Ukraina jai skirtus pašalpos pinigus gaus tik tuomet kai nušalins vyriausią prokurorą ir nutrauks tos kompanijos tikrinimą. Dabar tas tuometinis nušalintas prokuroras reikalauja tiesos. Tai nelabai malonus kvapas korumpuotiems pareigūnams. Nejaugi, kvepiant milijardais korumpuotiems valstybės vadovams viskas įmanoma? Niekur neskelbiama suma kiek uždirbo viceprezidentas. Jis vis dar yra stipriausias demokratų partijos kandidatas į prezidentus. Nejaugi demokratų partijoje neliko nesusitepusių korupcija vertų prezidento posto asmenų? Sūneliui tų $83,000,00 kas mėnesį neužteko. Mat, jis yra pamėgęs prostitučių draugystę ir narkotikus. Dabar net nebeturi pinigų alimentams mokėti ir yra traukiamas teisman.

Yra vis garsesnių balsų, jog buvusį viceprezidentą reikia traukti atsakomybėn, už neteisėtą praturtėjimą mokesčių mokėtojų pinigais. Demokratai apie tai nieko nenori girdėti. Demokratų partija prarado visą turėtą garbę, virtusi didžiausia korumpuota politine partija, žeminanti JAV vardą. Pasaulis stebi, mato ir atitinkamai reaguoja.

Pažvelkime, kas dedasi aukščiausiose demokratų partijos viršūnėse Illinois valstijoje. Aukšto rango korumpuoti politikieriai vienas po kito atsistatydina, nes juos čiupinėja federalai. Išvengus didesnės bausmės kai kurie tampa federalams liudytojai – talkininkai. Pradeda giedoti išduodant buvusius draugus. Tas federalų smaugiamas ratas, manau, jo kilpa pasieks ir galingąjį, Illinois valstijos, pilkąjį gubernatorių.

Illinois gubernatorius savo kalboje apie padėtį valstijoje (2020-1-29) minėjo reikalingumą naikinti korupciją. Jis turtingas ir būnant gubernatoriumi jis nesidės į bet kokius nelegalius sandorius. Šiais savo žodžiais ir veiksmais jis tik įgavo neprietelo vardą iš IL. Seimo pirmininko.


Prezidentas Trump yra vienas sąžiningiausių prezidentų JAV istorijoje. Nors ir buvo begalo daug nepagrįstų trukdymų jo veiklai, jis, nepraradęs galvos toliau tęsia pažadus duotus laike rinkimų kampanijos. M.A.G.A. Ateinančiuose rinkimuose nepašykštėkime padėti jam „nusausinti korupcijos pelkyną“ (drain the swamp). Atėjo laikas suduoti demokratams ir jų korupcijai lemiamą smūgį, kad atsimintų dar ilgai. „Trump 4M.Y.“ (Trump 4 more years).

Dabar išgyvename milijardierių laikotarpį. Prezidentas milijardierius kelia Amerikos gerovę. Illinois valstijos gubernatorius milijardierius pasižymi mokesčių kėlimu. Buvęs New York miesto meras milijardierius, taikosi demokratų sąrašu į JAV prezidento postą. Būdamas meru jis niekuo nepasižymėjo, išskyrus ginklų turėjimo varžymu. Šiem turtuoliam svarbu būti įrašytiem į garbingas istorijos knygas.

Sveikinu visas dailiosios lyties atstoves su Valentino diena. Lai ji lieka gerų įspūdžių diena. Blogų įspūdžių Valentino diena buvo 1929 metais.

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos