Kybartiečiams įteiktos LF vardinės stipendijos


Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje 2020 m. sausio 31 d. vyko Lietuvių Fondo Algirdo Karaičio ir Algimanto ir Romo Kezių vardinių fondų stipendijų įteikimas buvusiems šios mokyklos abiturientams, siekiantiems mokslo aukštumų Lietuvos aukštosiose mokyklose.


LF A. Karaičio vardinės stipendijos įteiktos dviem buvusiems K. Donelaičio gimnazijos mokiniams – Tomui Matulevičiui ir Karoliui Vasiliauskui. LF Algimanto ir Romo Kezių vardinė stipendija buvo įteikta Vilmai Kokanskytei. Stipendijų įteikime dalyvavo gimnazijos direktorius Saulius Spangevičius, Lietuvių Fondo valdybos narys Leonas Narbutis, rajoninės spaudos atstovai.
LF informacija

Nuotraukoje (iš kairės): Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktorius Saulius Spangevičius, Tomas Matulevičius, LF valdybos narys Leonas Narbutis, Vilma Kokanskytė, Karolis Vasiliauskas.


Jolantos Janulaitytės nuotr.

Comments

popular

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje

Nedas Okuličas: „ Šeimoje mes dažnai diskutuojame apie viską...“

Nuo liepos Illinois įsigalios įstatymas „Teisė dirbti“