Kolorado lituanistinė mokykla Lietuvos Nepriklausomybės minėjimeŠių metų vasario 22- ąją dieną, Kolorado lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės minėjime, kurį organizavo Kolorado lietuvių bendruomenė. Mūsų mokyklos mokiniai, vilkėdami tautiniais drabužiais, sukūrė jaukią atmosferą, kuri tikrai suvirpino ne vieno šventės svečio širdį. Prieš pasirodymą vaikai jaudinosi ir vienas kitą drąsino, juk repetuoti mokykloje prieš kelis mokytojus yra viena, o atsistoti prieš susirinkusią bendruomenę, tėvelius jau didelis iššūkis.

Minėjimo pradžioje Kolorado lietuvių bendruomenės pirmininkas Arvidas Jarašius pasakė, kad Lietuvos ateitis yra jaunimo rankose. Matydami, kaip mūsų mokyklos mokiniai šoka tautinius šokius, dainuoja lietuvišką dainą ir kartu kuria bendrystę, tikriausiai niekas nesuabejojo, kad ateitis ir lietuvybės išsaugojimas yra gerose rankose. Išlydėti gausiais aplodismentais po pasirodymo vaikai atsikvėpė ir toliau leido laiką kartu. Smagu matyti, kad net pasibaigus pasirodymui niekas neskubėjo nusivilkti tautinių rūbų.

Dėkojame Kolorado lietuvių bendruomenei už renginį ir galimybę vaikams pasirodyti bei pasijausti Lietuvos dalimi.

Dėkojame mokytojams ir tėveliams, kurie nesiliauja ugdyti vaikų meilę Lietuvai.

Labiausiai dėkojame mūsų mokiniams, kurie stengiasi ir nuolatos įkvepia ir suaugusius prisiminti, kad esame kartu ne be reikalo, o dėl bendrystės ir Lietuvos tautiškumo išsaugojimo.
Straipsnį parengė Kolorado lituanistinės mokyklos mokytoja- praktikantė Simona Bataitytė.
Nuotraukose:
KLM mokiniai dainuoja dainą ,,Mano namai'', gitara akomponuoja mokytoja- praktikantė Simona Bataitytė.


Kolorado lituanistinės mokyklos lietuvaitės: Milda Kučiauskas, Austė Kučiauskas, Milda Lankelytė, Austėja Buzėnaitė, Sofia Burnham, Saulė Lankelytė.


Kolorado litunistinės mokyklos vaikai ir mokytojos po pasirodymo


KLM mokinukai šoka tautinį šokį „Noriu miego“


Comments

popular

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį