DeVonis – Novek šeimos fondasBaigiantis 2019-iesiems Lietuvių Fonde įkurtas naujas vardinis fondas. DeVonis – Novek šeimos fondą Lietuvių Fonde įkūrė seserys Carolyn Fisk ir Janet Henderson, pagerbdamos savo mamos Nellie DeVonis ir tetos Sally Novek atminimą.

Į LF atsiųstame laiške Janet Henderson rašo: „Carolyn ir aš jaučiame, kad esame, kas esame, ir turime tai, ką turime, savo lietuviško paveldo dėka. Todėl norime skatinti lietuvišką švietimą ir kultūrą, kad pagerbtume savo šeimas.

Šio vardinio fondo palūkanos bus skiriamos Lietuvoje arba JAV mediciną studijuojančių jaunuolių stipendijoms. Taip pat Lietuvos istorijos, kalbos ir muzikos projektų paramai, atkreipiant dėmesį į lietuvių liaudies šokių grupių tobulėjimą ir jų veiklos skatinimą JAV šiaurės rytų valstijose (pirmenybę teikiant Rochester, NY mieste vykdomiems projektams).

LF informacija
Nuotraukoje

(iš kairės): Janet Henderson, Nellie DeVonis, Sally Novek ir Carolyn Fisk. (Asmeninio albumo nuotr.)

Comments

popular

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį