Sausio 13-osios minėjimas Portlando bendruomenėje

Ankstyvą Sekmadienio, Sausio 12-sios, rytą aktyviausieji Portland’o Lietuvių Bendruomenės nariai susirinko Kolumbijos upės pakrantėje į žygį, skirtą Lietuvos Laisvės gynėjų atminimui paminėti. Negausus šį kartą buvo žygeivių būrelis,- matyt daugelį išgąsdino nuo pat ryto pliaupiantis šaltas lietus...Tačiau tie, kas nepatingėjo anksčiau atsikelti ir atskubėti į sutarta vietą, nenusivylė: tarsi pagal kažkieno iš viršaus duotą ženklą, nušvito skaisti saulė, nuskaidrinusi apniukusį dangų...Visų žygeivių nuotaika buvo puiki!..Įsiamžinę bendrai nuotraukai, patraukėme Kolumbijos upės pakrante link istorinio Vancouver’io 19-jo amžiaus Karinio Forto su įrengtomis pakelėje paminklinėmis lentomis ir riboženkliais, skirtais įamžinti tų laikų kovas tarp čiabuvių gyventojų ir Amerikos užkariautojų.


Simboliška, kad ir mes šiandien minime tuos, kurie paaukojo savo gyvybe už Lietuvos laisvė, už joje gyvenančių žmonių teisę vadinti ją savo Tėvyne, už teisę kalbėti savo gimtąja kalba, už tai kad gyventume, nevaržomi didžiųjų, galingujų valstybių priespaudos...


Lenkiame žemai Jums galvą, Tautos didvyriai, kovotojai už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę!..Jūsų atminimas amžiams liks gyvas mūsų širdyse...


Ne vienas, eidamas šiandien simboliniu laisvės gynėju žygio taku, susimąstė: o kur aš buvau tą atmintiną 1991-jų Sausio 13-sios rytą?..Galbut nebuvo mūsų tų, kas tą kraupų rytą stovėjo, susikibę rankomis prie Vilniaus Televizijos Bokšto, tarpe, gal nedeginom laužu prie Seimo rūmų, tačiau mūsų mintys, maldos, jausmai ir širdys buvo su tais, kas tuo metu buvo pirmosiose Laisvės gynėju gretose...Kaip ir šiandien, kai drauge susirinkę ir iškėlę Lietuvos vėliavą, eilinį kartą prisimenam žuvusius už Tėvynę...


Portland’o Lietuvių bendruomenės Valdybos vardu norisi padėkoti entuziastams, susirinkusiems šiandien į simbolinį žygį, Laisvės gynėjų atminimui paminėti - didvyrių atmintis liks gyva tol, kol ji bus puoselėjama, kol mes palaikysim ją ne vien žodžiais, bet ir darbais.

Gražina Kaziliene, Portland’o Lietuviu Bendruomenės Valdybos atstovė spaudai ir ryšiams su visuomene
Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės