Lietuvos televizijos“Labas rytas, Lietuva” laida aplankė Argentiną


2020 m. sausio 9 d aplankė Berisso miestą Lietuvos televizijos “Labas rytas, Lietuva” laidos vedėjas Ignas Krupavičius, kuris aplankė lietuvius, susipažino su vietine lietuvių bendruomene.


Susitikimo metu dalyvavo lietuvių bendruomenės nariai ir lietuvių tautinių šokių kolektyvas “Nemunas”, kuris repetavo sekančiam koncertui Necochea mieste. Buvo ir Vilniaus Tango teatro atstovai: Rūta Krivickaitė ir Sigitas Repšys.


Prieš tai Lietuvos delegacija aplankė lietuvių draugiją “Mindaugas” ir lietuvišką paminklą “Rūpintojėlis”.


Apsilankymo metu Argentinoje “Labas rytas, Lietuva” laidos komanda aplankė draugiją “Susivienijimas Lietuviu Argentinoje” Lanus mieste, Aušros vartų parapiją Avellanedoje ir Kordobos lietuvių bendruomenę.Comments

popular

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Tokios tokelės (123) Ukraina Šlovė, savo kraštą, didvyriškai ginančiai, Ukrainiečių tautai!