Geri žodžiai sustabdė laiką


     Gruodžio ir sausio mėnesiais mus visus valdo didelių darbų sūkurys. Planuojame, atsiskaitome, skubame... Stabtelėjome, užmiršome kasdienybės rūpesčius ir negandas. Mus apglėbė šilti ir nuoširdūs žodžiai. 
     Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje vyko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus narių literatūriniai skaitymai, o gitaros stygas virkdė muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos prezidentė Afroditė Tūskaitė skaitė literatės Vidos Papaurėlienės tekstą, o Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio gimnazistė Eva Juškevičiūtė – savo kūrybą.
Susiliejo muzikos ir literatūros dermė. Daug širdies įdėta į Danutės Mažeikienės, Gražinos Pitrėnienės, Vidos Papaurėlienės, Jolantos Juodinytės, Jolantos Augulienės ir Irenos Varnienės literatūrinius tekstus. Šios literatės  dalinosi išgyventais literatūriniais tekstais.
    Gimnazijos bibliotekininkė Rūta Vilutienė parinko ir perskaitė įžymių žmonių citatas apie žodį, o aš negalėjau nepasidžiaugti rašytojo, žurnalisto Jono Laurinavičiaus žaismingais aforizmais iš knygos „Brūkštelėjimai“. Kiek daug juose gilios prasmės...
Kadenciją baigęs Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis labai aktyviai dalyvaudavo LKRS Rokiškio skyriaus narių veikloje, o 2019 m. pabaigoje meras Ramūnas Godeliauskas, taip pat sėkmingai įsiliejo į rašančiųjų veiklą.  Rajono vadovas R. Godeliauskas dalyvavo literatūriniuose skaitymuose, džiaugėsi nuoširdžia literatų kūryba. Jis pastebėjo, kad čia tikrai stabtelėjo laikas...
    Literatūriniuose skaitymuose dalyvavęs Rokiškio miesto „Velykalnio“ bendruomenės vadovas, rajono tarybos narys Stasys Mekšėnas, kvietė kūrėjus į savo erdves. Gerbiamo Stasio pasiūlymas tikrai vertas dėmesio ir apie jį tikrai rimtai pagalvosime. Kas žino, gal čia LKRS ir kitų rajonų literatūrinė veikla sužydės visai kitomis spalvomis?
    Dvelkė žodžiai šiluma, stabtelėjo laikas... Linkėjimus popietės dalyviams telefonu perdavė Lietuvos teatro aktorius, režisierius Ferdinandas Jakšys, o žinutę su nuoširdžiausiais linkėjimais atsiuntė Lietuvos Vyriausiasis Senelis Kalėda. Mus visus jungia nuoširdi bendrystė. Tad dovanokime vieni kitiems žodžius, kurie dvelkia šiluma. Atrodo, kad taip paprasta... Mes ir šiandien branginame akimirkas, kurios stabtelėjo, kurios apipintos šiltais ir nuoširdžiais žodžiais.


Reda Kiselytė,


Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 
Rokiškio skyriaus pirmininkė
Rūtos Vilutienės nuotr. literatūrinių skaitymų „Žodis dvelkiantis šiluma“ dalyviai.


Rokiškio r. savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas.


Gitara muzikinį kurinį atlieka mokytojas Egidijus Kundrotas.


LKRS Rokiškio skyriaus narės Vidos Papaurėlienės eilėraštį skaito Juozo Tūbelio progimnazijos moksleivė Afroditė Tūskaitė.


Savo kūrybą skaito Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio gimnazistė Eva Juškevičiūtė.

Renginio dalyviai: (iš kairės) Rokiškio miesto „Velykalnio“ bendruomenės vadovas Stasys Mekšėnas, Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos matematikos mokytoja Laima Karkaitė, menų mokytoja Inga Vagonė, bibliotekininkė Dalia Laucienė.

Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje