Tokios tokelės (21-232) Politika                         Flag of Ukraine                Lithuania           

Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Tokie pat linkėjimai ir Izraelio kariams be pasigailėjimo naikinantiems Hamas teroristus, kad po karo kaimynai teigiamai atsilieptų apie Izraelio karius atnešusius taiką ne tik Izraelyje bet ir ramybę regione. Tiek ukrainiečiams, tiek izraelitams linkiu, kad visuomet jūsų laisvės kovose                         

Dievas būtų su Jumis. Mirtis okupantams ir teroristams.


Garsioji pornografijos „šliūcha“, apkaltinusi prezidentą Trump žada, jeigu jis nebus nuteistas, nešdintis iš JAV. Belieka tik palinkėti gero vėjo. Gal ji ir ne „šliūcha“, tik pornografijos „žvaigždė“. Žodis „žvaigždė“priduoda bet kokiai „šliūchai“ apsvaigimą. Ši „šliūcha“ apsidirbusi kiekviename teisme meluojant, tiksliau, kiekviename teisme apklausinėjant, skelbianti kitokią įvykių raidą. Ji, kaip „žvaigždei“ pridera, stato prezidento Trump nuteisimo sąlygas. Jai, ir jos vyrui išsinešdinus iš Amerikos, Amerika jų nepasiges. Taškas.


Prezidento Trump teisme New Yorke, jo nuteisimas ar išteisinimas kybo ant vieno plonučio plauko. New Yorko prisiekusiųjų teismuose norint nuteisti apkaltintąjį reikalingas vieningas prisiekusiųjų sprendimas. Jeigu vienas prisiekusiųjų suabejoja, apkaltintasis išteisinamas. „Šliūchai“ toks sprendimas priverstų ją pirkti kelionei reikalingų lagaminų. Kadangi ji pripažinta „melagė“, dar nežinia ar ji tikrai apleis Ameriką. Jos pažadai, kaipo „melagės“, neturi jokio svorio.


Specialus prokuroras Jack Smith neriasi iš kailio norėdamas kuo greičiau apkaltinti ir nuteisti prezidentą Trump. Čia jis susiduria su nepriimtinų jam nutarimų. Pirmiausiai tai Kongresas nebenori leisti lėšų betiksliom bylom, kvepiančiomis politiniu persekiojimu. Neturint lėšų ir pats Jack Smith taps nebereikalingas. Kol dar jis pajėgus, stengsis atstatydinti federalinę teisėją Cannon. Tikslesnių žinių dar nerandu. Teisėja neribotam laikui atidėjo teismo dieną. Užimti tokią aukštą vietą federalinių teismų sistemoje reikia turėti pateisinančių gabumų. Valstijų bei vietos teismai neprilygsta federaliniams teismams. Tą įrodė New Yorko valstijos Aukščiausias Teismas pasikliaudamas vien tik prokuratūros liudininkais pripažįstant prezidentą Trump kaltu. Tame teisme kopijuojama buvo rusiška teismų sistema, dar nepradėjus teisminių posėdžių surandamas kaltininkas. Prezidentas Trump yra kaltinamas imant paskolas bankams neteisėtai pateikęs savo turto įvertinimą. Žinome, kad prezidentas Trump pats asmeniškai tokiais reikalais neužsiima. Tam tikslui yra specialistų profesija, kuri įkainuoja įvairius turtus. Būdinga tai, kad prokurorės liudininkai buvo priimtini teismui, o prezidento Trump liudytojai atmesti. Taip pasielgti galėjo tiktai šališkas teisėjas ir prokurorė. Antra vertus, bankai turi savus specialistus įkainuotojus, kuriais remiantis suteikiama ar ne prašoma paskola. Čia kalbama apie dideles paskolas, todėl įkainuotojai stengiasi būti teisingesni, nes tai yra jų duona. Iš šalies stebint, aiškiai galėjome stebėti tokį begėdišką amerikietiškos teisinės sistemos naikinimą. William Shakespeare savo laiku skelbė: „Hell is empty, all demons are here!“ Tikrumoje taip ir yra. Gal Putinas pasiekė peklą, kad visi skeltanagiai išbėgiojo? Ką putinui daryti, kad net pekla jo nenori? Pasikarti pekloje? Labai jau primena Maironio Čičinską.


Anksčiau esu rašęs, kad prezidentas Trump davė iššūkį Bidenui, jeigu jis respublikonų kandidatu bus išrinktas į prezidentūrą, jis paskirs specialų prokurorą Bideno nusikaltimams tirti ir jį apkaltinti. Tų nusikaltimų Bidenas turi net perdaug. Dabar su savo trigrašiu įsikišo senatorius Mitt Romney sakydamas, jog Bidenas privalėjo seniai prezidentui Trump dovanoti visus esamus nusižengimus, kartu apsaugodamas ir save. 


Atstovų Rūmų komiteto pirmininkas Jim Jordan taip pat davė Bidenui ultimatumą: „Atsistatydink, arba būsi teisiamas“. Nežinau, ar atsakymą gaus, bet tikriausiai tas reikalavimas bus ignoruotas, nes Bidenas įsitikinęs rinkimų pergale. Savęs didenybės įvertinimas yra didžiausia ir dažniausiai daroma klaida. Priešą visuomet laikyk stipresniu ir elkis atitinkamai.


Jim Jordan taip pat kabinasi prie vyriausio prokuroro kuris ignoruoja Kongreso komiteto pateiktus reikalavimus perduoti pokalbių juostą tarp Bideno ir advokato Robert Hur. Bandoma įtikinti Kongreso komitetą kad prezidentinės privilegijos nustelbia JAV Kongreso privilegijas. Bideno administracija pasižymi JAV Konstitucijos negerbimu.


JAV Atstovų Rūmai balsų dauguma, 337:61 priėmė baudžiamą įstatymą bausti už negerbimą policijos ir su ja surištų pareigų. Balsavo prieš tiktai 61 demokratų partijos kairiųjų atstovas. Jiems palankiausia tiktai anarchija.


Prezidentas Trump yra sakęs, jeigu bus išrinktas, pareikalaus, kad Ukraina duotų ataskaitą kaip išleistos pagalbai skirtos lėšos. Iš spaudos žinių žinome, kad nesąžiningi Ukrainos aukšti pareigūnai nepraleidžia pasipelnymo progos. Prezidentas Zelenskis kovoja su tuo valstybės vėžiu, kuris nepasiduoda. Dar nuo sovietinių laikų tas nešvarus pasipelnymas laikosi giliai įleidęs šaknis. Dabar jau ir Bideno administracija skelbia karą korupcijai Ukrainoje.


Ukrainoje kovojama su korupcija, tuo tarpu Izraelyje vienas vyriausybės narys šantažuoja valstybę premjerui reikšdamas ultimatumą. Jeigu ultimatumas nebus išpildytas, jis apleis vyriausybę sunaikindamas koaliciją.


Savarankiškumu garsėjantis Anglijos princas Harry nesistengia nusilenkti Anglijos karūnai, tiksliau savo tėvui karaliui. Princui Harry, kuris gyvena Amerikoje, nuskridus į Londoną tėvas karalius neturėjo laiko priimti sūnų nors ir trumpam pasimatymui. Anglijoje tokie dalykai ne naujiena. Galiu tik pridėti, kad tas tėvas karalius tikras garbėtroška „šliundra“.


Pranešama, kad sraigtasparnio katastrofoje žuvo Irano prezidentas ir keli kiti aukšti pareigūnai. Irane vyrauja paslaptingumas ir nežinome kuomet sulauksime tikros žuvimo priežasties.


Tarptautinio Kriminalinio Teismo prokuroras siekia gauti arešto orderį Izraelio premjerui , jo užsienio reikalų ministrui ir Hamas vadovui. Laukiama teismo sprendimo.


Laukiame daugiau žinių iš Irano ir Tarptautinio Kriminalinio Teismo. Viską susumavus, pakartokime William Shakespeare posakį: „Hell is empty, all demons are here!“


Linkiu visiems prasmingos Kapų Puošimo Dienos!
 2024-05-23Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos