Kas penktas Čikagos gyventojas – meksikietis

 

Šį mėnesį JAV gyventojų surašymo biuras paskelbė naujausią ir išsamiausią 2020 m. gyventojų pasiskirstymą pagal rasę ir etninę tapatybę. Duomenys apima beveik 1 500 išsamių rasinių ir etninių grupių – nuo populiaresnių grupių, tokių kaip puertorikiečiai ir lenkai, iki mažesnių grupių, tokių kaip lietuviai ir ganiečiai. WBEZ analizės duomenimis, maždaug kas penktas Čikagos gyventojas yra meksikietis. Ši etninė grupė sudaro didžiąją dalį tų, kurie save priskiria ispanakalbiams ar lotynų amerikiečiams. Regiono meksikiečių bendruomenė išsiplėtė ir už Čikagos miesto ribų. Per pastarąjį dešimtmetį, didėjant lotynų amerikiečių populiacijai priemiesčiuose, augo ir meksikiečių skaičius. Cook apygardos priemiesčių meksikiečių bendruomenės augo daug sparčiau nei Čikagos meksikiečių ir bendras apygardos gyventojų skaičius. Per pastaruosius dešimt metų meksikiečių skaičius Cook apygardos priemiesčiuose padidėjo maždaug 58 000 gyventojų – nuo 384 000 2010 m. iki 442 000 gyventojų 2020 m., t. y. 15 %. Tiek Čikagos meksikiečių populiacija, kuri 2020 m. sudarė apie 590 000 gyventojų, tiek bendra Cook apygardos populiacija per pastarąjį dešimtmetį išaugo beveik 2 %. Čikagos šiaurinėje ir šiaurvakarinėje dalyse meksikiečių skaičius sumažėjo labiausiai, o daugelyje Cook apygardos priemiesčių meksikiečių skaičius išaugo daugiau nei du kartus.

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės