Tokios tokelės (196) Mišrainė
 Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                          Flag of Ukraine               C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“.


„NE“ pasakė teroristas Putinas Turkijos prezidentui dėl grūdų laivais išvežimo iš Ukrainos teritorijos. Turkas nėra mėgėjas nuolaidžiauti rusams, todėl nežinia ką Turkijos prezidentas atsakė rusui. Žinome tik tiek, kad rusas skundžiasi turkui, kad ukrainiečiai su savo dronais bando sunaikinti dujotiekius Juodojoje jūroje tiekiančius dujas Turkijai. Nežinia ar Putinas turką įtikino. Atrodo, jog patys rusai nori tą dujotiekį susprogdinti ir apkaltinti ukrainiečius. Putinas vis labiau ir didesnėmis ašaromis verkšlena nusiskųsdamas ukrainiečių karo veiksmais. Ukrainiečiai tą rusišką mešką gnaibo lyg ruja vilkų kandžiodami kur jai labiausiai skauda. Iš priekio meška sugeba apsiginti, bet užpakalį gnaibymui pasirenka vilkai. Po kiek laiko, meška nebegalėdama apsiginti, palieka grobį ir pasitraukia. Dabar ukrainiečiai, pagal vilkų principą, gnaibo rusų laivyną Juodojoje jūroje. O mes, „žiopliai“, užmiršome, jog „karą prieš Rusiją pradėjo ukrainiečiai“.


Turkijos prezidentas nenurimsta. Jis ir toliau ieško kelių, kad ukrainiečiai galėtų be baimės eksportuoti turimas grūdų atsargas taip reikalingas badaujančiam pasauliui. Kada tą bado šmėkla virš badaujančių tautų pastebės pasaulinis teroristas Putinas?


Šį mėnesį turėtų įvykti susitikimas dvejų diktatorių, Rusijos Putino ir Š. Korėjos diktatoriaus.Š. Korėjai reikia maisto, rusams šovinių. Spėliojama, kad susitikimas įvyks Rusijos mieste Vladivostoke, kuris yra arčiausiai Š. Korėjos. Rusija tiek nusigyvenusi, kad elgetauja Š. Korėjoje ginklų karo vedimui su Ukraina. Žinant Š. Korėjoje valdžios įteisintą baudžiavą, galime įsivaizduoti gaminimo šovinių sąlygas išspaudžiant paskutines šyvas iš baudžiauninkų. Š. Korėjai trūksta duonos, tik nežinome kas ją valgys už pagamintus šovinius. Valdžia savimi tikriausiai pasirūpins, bado šmėklos nematys. Bet neužmirškime Kinijos ir Š. Korėjos tarpusavio santykių, kurie daro Š. Korėją Kinijos vasalu. Kinija nelinkusi gelbėti Rusiją ir gali vetuoti bet kokį susitarimą. Maskolius mušamas.


Stalinas valdydamas Sovietų Sąjungą, jos industrinį potencialą buvo išvystęs iki aukščiausio to meto lygio, lyginosi su kitomis industrijos milžinėmis. Stalino laikais Sovietų Sąjungoje nebuvo jokių oligarchų kurie vogtus valstybės pinigus skaičiavo milijardais. Stalinas pats asmeniškai nieko neturėjo, netoleravo kitaip galvojančius. Sovietų Sąjungai subyrėjus, atsirado tautos parazitai mafijozai, vogdami įvairiais būdais valstybės turtą, tapę milijardieriais, laiko šiltas vietas Kremliuje. Neįsivaizduojama, kaip Putinas gaudamas mizerną algą, savo turtą skaičiuoja šimtais milijardų dolerių vertės. Stebuklinga šalis, ta Rusija.


Prasidėjęs nelegalių migrantų antplūdis jau duoda vaisių. Aišku, nelauktų vaisių, kurie varo tokių miestų politikus iš proto. Nelegaliems migrantams reikia pastogės, jiems reikia maisto, sveikatos priežiūros, vaikams mokyklų. Tai ne vienos dienos aprūpinimas. Ta priežiūra ir aprūpinamas reikalingi kasdieną, kurie varo, nors ir turtingiausią, miestą į bankrotą. Nelegalūs migrantai šių visų aptarnavimų neskaito kaipo išmaldą, bet reikalauja. Jie nesitenkina minimalia jų priežiūra ir aptarnavimu, Taip pat jie atsilikę nuo kultūros papročių, nes kai kurie jiems yra visiškai svetimi. Jie atėjo iš nuskurdinto krašto, ir jie elgsis pagal jų papročius, kol laikui bėgant pripras. Jie negalvoja likti antros eilės piliečiais. Susidaro gan kebli problema. New Yorko miesto meras viešai kalba, sakydamas kad tie nelegalūs migrantai sunaikins miestą. Meras tam turi pagrindą, meras teisus. Bet jo miestas turi tą „Sanctuary City“ (prieglaudos miestą) vardą, kurį pats pasirinko. Tas prieglaudos miesto pasivadinimas tokiu lieka, bet lėšų tų migrantų aptarnavimo išlaidoms nėra. 


Čikagos miestas seka New Yorko miestą tomis pačiomis problemomis. Visur kalbama kur gauti lėšų migrantų aprūpinimui. Gyventojus dar didesnėmis sumomis apmokestinti nebegalima. Tai kur gauti lėšų tų nelegalių migrantų išlaikymui. Jeigu jie jausis nustumti į pakraštį, jie nerimaus. Jų sutramdymui reikės imtis žinomų bet nepopuliarių priemonių. Jų jaunimas sugeba pasižymėti kriminaliniais nusikaltimais. Radę vietinio jaunimo tarpe jiems atitinkančius su nuomone ir nusikaltimų vykdymu bendrus, jie nuslysta į jų tarpą ir tęsia toliau nusikalstamą gyvenimą.


Ką daryti? Ką kaltinti? Ar kaltinimai problemą pašalins? Tai kur šio pakastas? Neklauskime prezidento Trumpo. Jo atsakymas mums aiškus. Kaltinti dabartinę valdžią? Eikite sau. Juk tai demokratinė demokratų valdžia pripažįstanti atviras valstybės sienas. Rezultatai aiškūs. Kriminaliniai nusikaltimai didėja – policijai lėšos mažinamos. Policijai rankos surakintos – nusikaltėliai siautėja. Nukenčia nekalti žmonės suvaržyti beprotiškų ginklų įstatymų, kurie nusikaltėliams tik dzin.


Čikagos meras jau pareiškė, kad viskas bus brangiau. Reiškia, kad tų nelegalių migrantų išlaikymui, tikriausiai, bus padidinti nekilnojamo turto mokesčiai. Kaip į tokį pareiškimą reaguos miesto seniūnai, nežinia. Dažnas politikierius praeityje bandė žmones įtikinti, kad įsteigus valstijos loteriją problemos baigsis. Taip, vienas kitas laimėjo, jų tarpe vienas lietuvis. Laimėti vienas dalykas, bet elgtis su laimėtais pinigais ne visiem sekasi. Jie labai greitai vėl tampa tokiais kokiais buvo prieš praturtėjimą. Dabar Čikagoje pradės veikti Bally‘s Casino. Aišku, kad šį naują kazino lankys asmenys kuriems labai reikalingi pinigai, lošiant už paskutinius dolerius. Kaip loterija, taip ir kazino „išspręs“ miesto finansines problemas. Steigiant valstijos loteriją, buvo sakoma pajamos bus skiriamos mokykloms. Tai buvo ir liko pažadais. Kazino ne kitokia istorija. Visur pelną nusineša investitoriai.


Teisingai, New Yorko miesto meras pats būdamas juodaodis, sako, kad migrantai sunaikins jo miestą. Nežinome, kada ateis ar nueis laikas ir Čikagos miesto meras pakartos New Yorko miesto mero pasakymą. Pasirinkimo nėra. Tiek Čikaga ar New Yorkas, ar kiti didmiesčiai valdomi demokratų, ieško tos auksinės žuvelės, kuri  nežada jiems net sapne pasirodyti. Nejaugi jie nežino, jog aukso žuvys po ledu?


Vis labiau pastebimas demokratų kairėjimas sunaikinti Ameriką. Buvusi Čikagos merė, kairiųjų pažiūrų, atvira lesbietė, gavo profesūrą dėstyti universitete. Kairiųjų ir kitų Amerikos naikinimo pažiūrų asmenys vis daugiau užima auklėjimo pareigų. Tokį poelgį leidžia demokratų „demokratinė“, rinktų asmenų, valdžia.


Korupcija nepamatuojamo lygio įsitvirtino JAV Teisingumo departamente. Kai prezidento Biden sūnus Hunter buvo mokesčių įstaigos tikrinamas mokesčių nemokėjimu, įsikišo Teisingumo ministras sustabdydamas tikrinimą. Kodėl? Kieno pavedimu? Ar tai ne aukščiausio lygio korupcija? Dabar JAV Kongresas susidomėjo ta visa istorija ir kviečia keletą valdžios atstovų priklausančių Teisingumo ir Vidaus Reikalų departamentams. Iš vienos pusės valdžia užsiima korupcija, iš kitos padėtį bando narplioti JAV Kongreso Atstovų Rūmų komitetai. Kviečiamieji pasiaiškinimui priešinasi, žinodami jog JAV Kongresas yra šalies aukščiausioji valdžia. Visa korupcija pasižymi prezidento sūnaus teismo paglostymu kuo nepatenkinti Kongreso respublikonai. Demokratai vis dar ironiškai sako, jog įstatymams visi lygūs. Tik jie neprimena, jog tas pats posakis negalioja lygesniesiems.


Iškilęs didelis ir svarbus klausimas, į kurį atsakymo nėra. Kas ir kaip sustabdęs tą įsibėgėjusią keršto bangą prieš mūsų prezidentus? Laimint respublikonams prezidentūrą, jie sodins prezidentą Biden ir jo šutvę. Kaltinimų yra pakankamai. Laimint demokratams, jie savo valdžios dauguma bandys sodinti visus respublikonus. Taip tęstis negali. Tai būtų Amerikos saulėlydis. Amerikos prezidentai privalo išsaugoti neliečiamumą. 


Prezidentas Trumpas dabar yra gnaibomas iš visų pusių, tiek demokratų, tiek saviškių respublikonų, nes jo reitingai tiktai kyla. Nejaugi dar gali būti tikinčių prezidento Trump padarytais ir vis naujai daromais nusikaltimais? Manau, jog ir patys demokratai pradeda nebetikėti prezidento Trumpo kaltintojais. Kiti norintieji tapti prezidentu, pavydi. Trumpas jiems atsako, žiūrėkite į mane, pavydėkite man, aš būsiu jūsų sekantis prezidentas.


Let‘s go Brandon!

 

 2023-09-14

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos