Tokios tokelės (190) Įvairumai
Geltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                          Flag of Ukraine               C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis Kremliaus „pašskūstvom“. 


Vilniaus NATO atgarsiai. Gėda NATO vadovams. Vokiečių kalboje „Gift“ yra nuodai. Anglų kalboje „Gift“ suprantamas kaip dovana. Tikriausiai amerikiečiai ir vokiečiai nesusikalbėjo bendrai pasiųsti Putinui ultimatumą, nors didžiausia dauguma NATO narių nebūtų buvę prieš. Tas bailumas paliko Vilniui juodą dėmę ir nepakeliamą prisidirbusiųjų smarvę. Apie tai rašė Lietuvos ekspremjeras Kubilius, ir dabar žurnalistas Vytautas Brūveris. Prisidedu ir aš.


Putinas, pasikalbėjimuose su Irkutsko gubernatoriumi, įrodo jog jam rūpi Rusijos kariai žuvę kare su Ukraina, nes jis prašė, kad gubernatorius perduotų žuvusiems kariams linkėjimus nuo jo.

„Бывают в жизни злые шутки ...“.


Lukašenka kartoja melą, kad Wagner banditai iš Baltarusijos žada žygiuoti į Lenkiją. Kas sustabdys tuos Wagner banditus žygiuojančius iš Baltarusijos į Lenkiją? Ar NATO turės drąsos? Vilniuje jie turėjo baimės. Konflikto su Baltarusija atveju, gali įsikišti ir Rusija, ką tuomet darytų NATO Aljansas? Tikriausiai pradėtų posėdžiauti ar eiti į konfliktą su Rusija ir, be abejo, vardan taikos ir baimės paaukoti maskoliui Lenkiją, nebekalbant apie Ukrainą. Ar sekanti valstybė būtų Lietuva? Toks būtų NATO subyrėjimas neturint vienybės. Vokiečiai ir toliau gautų savo dujas ir alyvą ir vykdytų Kremliaus užduotis. Vakarų Europa taptų Rusijos dalimi. Ir vėl būtų dainuojama: „До Берлина дошел наш солдат“, kuris sugeba gerovę naikinti.


Vokiečių tauta užmiršo, kad ji rusų buvo apiplėšta, išniekinta, suniekinta ir dešimtmečius buvo padalinta, kurios padalinimu naudojosi Rusija.


Lukašenka norėdamas išpešti ko nors iš Putino leidžia tokias nepagrįstas ir nevalyvas paskalas užmiršdamas, kad jo nugarą gali paglostyti Putino „nagaika“.


Rusai bombarduodami Odesą, peržengė tą neleistinumo ribą subombarduodami katedrą, kuri priklausė rusų patriarchui Kirilui, nutraukdami paskutinius rusų kultūros su Rusija ryšius. Rusai pasipiktinę tokiais Putino piratiškais veiksmais. Ukrainiečiai jau suintensyvino sprogdinimus karinių objektų rusų okupuotose teritorijose. Putinas nirštantis nebežino už ko griebtis. Jo tikslas yra kuo daugiau sunaikinti objektų nieko bendro neturinčių su karu ir kariuomene. Toks yra išprotėjusio maskolio snukis.


Net pats skeltanagis nesugalvos ką sugalvoja rusai. Rusai užsigeidė blokuoti ukrainiečiams Juodają jūrą, lyg ji būtų jų nuosavybė. Laivų judėjimą į Odesą lydės U.K. laivai. Jų užpuolimas būtų NATO užpuolimas. Putinas tą žino, bet ar jo karštakošiai generolai tą supranta? 


Dabar Putinas, po pasikalbėjimo su Turkijos prezidentu, nutarė vykti į Turkiją pagrindiniam išsiaiškinimui apie netrukdomą Rusijos ir Ukrainos javų plukdymą Juodojoje jūroje. Atrodo, jog Putinas pagarboje laiko Turkijos prezidentą. Praeityje turkas numušė du Rusijos lėktuvus pakartotinai pažeidžiančius Turkijos oro erdvę. Turkai įrodė, kad jie savo oro erdvės šeimininkai.


Rusai Maskvoje nepratę prie sprogimų, kurių daugės, labai nepatenkinti. Jie turės progą pamatyti kaip atrodo subombarduoti gyvenamieji būstai, su vienu skirtumu, kad Maskvoje iš tų būstų rusų kariai neplėšia turtą kaip Ukrainoje, nes rusai jo neturi.


Kinai aprūpina Rusiją reikalingais kariniais daiktais Rusijos karo vedimui prieš Ukrainą. Bidenas buvo žadėjęs, jeigu kinai rems Rusiją jos kare, ji nustos daug privilegijų sustabdant prekybą. Atrodo, jog tai buvo JAV PINO (president in name only) žiaunų pakratymas nerodant neturimų dantų. PINO yra pats bailiausias prezidentas Amerikos istorijoje, surištas finansiniai su Kinija.


Vengrijos premjeras Orbanas ragina Ukrainą pradėti derybas su Putinu. Kodėl Ukraina turi pradėti derybas? Derybas dėl ko? Nejaugi jis siūlo dovanoti rusams okupuotas Ukrainos sritis?  NUTS. Putinas išsižiojęs laukia tokių jam palankių žinių iš ES ir NATO valstybės. Orbanas žinomas kaip rusų draugas. Jeigu rusai okupuotų dalį jo Vengrijos teritorijos, ar jis sutiktų atsisakyti tų teritorijų perleisdamas jas okupantui?


Įvairių valstybių atstovai stengiasi galvotrūkčiais būti taikdariais tarp Rusijos ir Ukrainos. Taikdariais rusų naudai? Ar tie visi vadinamieji taikdariai nežino jog Ukraina turi prezidentą, vardu Zelenskis, yra savistovė valstybė ir JT narė. Nei viena taikdarė valstybė neturi teisės kalbėti už Ukrainą. Putinas dreba išgirdęs Zelenskio vardą. Tie taikdariai, tikri dvasios „ubagai“,  privalo žinoti jog taikos sutartį su visais reikalavimais nustatys Zelenskis, ne Maskva. Zelenskis nepripažįsta maskolį kaipo vyresnį brolį, nes jis nuskendo kartu su Maskva.


Bidenas privalėtų gerbti svečių namus ir jų papročius, ypač lankantis Anglijos karliškuosiuose rūmuose. Bidenas lankydamas karalienę Elzbietą, nesugebėjo nusiimti saulės akinius. Dabar, pakeliui į NATO viršūnių susitikimą, sustojęs Anglijoje, nemandagiai dėjo savo ranką ant karaliaus nugaros. Anglai tą vertina kaip karūnos negerbimą. Gal Bidenas užmiršo kad jis svečiuose? Gal pas jį atgijo jo mužikiškas instinktas? Jo instinktas yra baimė prieš Rusijos banditą. Jis yra nieko vertas PINO. Virš jo galvos kaupiasi tamsūs debesys, nežadėdami jam, jo šeimai ir jo padlaižiams Teisingumo departamente, nieko gero. Kongrese yra surinkta daug medžiagos apie jo ir jo sūnaus „crackhead“, korupciją, neaplenkiant Teisingumo departamentą. Kongrese kalbama apie jo atstatydinimą. Atstatydinimo reikalauja ir demokratas senatorius Kennedy.


Bidenas privalo būti teisiamas už melavimą rinkimų kampanijoje. Jis neturėjo teisės, su tokiomis suteptomis rankomis, patekti į Baltuosius Rūmus, kartu išniekindamas JAV prezidento vardą.


Bideno sūnus „crackhead“ paskutiniame teismo posėdyje išgirdo sprendimą, kad jis privalo įsidarbinti ir nenaudoti nei alkoholio nei kvaišalų. Gal tuomet ir Baltieji Rūmai sugebės apsišvarinti nuo nežinomu keliu atsirandančių nežinomų kvaišalų, nesurandant savininko.


Nors ir nepatikrintos, iš Baltųjų Rūmų į viešumą skverbiasi kalbos apie Bideno nekultūringumą Baltųjų Rūmų darbuotojų adresu. Jie, jo iškeikiami įvairiais necenzūriniais žodžiais, kenčia tokį savo prezidento pažeminimą. Kas jam suteikė tokią neribotą galią šmeižti savus žmones dirbančius jo žinioje. Juk prieš įstatymus visi vienodai lygūs. Bent taip galvojama.


Pastebėjau per rodomas žinias, „latinos“ gyventojų reikalavimą, kad į Illimois Aukščiausį Teismą būtų įvestas bent vienas lotynų kilmės teisėjas. Pasirodo žmonių tamsumas, nežinant ar nesuprantant, jog teisėjo pareiga yra elgtis pagal įstatymus ir Konstituciją, nežiūrint politinių ir nacionalinių pakraipų. Teismai privalo išlikti nesupolitinti. Pietinės kaimyninės valstybės teismų korupcija neprivalo rasti vietos JAV teismuose. 2023-08-03Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos