Tokios tokelės (180) ĮvairenybėsGeltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                         cdn.webshopapp.com/shops/94414/files/52440074/f...                C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis svoločinai.


Sekmadienį anksti rytą sužinojome kad Lietuvos Pirmoji Ponia Alma Adamkienė apleido šį pasaulį ir, pagal nuopelnus, randasi Dievo Namuose. Ilsėkitės ramybėje Ponia Alma. 


D. Grybauskaitė pareiškė: visada prisiminsime A. Adamkienę, kuri mylėjo Lietuvą ir kurią mylėjo visa Lietuva.


Juk giltinė būtų galėjusi griebti nenaudėlį svoločiną Putiną, suteikiant mums progą „ ..грянуть песню удалую на помин его души!.."


Ką galėtų daryti giltinė turėdama to svoločinos Putino dūšią? Nei skeltanagiai nei pragaras jos nenori. Mirusios dūšios šiandieną neturi paklausos. Gal prieglobsčio nerandančią dūšią nupirktų Čikagos demokratai?


Ukrainos ambasadorius Jungtinėse Tautose tėškė rusų adresu dvokiančią bombą. Jis panoro sužinoti kaip Rusija tapo Jungtinių Tautų nare. Po Sovietų Sąjungos subyrėjimo, balsavimų nebuvo pravesta dėl Rusijos atstovavimo. Ar tai reiškia kad ir Saugumo Taryboje rusai neteisėtai priima sprendimus? Vyti lauk juos. 


Prigožinas kariauja. Žemiau perspausdinu : „The Washington Post“ pranešimą apie Prigožino kariavimą, arba išdavystę.


Žiniasklaida: „J. Prigožinas siūlė Ukrainai atskleisti rusų dalinių pozicijas. Rusijos samdinių grupuotės vadovas Jevgenijus Prigožinas, anot žiniasklaidos, siūlė Ukrainos vyriausybei atskleisti rusų dalinių pozicijas. Apie tai rašo laikraštis „The Washington Post“, remdamasis JAV žvalgybos dokumentais. Ukraina, šiais duomenimis, pasiūlymą atmetė, praneša agentūra „Reuters“. J. Prigožinas esą pasiūlymą pateikė per savo kontaktus su Ukrainos žvalgyba. Pranešimas remiasi slaptais JAV dokumentais, nutekintais pokalbių platformoje „Discord“. Baltieji rūmai į „Reuters“ prašymą pakomentuoti šią informaciją kol kas nereagavo“. 


Netikiu, kad Prigožinas taip veiktų. Čia ieškokime pakasto šuns kitur. Čia ne kieno nors melagystė, bet net neįsivaizduojama fantazija. „Washington Post“ pranešimas privalo būti atmestas. Kam tarnauja „Washington Post“ žurnalistai?


Jeigu tai tiesa, Prigožinas yra savos valstybės išdavikas. Manau, jog jo siūlomas patarnavimas gan gerai žinomas ir ukrainiečių žvalgybai. Pasikliauti vien tik Progožino žiniomis negalima. Jis rusas. Jo daliniai kariauja prieš Ukrainą. Manau, Ukraina yra neblogiau už patį Prigožiną informuota apie rusų kariuomenės dalinius. Ukrainos žvalgyba veikia be priekaištų, todėl su išdaviku Prigožinu jokie kontaktai nereikalingi.


Pradėjo labiau pasižymėti Rusijoje, šalia okupuotų ukrainiečių teritorijų, veikiantys savanorių ir kitų išlaisvinimų ginkluoti būriai. Jų bendras tikslas nuversti Putiną. Reiškia Rusijoje ginkluota išlaisvinimo kova plečiasi, įspėdama, kad civiliai gyventojai nebus jokiais įkaitais. Kova vyksta prieš Rusijos ginkluotas pajėgas, įvairių karinių atsargų sandėlių sprogdinimus. Ar sugebės Putinas tą iš kibirkšties įsidegusią liepsną užgesinti?


Kadangi Rusijoje apie tironų likimus nieko nežinome, todėl drąsiai galime spėlioti jog Putinas butų paspartintu greičiu atiduotas giltinei. Giltinė dalgį laiko aštrų ir paruoštą. Rusijoje neramumai seka neramumus. Sprogimai plinta. Sprogimas Transsibiro magistralėje sukausto judėjimą ir baugina ne vieną rusą keliautoją. Krymo sproginėjimai taip pat rusams nuostolingi. Prasidėjus neramumams, rusai bėga iš įvykių rajonų, tapdami bėgliais. Ar valdžia pasirūpins jais? Putinas taip pat bėga, aišku, tik nuo savos liaudies.


Putinas bėgdamas nuo liaudies statė sau žvejojimo vilą Suomijoje. Trijų aukštų pastatas su visais šių dienų tironui patogumais, prie ežerėlio. Pastatas dar visiškai nebaigtas iki šiol surijo 3,2 milijono dolerių. Pagal vėliausias žinias jis net nebus baigtas, nes Putinui Suomijoje žuvauti nepatinka. Mes žinome jog, pagal padavimą, suomiai yra savotiški žmonės, pripratę eiti, keršto tikslais, nusišlapinti ant Rusijos sienos. Putinas, nujausdamas, kad suomiai, gali pradėti eiti rytais nusišlapinti į tą ežeriuką, vyrai ir moterys tempdami su savimi vaikus, Putinui praeina visas noras ten žuvauti. Manau, kad Putinui, kaipo didžios valstybės tironui, būtų nejauku žiūrėti kaip suomiai, suomės ir vaikai sysioja į tą ežeriuką. Žiūrėti į gražiosios lyties nuogus užpakalius, tai ne tirono skonis. Ten Suomija ir Putinas arba jo sargyba negali nustatyti suomiams jų laisvus, pagal norą, judėjimus. Ten ne Rusija. Teks Putinui žvejoti savoje valstybėje, pav. Lėnos upės žiotyse tarp ledų.


Putinas turėdamas, net pats nežinodamas kiek slėptuvių, įrengtų pagal tirono pageidavimus, bijodamas savo šalies žmonių keršto, kur galėtų nubėgti arba pasislėpti. Užsieniai atpuola, nes jis būtų tuojau areštuojamas Juk Suomija NATO narė. Ta Putino vila bus nusavinta ir perleista suomiams. Kita Putino vila, Juodosios Jūros atšlaitėje, kainavusi 1 milijardą dolerių paviešinta, todėl nebesaugi ir negali būti naudojama. Taip vieno žmogaus apsaugojimui metami milijardai dolerių, o ginklus ir šovinius reikia elgetauti. Tokia Rusijos pažanga. 
Valdžios viršūnėse, žvairuojantis Putino žvilgsnis reiškia kelionę į Anapilį. Pas Putiną jokių pasigailėjimų nėra.


Slaptų žinių nutekinimas. Ar galime pasikliauti tuo posakiu? Pagalvokime. Visi žinome, kad rusai labai gaudo amerikiečių technologijos įslaptintas žinias. Elektronikos pasaulyje, šios dienos išradimai sekančią dieną, dažnai, būna pasenę. Kad apsaugojus vėliausias žinias, rusams pakišamos pavogimui pasenusios dar su slaptumo antspaudu žinios. Rusų šnipai patenkinti savo veikla veikia toliau. Amerikiečiai patenkinti apsaugoję savo vėliausias įslaptintas mokslines žinias. Taika ir ramybė.


Negražiai elgiasi Wagner Group vadovas Prigožinas piktdžiugiaujant virš žuvusio amerikiečio savanorio kariavusio ukrainiečių pusėje prieš rusų barbarus. Jis privalo žinoti, jog kare kulkos neskiria kas tas priešo karys. Jai svarbu pasiekti savo taikinį. Žuvęs karys nebekariauja todėl privalo būti gerbiamas. Tai mes vakaruose taip suprantam. Bet rusai kokie buvo nuo senų laikų išliko nepasikeitę. Juk mes lietuviai dar gerai prisimename kaip rusai išniekindavo žuvusių partizanų kūnus. Tą paveldėjimą jie tęsia ir dabar. Tai jie yra ta svoloočina kurią reikia naikinti, traiškinti lyg kokius tarakonus.


Kryme nugriaudėjo geležinkelio sprogimai. Traukinių eismas Sevastopolis – Simferopolis sustabdytas. Tas suvaržymas truks tiktai keletą dienų, ir yra ženklas ukrainiečių užsimojimo susigrąžinti Krymą.


Tuo tarpu Kremliuje prasideda politinė veikla skelbianti rusų liaudžiai apie pralaimėjimą tame kare su Ukraina. Atidžiai sekime tą rusišką ruporą ir pabaigoje, dėl karo Ukrainoje, rasime įtikinimus kad dėl to pralaimėto karo kalti ukrainiečiai. Ar gali būti kitaip?


Rusijoje gyvenimas verda nepageidaujama kryptimi. Putino užsakytos nepageidaujamų asmenų žmogžudystės plečiasi. Putinui per kelią perbėgusi juoda katė bus surasta ir nubausta.Putinas tiek nusigyveno, kad nebeturi rimtos ir saugios gyvenvietės. Vėliausiomis žiniomis pranešama, jog atrasti du viskuo aprūpinti tuneliai po jo Juodosios Jūros atkrantėje palociumi, kainavusio vieną milijardą US dolerių. Palociams pinigų turima, ginklams reikia elgetauti. Kadangi palociaus vieta paviešinta, tikriausiai, Putinas joje nebesilankys su drebančiom kinkom. Kiek dar panašių, tik nepaviešintų palocių jis turi? Ukrainos karas pralaimėtas, areštuojami rusų mokslininkai, nes visą kaltę privalo prisiimti ukrainiečiai. Ginklų pramonė žlunga. Į šį pramonės žlugimą įskaitau ir aviacijos pramonę Areštuoti mokslininkai praranda dvipusį pasitikėjimą su valdžia, kurį atstatyti nebeįmanoma.. Laikas ir svoločinai Putinui suprasti, kad galima arklį privesti prie geldos, bet negalime jam įsakyti tą vandenį gerti. 


Kas vyksta Maskvos Kremliuje? Iki šiol ten laikosi visi valdžios oligarchai, arba liaudiškai sakant, tai vyriausieji mafijozai. Jie laikosi naikindami kitus jiems nepaklusnius disidentus. Jie kontroliuoja viską kas kontroliuojama, įskaitant kompiuterines pasaulines prieigas. Jie žino ir kontroliuoja daugybę dalykų, bet viską užgniaužti ir jiems neįmanoma.


Kremliaus mafijozai praturtėję milijardinėmis dolerių sumomis, tais prisivogtais ir užsieniuose investuotais turtais naudotis negali, nes jiems pasirodžius užsieniuose jie vietoje būtų areštuojami. Dar neteko girdėti apie Putino dukras naudojantis tėvo vogtais turtais. Jos neturi teisės vogtomis lėšomis gyventi prabangoje.


Amerikoje. Virš prezidento Biden galvos renkasi vis tamsesni debesys. Spauda skelbia apie jo nelegalias machinacijas, gaunant pinigų pervedimus į jo sukurtas nesamas vaiduoklių kompanijas. Kartu įveltas jo sūnus narkomanas Hunter. Pajamų mokesčiai nuslepiami. Prasidėjus tyrimui norima išaiškinti už ką užsienio valstybės moka Bidenams dideles sumas pinigų. Norima žinoti kokie jo interesai yra Kinijoje, Rusijoje ir Ukrainoje. Nei vienam veltui pinigai iš dangaus nekrenta. Juos reikia „užsidirbti“. Jau dabar yra surinkta pakankamai kaltės įrodymų jo atstatymui. Bet ar Senatas bus nešališkas ir pritars jo atstatymui? Šiuo straipsniu ir šia diena tie prezidentui apkaltinimai nesibaigia. Jų, nusikaltimų, vis daugėja. Kaip jis būdamas senatoriumi ir vėliau viceprezidentu galėjo prieiti ir pervežti į namus įslaptintus dokumentus? Kokiem tikslam tie slapti dokumentai jam buvo reikalingi? Ar tie slapti dokumentai viena ranka buvo tiesiami užsienio šnipams, kita ranka imdavo atlyginimo pinigus? Įtarimai žiaurūs. Bet ar tai tiesa? Likime neutralūs šiame teisiniame procese.


Mano, kaip ir daugelio skaitytojų mintys sutampa, bet nereiškia nusikaltimų įrodymą. Jeigu tai tiesa ką mes galvojame, turėsime laiko palaukti ką ir kaip galvoja JAV Kongresas. Prezidento atstatymas ne toks paprastas reikalas. Stebėjome prezidento Trumpo du bandymus atstatydinti. Bet „boba“ neturėjo jokių įrodymų, išskyrus, kad jis respublikonas. Šį kartą įvykiai susiklostė kitaip su demokratu prezidentu. „Bobos“ politikai ir jos sprendimams įsigalėjus jai būnant Seimo pirmininke, dabar vietoje kad kalbėjus vieniems su kitais turime aštrią keršto politiką. Tokia politika negali tęstis nes ji yra Amerikos susinaikinimo politika. Normalus, blaivus protas privalo nugalėti.


Čia truputis papildymo paskutiniam straipsniui. „Jie nugalėjo Atlantą“. Visą laiką nuo pat 1933 metų lietuviai Atlanto nugalėtojai buvo, žuvę prie Lietuvos slenksčio, lakūnai Darius ir Girėnas. Jie nugalėjo Atlantą pasikinkę plieno variklį. Šiomis dienomis, jaunuolis Aurimas Valujavičius, nugalėjimui Atlanto turėjo pasikinkęs tiktai dviejų rankų raumenis.


Istoriją privalome gerbti. Todėl nuo šiol minint ir sakant „jie nugalėjo Atlantą“ reikia turėti omenyje „Darius, Girėnas ir Valujavičius. Jokių išimčių. Juk mes lietuviai!

 2023-05-25


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos