Tokios tokelės (178) Rusijos paradaiGeltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                         cdn.webshopapp.com/shops/94414/files/52440074/f...                C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis svoločinai.


Šiemet Maskvoje dedasi, dėl baimės jausmo, neaiškūs dalykai. Putinas pabūgo pasikėsinimų, kurių buvo galima tikėtis per geg. 1 dienos, Rusijoje darbo žmonių, šventės paradą. Tas darbo žmonių paradas ir šventė visuomet buvo, darbo žmonių vardu, skiriama valdantiesiems. Šiemet tas valdančiųjų bailumas išplaukė į paviršių. Putinas, tas „mielasis“ Rusijos valdovas, rimtai pabūgo savo žmonių. Gegužio 1 dienos parado nebuvo. 


Dabar atėjo gegužio 9 diena, kas Rusijoje neįmanoma apsieiti be džiaugsmingų pergalės demonstracijų. Šiemet koją pakišo Rusijos karas su Ukraina, neduodant lauktos pergalės, tiktai nežmonišką žuvusiųjų skaičių. Pergalės dienos parade galėtų įvykti numatomi, bet neleidžiami demonstrantų išsišokimai. Tradicinis pergalės paradas, su tiktai vieno tanko pasirodymu, nors labai skystas, bet vyko. Tiktai rusai neturėjo ką parodyti pasauliui, tikriausiai, kad naujausioji bei tobuliausioji ginkluotė rūdija Ukrainos laukuose, laužo formoje.


Pirmiausiai tą dieną stengtųsi pasirodyti Antrojo Pasaulinio Karo dar gyvų likusių karių likučiai, veteranai, kuriems toks paradas priklauso. Bet padėtį sujaukia karas su Ukraina. Dronai Kremliuje sukėlė pragarą.  Ką daryti? Gal pergalės paradą organizuos ukrainiečiai partizanai? Jų fejerverkai geriausi toje srityje. Ar Putinas juos stebės? Jeigu per tokį paradą susiorganizuotų Ukrainos kare žuvusiųjų artimieji, nešdami savo žuvusiųjų artimųjų paveikslus, įvyktų tikras dviejų grupių susirėmimas. Pralieta būtų daug kraujo ir kaip visuomet būtų kaltinama kažkieno fašistinė valdžia. Tikra fašistinė valdžia randasi Kremliaus mafijozų rankose Kremliuje. Ar Putinas sugebėtų dalyvauti tokiame parade, prieš kurį yra vykdoma vis dažnesnės pasikėsinimo operacijos. Juk jis galėtų, kaip didis vadas, visą eigą stebėti, iš požemių, per pereskopą.


Manau, jog galime viešai pareikšti, kad Rusija dega. Skelbiama Rusijai nepalanki žinia, kad ukrainiečių dronai padegė degalų saugyklas Kryme. Kas subombardavo Engelso karinę oro bazę? Tai vienur, tai kitur sprogsta bombos, net ir Kremliaus kieme, traukiniai nuvažiuoja nuo bėgių, sprogsta šaudmenų ir degalų atsargos, rusams apkaltinant ukrainiečius. Prezidentas Zelenskis pareiškė, kad ukrainiečiai kovoja tiktai savo žemėje prieš okupantą. Kaltę galime mesti ukrainiečių partizanams veikiantiems Rusijoje ir vykdant partizaniškos paskirties uždavinius, arba patiems rusams, kurie tokius išpuolius daro dėl karo įteisinimo. Putino tikslas yra nužudyti Zelenskį, bet ukrainiečiams rusai draudžia bet kokį pasikėsinimą prieš jų prezidentą Putiną. Keista. Sunku patikėti, bet šnabždama, jog Rusijos saugumas nusistatęs prieš Putiną. Ten Rusija, ir ten kažkas vystosi. Po įvairių pasikėsinimų prieš Putiną, jis tikriausiai nebežino kur slėptis ir kur randasi jam saugiausia vieta. Prisiprezidentavo. Giltinė jau už kampo.


Putinas nesaugus nuo įvairių pasikėsinimų, tiek namuose, tiek ir užsieniuose, nes remiantis išduotu Tarptautinio Kriminalinio Teismo, jo arešto patvirtinimu, jis negali vykti net į Pietų Afriką į industrinių valstybių (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, ir Pietų Afrika) viršūnių pasitarimą, nes jis išlipęs iš lėktuvo būtų areštuotas. Reiškia, Rusijos tironas privalo sėdėti namų arešte ir drebėti. Norėdamas valdyti pasaulį, pradėjo ne iš to galo. Reikėjo pavergti Kiniją, ir būtų turėjęs nors pakankamai šovinių  kovoje su Ukraina.


Maskva, lyg iš Juodosios jūros gelmių, šaukia ir prisipažįsta, kad karą Ukrainoje rusai pralaimėjo. Rusijos Dūmoje yra balsų kurie šaukia ir reikalauja, visiško rusų sumušimo atveju, naudoti taktinį atominį ginklą. Stalinas buvo sukūręs galingą sunkiąją industriją ir galingą kariuomenę, o Putinas ją sunaikino. Buvusi pasaulinė galybė, Putinui ją sunaikinus, griebiasi, lyg skęstantis asmuo, net už skustuvo. Baisus yra rusams būti ukrainiečių sumuštiem kare, kurį jie patys, neturėdami pagrindo, pradėjo. Kaltinami ukrainiečiai, amerikiečiai ir fašistai. Rusai, patys muša, patys šaukia. Kinai, matydami Maskvos visišką beviltiškumą, atsuko jai nugarą. Draugų su rusais ratas mažėja. Putinas nuo pasaulio atskirtas randasi, savo sukurtame, namų arešte. Kremliaus mafijozams, arba oligarchams, neįmanoma vykti į užsienius, kur jie būtų areštuojami. Putinas kaip vaikas bijo išeiti į gatvę. Toks yra prezidentas „великой страны“. Pasaulis nenori turėti nieko bendro su juo. Baisu drebančiomis kinkomis tupėti namų arešte ir klausytis tautos, kasdieną vis garsėjantį, balsą „Бей воров, спасай Россию“, kuris virsta spiegimu ausyse vedantis tironus prie išprotėjimo.


Sunku spėlioti kaip ateityje elgsis šie rytų barbarai. O dabar, „Бей воров, спасай Россию“ posakis galioja. Jis baisus valdantiesiems. Rusai prieš Kijevą pradėjo naudoti neleistinus ginklus. Matant, kad karas Ukrainoje triuškina rusų karinę jėgą, reikia griebtis už neleidžiamų ginklų naudojimą. Klausimas, kodėl tokie ginklai iš vis buvo gaminami. Maskolius nieko nepripažįsta, jis turi tik savo nuomonę. 


Stebint visą eigą Rusijoje ji dar gerai spardosi, bet peilis jai į paširdžius jau  įsmeigtas. Belieka laukti tiktai paskutinio kojų pasispardymo. Mes laukiam ir laukiam, o tą svoločiną net velnias nenori griebti.

 2023-05-11Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos