Tokios tokelės (175) PolitikaGeltona, žalia ir raudona, tai mūs trispalvė vėliava.

C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\LIETUVA\Lithuania.png

Po ja stovėti mums malonu, joje tėvynė Lietuva.


                                                         cdn.webshopapp.com/shops/94414/files/52440074/f...                C:\Users\Albinas\Documents\Work Files\2022 pictures\Ukraina.jpg

Šlovė ir garbė ukrainiečiams kovojantiems už išlikimą su maskoliškuoju pasauliniu teroristu!

Mirtis svoločinai.


Kinija tapo patraukli šalis Europos vadovams. Tai ne kokia egzotiškų pramogų šalis kur vyksta ne tik įvairaus plauko  nuotykių ieškotojai, bet aukšti Europos valstybių vadovai. Jiems visiems kelias į Pekiną pasidarė trumpesnis nei į Maskvą. Ten vyksta įvairios politinės įvairių pažiūrų derybos, galbūt ir prašymai leidimų vykti į Maskvą. Rusija nurašyta išmetimui į politinį šiukšlyną. Vyrauja Kinija.  Buvo: „Dvi švilpynės, vienas tonas, tai Pekinas ir Maskva; rusas minta kinų trupiniais nuo stalo, kinas džiaugiasi galia“. Laukime, kada susigrums tos dvi komunistinių ideologijų valstybės, nes dviem egzistuoti po ta pačia saule nelemta. Gal kinai priėję prie Baikalo ežero jo vandenį gers kol nusprogs ir rusams vėl pasitaikys proga atsigavimui. Nemanau. Ką kinai nusavins bus Kinijos, rusų pavyzdžiu.


Cirkas prasidėjo. JAV Atstovų Rūmų apsaugos komitetas vadovaujamas Jim Jordan gan griežtai tampo New Yorko prokurorą Alvin Bragg reikalaudamas iš jo įvairių dokumentų rišančių su Trumpo apkaltinimu, kuris tikrumoje yra politinis apkaltinimas neleisti Trumpui kandidatuoti į JAV prezidentus 2024 metais. Minimas prokuroras įvairiai spardosi, pagal savo išsilavinimą gerai žinodamas jog Kongreso reikalavimams atsispirti neįmanoma. Kiek žinoma ir suprantama, šis prokuroras proteguoja kriminalo veiksmus, bet nepalankus nukentėjusiems. Prieš jį kaupiasi didelė byla dėl jo negatyvių veiksmų esant to miesto prokuroru. Norėdamas apsiginti nuo įvairių metamų jam kaltinimų, jis nutarė patraukti atsakomybėn Saugumo Komiteto pirmininką Jim Jordan ir kad jis sustabdytų jo persekiojimą. Jau garsiai skamba aukštų teisės žinovų reikalavimai, kad Alvin Bragg grąžintų Harwardo teisės fakultetui gautą teisės diplomą. To prokuroro adresu švilpauja keisti, jam nepalankūs vėjai. Šis New Yorko prokuroras tikriausiai, turėdamas teisės diplomą, net nežino, jog JAV Kongresas yra aukščiausia šalies valdžia. Nei Kongresas, nei įvairūs jo komitetai neturi teisiamos galios. Tardymų duomenys, reikalui esant, perduodami atitinkamom įstaigom. Cirkas tęsiasi. Prokurorui nesiseka.


Baltieji Rūmai bendradarbiaudami su Nacionaliniu Archyvų Registracijos Administrcija meluoja bei kenkia įvairiais būdais nuslėpdami tiesą iš Trumpo gyvenvietės konfiskuotų dokumentų duomenis. Dėl to jau ir FBI direktorius buvo apklausinėjamas tame pačiame JAV Atstovų Rūmų apsaugos komitete. FBI įstaiga privalo būti nepartinė ir neutrali. Deja ji jau politizuota. Girdisi balsų Kongrese jog ją reikia panaikinti. Politizuota įstaiga nepateisina savo egzistavimą.


Ar, ir kuomet JAV Kongresas imsis veiklos sustabdyti tą beprotiškai greitai plintančią priesaiką marksizmui JAV aukštose mokymo įstaigose? Nejaugi demokratija gali tokius valstybės griovimo veiksmus toleruoti? Demokratija, jei tai galime vadinti demokratija, priklauso ne vien tik vienai žmonių grupei kurie save vadina marksistais. Kodėl tikrieji demokratai tyli? 


Kinija ieško visur draugų sudarant jėgą rytuose. Tame sąraše yra Iranas, Saudi Arabija ir Rusija. Gal ir dar man nežinomų valstybių. Sugriuvus Rusijai, Pekinas pastebėjo skylę, kurią reikėjo užpildyti neleidžiant rusams pakelti galvas aukščiau bambos. Pekino užmojis yra didelis. Pekinas užsimojęs tapti pasaulio galiūnu, nustumiant Ameriką į antrą vietą. Kaip elgsis Amerika su dabartiniu prezidentu? Ant Pekino menu yra ir dolerio pakeitimas kinų yenu. Užmojai dar nereiškia pasisekimą. Istoriją dėl dolerio pakeitimo net ir beverčiu rubliu girdėjome daug metų. Nieko naujo ir įdomaus kinų užsimojime nėra. Manau Pekinui labiausiai rūpi Baikalo vanduo ir kiti Rusijos žemės turtai, kuriuos Rusija nesugebėjo ir ateityje nesugebėtų išnaudoti. Kinai tapę galingais sugebės išnaudoti Rusijos žemės turtus, nelikdama nieko skolinga Rusijai. Pasaulis prieš mūsų akis nesustabdomai keičiasi. Ąžuolai vijokliais virsta, o vijokliai ąžuolais.


Kas yra Trump? Turtuolis, garbingai laikąs duotą žodį ir tapęs prezidentu, be bobos, vynelio ragautojos palaiminimo. Trumpas nesusidėjęs su boba, išliko vyras. Taškas. Apgailestauju, kad šalia nebuvo Volgos upės ir vyras negalėjo bobą atiduoti upės bangoms. Mat jis, Trumpas, ne Stenka Razinas.


Donald J. Trump. Jis žinomas tarp Amerikos turtuolių, bet nepriimtinas į Washingtono bendriją, nes jo požiūriai ir jis pats yra respublikonai. Nuo pat pirmos dienos jam pareiškus ir išstačius pirmajai prezidentinei kadencijai savo kandidatūrą JAV prezidento postui, jis ir jo vardas tapo keiksmažodžiu demokratų partijoje, tiksliau, tai bobos smegeninėje.


Demokratai niekaip netikėjo, jog Trumpas gali būti išrinktas prezidentu. Demokratams pasiskubinus surinkti ir pranešti valstijų rinkimų rezultatus, elektoriai prezidentu patvirtino Donald J. Trump. Demokratai perdaug pasitikėdami savimi nesuvedinėjo elektorių balsus, negalėjo rinkimų duomenis nelegaliai keisti savo naudai, nuo to pralaimėjimo pradėjo net plaukus nuo galvos rauti. Boba, visa savo kakarine pradėjo skleisti melą, jog Trumpas yra nelegalus prezidentas. Bet šaukštai po pietų. JAV Kongresas jau buvom paskelbęs jį laimėtoju. Boba, tapusi JAV Kongreso Atstovų Rūmų pirmininke, po savo padu prispaudusi visą demokratų frakciją, varė prieš prezidentą Trumpą pragaištingą, ne tik jai bet visai Amerikai, politiką. Ji tapo demokratų frakcijos Atstovų Rūmuose diktatore. Jai būnant pirmininke, jos visa veikla buvo nukreipta asmeniškai prieš prezidentą Trump. Nujaučianti, demokratų pralaimėjimą ir, kad jos kadencija eina prie pabaigos, ji vis dažniau viešumoje pasirodydavo neblaiviame stovyje. Pragėrė savo dieneles.


Trumpas buvo drąsus, savo duotą žodį laikantis prezidentas. Jis kartu su raketų berniuku buvo peržengęs sieną į Šiaurės Korėją. Nieko niekam neatsitiko. Raketų berniukas tapo suvaldytas. Putinas manevruodamas ir rodydamas savo galią Ukrainos pasienyje išgirdo Trumpo įspėjimą: Bombarduosi Kijevą, bombarduosiu Maskvą. Gal dar ir Putinui po panose pakištą Trumpo galingą kumštį. Turint tokį prezidentą, nei Suomija nei Ukraina negalvojo prašytis būti priimami į NATO organizaciją. Putinas sulaukęs kol prezidentu taps Bidonas, kuris atleido vadeles ir pasinaudojęs proga pradėjo Ukrainos karą. Rusija būtų likusi Rusija ir toliau būtų galėjusi vadintis pasauline galybe. Dabar kas? Karas Ukrainoje tai toks karas kai žinai kaip jį pradėti, bet nežinai kaip jį užbaigti. Rusija tapo Kinijos vasale. Kinija tvirtu apgalvotu žingsniu žengia Rusijos sunaikinimui. Ir vis be pertraukos boba tvirtindavo, kad Trumpas yra rusų statytinis prezidentas. Matyt nuo vynelio jos protelis pradėjo, atskiestas vyneliu, jos nuosmukio pradžią.


Iš atminties neišgaravo dar Trumpo apkaltinimas dėl vasario 6 d. riaušių Kapitolijuje, Washington D.C. Bobai nenurimstant buvo sukurti įvairūs komitetai, išleistos milijoninės sumos už pralaimėjimą. 


Man nesuprantamai, kažin kokiu būdu į istoriją įsivėlė merga, pornografijos šliundra, su nesąžiningais advokatais ir 130 000 dolerių. Negaliu patikėti, kad Trumpas, tokio stambaus kalibro, galėtų naudotis šliundros paslaugomis už 130 000 dolerių. Tas apšmeižimas jau anksčiau buvo išnagrinėtas, bet dabar jį iš naujo tirti pradėjo apkaltindamas Trumpą New Yorko Manhattan districk prokuroras. Šis prokuroras su savo komanda sugebėjo prieš Trumpą sufabrikuoti net 34 nusikaltimus. Teismo cirkas dar neprasidėjo. Laukiam.


Bidenas perėmęs prezidentūrą tuojau pat panaikino namų alyvos gamybą, tuo iškeliant benzino kainas iki skandalingų aukštumų. Bideno logika paprasta: Turint savo alyvą pirkime ją užsienyje. Bidenas yra politinis karjeristas, tuo tarpu Trumpas yra verslo ž,ogus, žiūrintis ir matantis verslininko akimis. Trumpas būdamas prezidentu daug energijos iššvaistė grumiantis su bobos, perdaug nukrypusios į kairę, užmačiomis. Teismai tapo apkrauti demokratų užvestomis bylomis prieš Trumpą, kurias jis didelėje daugumoje laimėdavo. Tai reiškia, kairiųjų demokratų akims, kad Trumpas kaltas visur, kaip ir vakar, taip ir šiandien. Trumpas lyg koks atpirkimo ožys, atsakingas už visas Amerikos nesėkmes.


Demokratai iki šiol nesugena pripažinti, kad Bidenas yra vogtų balsų prezidentas, kvailiausias Amerikos istorijoje, nusilpninęs Ameriką. Tai demokratų, ypač kairiųjų pasididžiavimas. Ir tas demokratų, ypač kairiųjų pažiūrų „didžiavimasis“ persimetė ir į Čikagos miesto valdymą.


Čikaga, miestas kur ne vienas, bet kokios imigrantų bangos, buvo priimtas ir susirasdavo darbą reikalingą pragyvenimui. Miestas pasižymėjo Al Capone laikais miesto valdžios užgrobimu. Jis, Al Capone, sugebėjo kontroliuoti, alkoholio draudimo metais, supirkimą bei pristatymą nelegalios degtinės (moonshine, arba lietuviškai tariant samanės) į Čikagos nelegalumu ir nelegalia moterų profesija užsiimantiems verslininkams bei kitiems jo kontroliuojamiems viešbučiams ir restoranams. Reiškia jis kontroliavo miesto veiklą. Tuo metu Čikaga išgarsėjo kaipo pasaulinė kriminalinių nusikaltimų sostinė. Dabar Amerikos demokratų partijoje vyraujant kairiosioms nuomonėms, atsispindi praėję rinkimai į Čikagos merus. Išrinktasis, kaip atrodo, pagal įvairius pranešimus, tęs savo pirmtakės, kairiųjų pažiūrų merės pradėtą politiką, mažinti policijos skaičių, tuo tarpu leidžiant vystytis kriminalui. Nesuprantama, kaip jis be policijos suvaldys kriminalą. Juk tie nusikaltėliai yra jo odos spalvos asmenys. Kaip jau anksčiau minėjau, distrikto prokurorė, juodaodė, vengia imtis apkaltinimų juodaodžiam nusikaltėliam. Tai galų gale kur link einama. Visur kaltas verslas, nes jis moka per mažai mokesčių? Tai didžiausias išsigalvojimas ir klaida. Verslas bėga iš miesto, nepakeldamas mokesčių naštos, su savo išėjimu nutraukdami tą ką jie anksčiau mokėdavo, paliekant miestą elgetauti. Darbininkai, netekę darbo, patiria mažesnę pirkimo galią, kurio pasekoje nukenčia miesto iždas nuo mažesnių pirkimo mokesčių įplaukų. Naujasis meras priešrinkiminėse reklamose skelbėsi esąs tikras demokratas, nes rinkėjai buvo labiau suinteresuoti jo odos spalva. Jo praeitis rišasi su marksizmu. Jis ir jo varžovas antruose rinkimuose yra vienos ir tos pačios mokyklos buvę darbuotojai. Pralaimėtojas buvęs mokyklų viršininkas, pasižymėjęs sumanumu ir tolerantiškumu visose vadovavimosi srityse. Išrinktasis meras buvo unijos organizatorius, kovojantis už mokytojų gerovę, kuri vėlesniais laikais pasižymėjo komunistiniais pagrindais. Čikagos miesto mokytojų unija, tapo garsiausia unija,  išėjusi iš unijos pagrindų ir tapusi konkurente miesto valdžiai. Ar išrinktasis meras toleruos, kad mokytojų ir kitos unijos valdiškame darbe, nurodinėtų jam. Jau dabar kalbant ir įvairiai spaudai rašant apie naujojo mero būsimą valdymo būdą, peršasi mintis, kiek dar beliko Čikagos miesto, beliko jį visiškai pribaigti. Čikaga, kaipo pasaulio kriminalinė sostinė, titulą privalo išlaikyti. Meras privalės išlaikyti ir ne  niekinti sistemą, kuri suteikė jam teisę niekinti tą sistemą. Įdomi bus ir miesto tarybos veikla. Ar ji sugebės merui uždėti apinasrį? 


Susumuodami Amerikos demokratų partijos veiklą, galime tvirtinti, jog visi iš demokratų laukė ne tik pažadų apie veltui teikiamas geroves, bet konkrečios veiklos, nepagalvodami, jog dovanų karalius dar negimęs. Kaltinkime gandrą.


Trumpas visko daug išbandęs ir visur apkaltintas ir išteisintas yra švariausias JAV prezidentas. Man nežinomas kitas toks atvejis, kai JAV prezidentas, taip išblusinėtas su padidinimo stiklu, kad švaresnio neįmanoma rasti, yra geriausias kandidatas į JAV prezidentus. Jo vardo pasakymas įvaro baimės ne vienam Washingtono pelkyno biurokratui ir kai kuriem valstybių vadovam. Jam kandidatuojant 2024 metais, kviečiu lietuvius atiduoti savo balsą už Donald J. Trump. Stenkimės savo balsais nepraturtinti, besmegenius diktatorius. Balsai už Trumpą bus balsai už M.A.G.A.. Ameriką būtina atstatyti, kartu ir jos gaminamą produkciją, kaip kad buvo senais laikais, kur prekė su ženklu „Made in USA“ buvo geriausia prekė pasaulyje. Padėkime savo balsais, nors dalinai, tą buvusią Amerikos pažibą atstatyti. Demokratų per ilgas užsibuvimas valdžioje tapo žalingas Amerikai ir jos žmonėm. Respublikonams likimas yra suteikęs demokratų sunaikinimą atstatyti.


Let‘s go Brandon!

 2023-04-20

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos