JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkių ir apygardų atstovų seminare daugiausia kalbėjo apie ateitį ir būsimus darbus

 


Balandžio 15-16 dienomis Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, vyko JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkių ir apygardų atstovų seminaras. Jo metu buvo kalbama apie šios didžiausios pasaulyje išeivijoje veikiančios lietuvių organizacijos strategiją, veiklos būdus, motyvaciją, savanorystę, ryšių stiprinimą su JAV valdžia ir organizacijomis, jaunimo įtraukimą į lietuvišką veiklą, mokomasi dirbti komandoje.

Seminaro pradžioje prisistatė iš įvairių valstijų atvykę daugiau nei 50 veiklių bendruomenininkų, susirinkusius pasveikino LR ambasados darbuotoja Rytė Kukulskytė ir Generalinio konsulato Čikagoje atstovas ryšiams su bendruomene Julijonas Matukas bei Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius.

JAV Lietuvių Bendruomenės strateginį planą ir jo vykdymo perspektyvas aptarė vienas šio plano kūrėjų Darius Sabaliūnas. Apie svarbią organizacijos darbo sritį – ryšių stiprinimą su JAV valdžios atstovais ir įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis kalbėjo JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Krista Bard. Lietuvių Fondo administratorė Jūratė Mereckienė pristatė informaciją apie Lietuvių Fondo veiklą ir paaiškino paraiškų dėl vykdomų projektų pildymo tvarką.

Nemažai dėmesio buvo skirta kultūrinių renginių organizavimo, lituanistinio švietimo, jaunimo įtraukimo, informacijos sklaidos klausimams. Apylinkių atstovai turėjo progą pasidalinti savo veiklos pasiekimais, problemomis, siūlymais.

Sekmadienį bendruomenių atstovai dalyvavo Lietuvos karo akademijos edukologės, metodininkės Ievos Balčiūnaitės vedamuose mokymuose apie darbą komandoje, motyvaciją, savanorystę. Buvo gera proga paanalizuoti savo veiklos motyvus, tikslus ir kartu padiskutuoti, kaip būtų galima į lietuvišką veiklą įtraukti daugiau žmonių.

Atvykusieji iš įvairių apylinkių turėjo galimybę ne tik pabendrauti, padiskutuoti, bet ir apžiūrėti Pasaulio lietuvių centrą bei apsilankyti tą savaitgalį Čikagoje vykusiuose kultūriniuose renginiuose.

JAV LB informacija

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos