Žiburėlio Montessori mokyklos atvirų durų diena / Ziburelis Montessori School Open House

 

 


Sekmadienis, 03/05/2023

9:00 - 11:00 v. r.

PLC, Žiburėlio Montessori mokykla (14911 127th St., Lemont, IL 60439)


2023-2024 mokslo metų registracija prasidės ir tęsis iki kovo 31 d.

Informacija: (630) 257-8891

www.ziburelismontessori.org

 

Ziburelis Montessori School Open House

Sunday, 03/05/2023

9:00 - 11:00 a.m.

LWC, Ziburelis Montessori School (14911 127th St., Lemont, IL 60439)


2023 - 2024 School year registration goes through March 31, 2023

Information:  (630) 257-8891

www.ziburelismontessori.org


Žiburėlis Montessori mokykla

Ziburelis Montessori School

Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje