Tokios tokelės (171) MišrainėO skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                         


Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.  

Mirtis svoločinai


Ukrainos prezidento padėtis yra dabar labai sunki. Jam tenka kovoti dviem frontais. Namuose su be galo įsišaknijusia korupcija, o fronte su nepasotinama svoločina. Sunaikinti Ukrainos miestai be vandens, be elektros, be šilumos, rodo savo galią drąsiai nepalaužiamai ukrainiečių tautai. Tautai, ilgus metus buvusiai pavergtai tos svoločinos, nepritekliai nesunkūs. Vardan laisvės, ko okupantas nesitikėjo, vieningai stojo beveik visa tauta, su mažom išimtimi. Ta mažoji išimtis, tai asmenys užsiimantys korupcija, karo metu praturtėjimu patriotų pralietų krauju. Korupcija yra lyg kokia erkė mintanti nekaltų žmonių krauju. Ją reikia, nežiūrint žiaurių priemonių, šalinti. Kaip? Korupcija yra demokratinės šalies pamatų griovimas. Kas tie korupcija užsiimantys asmenys? Tai yra parazitai apsėdę sveiką tautos kūną. Pavyzdžiui imkime policininką. Už greičio ribojimų pažeidimą, sulaikytasis, kad išliktų švarus, duoda policininkui ant arbatos, o gal ir daugiau. Svarbiausiai yra, kad tie davėjai nuolat daro nusižengimus taisyklėms, nuolat ir išsiperka. Ėmėjai saviškių tarpe prakalba, ir ta davimo – ėmimo (kyšių) sistema plečiasi iki aukščiausios pakopos, net iki ministrų, kurie ima net neprisotinamais milijonais. Taip negražiai negalime kalbėti apie kai kurių valstybių vadovus, kurie vengia kyšio. Kaip atrodytų paperkamas vadovas? Atsisakyti prieinamų pinigų irgi neįmanoma. Jie, valstybės vadovai, be jokios gėdos vagia milijardus, kurių jiems vis negana (Rusija). Kaip pavadinti tuos, kurie išrinkti į įstatymų leidimo aukščiausi`ą įstaigą įeina nuskurę, o terminui pasibaigus, perrenkant ar ne, išeina milijonieriais. Tai aukščiausios rūšies korupcija, tikra svoločina. Tai tautos parazitai. Jie privalo būti naikinami kiekvienoje kenčiančioje valstybėje. Privalo? Eikit sau. Jiems iš vergoviškos prigimties lenkiamos galvos.


Ukrainos prezidentas Zelenskis turėtų gerą tikslą naikinti tuos parazitus, mobilizuojant juos ir pasiunčiant į fronto pirmąsias linijas. Negrįžusieji nebus pasigendami. Parazitams pasiųstiems į fronto pirmas linijas nebloga žinia. Rusai pritrūko šovinių. Jie griežtai ribojami. Gal nuo dabar rusų kariai bus ginkluoti „ragatkomis“ (laidynėmis) ir šovinių vietoje naudojami pasitaikę akmenukai, jeigu jie ne pririšti (prišalę). Stebėkime, nes Rusijoje kitas, aušta jau rytas.


Kaip atrodo, Rusijos iniciatyva organizuojasi keturių valstybių sąjunga, tai Rusija, Kinija, Šiaurės Korėja ir Iranas. Kas tai sąjungai vadovautų? Aišku, jog tiktai ne rusai. Rusams bus primetama, kad jie neturėjo vadų vadovavimui Ukrainos kare. Rusijos likimas nuspręstas – ji nebe pasaulinė galybė. Ukrainos karas ją pražudė. Iš Šiaurės Korėjos „raketų berniuko“ laukti nieko nesitikima, nes jis nugyvenęs visą kraštą, nieko neturi pasiūlymui. Iranas, ar jis paklustų kitų trijų sprendimams? Jie musulmonai ir jų pažiūra į kitas religijas žinoma. Taigi, naudos jokios. Belieka Kinija, kuri yra didelė su nemažesne galia. Ji tartų žodį savo naudai. 


Dabar jau visai aišku, kad Putinas privalės atsakyti Tarptautiniam Kriminalo Teismui už ukrainiečių vaikų deportacijas į Rusijos gilumą. Išduotas jo arešto orderis. Putinui kaltinimai neįdomūs, jis tik šypsosi ir rodo špygą visiem. Išskyrus Kiniją. Bręsta pasaulio pasidalinimas, kuriame Rusija yra nublokšta. Atsigauti ir tapti vadovaujama galybe, Rusijai nebeįmanoma. Putino vadovaujama svoločinos mafija Rusiją apvogė taip ją sunaikindama.


Buvęs prezidentas Trump pareiškė, kad jis sieks taikos Ukrainoje be jokių atidėliojimų. Jis tik nepasakė kokiomis sąlygomis rusams. Manau, kad galioja jo ankstesnė nuomonė kur rusai privalo pasitraukti iš visų okupuotų teritorijų. Tik tuomet taika įsivyraus.


Prezidentas Trump savo laiku pasirašė draudimą Tik Tok veiklai. Biden‘as tapęs prezidentu tą Trump panaikinimą atstatė. Dabar šalies Aukščiausias Teismas pripažino Trump‘o orderį teisėtu ir, prezidentas Biden privalo tą TikTok uždaryti, nes jis yra kinų ir skleidžia Kinijai palankią propagandą amerikiečiams. Demokratai įtūžę, nepatenkinti tokiu Teismo sprendimu. Teismo žodis paskutinis ir galiojantis. Jį privalo vykdyti, bet kokios partijos, Amerikos prezidentas.  


Ukrainiečiai, pasirodžiusius padangėse rusų lėktuvus, be gailesčio skina. Išmanūs rusų karo lakūnai, pradėjo tarptautiniuose vandenyse virš Juodosios jūros kovą su amerikiečių dronais. Rusams, lėtai judantis dronas, geras taikinys. Blogai, kad tokia veikla užsiima rusų kariniai lakūnai, užmiršę bet kokį atsargumą, tarptautinėje erdvėje. Dabar vyksta lenktynės, kas pirmiau prieis prie drono nuolaužų Juodosios jūros dugne. Gal būt netoli „Maskvos“? Naujas kapinynas rusų technikai?


Sensacija. Kovo 21 d. New Yorke bus bandoma apkaltinti JAV prezidentą Trump. Apkaltinamąjį aktą, priimti arba atmesti privalės Grand Jury. Tai yra įdomiai veikianti teismų sistema. Jeigu prokuroras nesugeba įtikinti Grang Jury dėl norimo apkaltinti asmens nusižengimų, bet koks jo persekiojimas nebeleidžiamas. Tai negatyviai atsiliepia prokuroro karjerai. Šį kartą prokurorui metamas kaltinimo politizavimas, kuris privalės žlugti. Apkaltintas asmuo dar ne nuteistas ir, iki nuteisimo lieka nekaltas. Trump‘o apkaltinimui gausime toje pačioje Grand Jury dvi sroves, kurios, tiek viena, tiek ir kita sieks sensacijos. Visgi prezidentas Trump yra ne eilinis pilietis. Tame Grand Jury sąstate bus kurie visą savo likusį gyvenimą girsis, jog įspyrė prezidentui. Tai asilo pasididžiavimas, kuris gyrėsi įspyręs liūtui, aišku negyvam. Dabartiniu metu pasigyrimų puodas yra tuščias ir kiauras. Pirmiausiai reikės puodo skylę užkimšti. Kuo? „Melu“ ir jam tinkamais liudytojais. Trumpo apkaltinimo atveju jis greitai pilnės. Pirmiausiai, prokuroras su savo pasigyrimais. Pagal susitarimą su prezidentine apsauga, policija antrankių nenaudos. Tiems pasigyrimams nebus galo, iki gatvės šlavikas pareikš, jog jis nušlavė Trumpo paliktas pėdas, arba apkaltinimui subliūškus, su ta pačia šluota atiduodantis pagarbą, pagal komandą „gerbk“ prezidentui Trump. Tikėtis gero iš New York nėra vilties. Ten viešpatauja kairieji ir rasizmo apimti rinkti asmenys. Rinkti asmenys, negerbiantys ir pažeidžiantys Konstituciją, yra pavojingi demokratijai, nes juos atleisti neįmanoma be tam tikro skaičius žmonių sutikimo. Šiandieninė Amerikos demokratija labai paslydusi blogon pusėn. Be abejo kaltę reikia suversti išsigimusiai demokratų partijai. Čia aprašoma sensacija gali pasikeisti ir skaudžiai rėžti sensacijų ieškotojams. Prezidento Trump advokatas pranešė, jog prezidentas Trump prisistatys areštui New York City policijai, jeigu bus apkaltintas. Lauksime sensacijų. Teismai tars savo žodį. Atrodo, jog demokratai įsitikinę, kad Trumpo pašalinimas duos jiems 2024 metais pergalę rinkimuose. Tikri Asilai. Labiausiai, kuriems rūpi ar nerūpi teisingumas, norėtų matyti ir turėti Trumpo fotografiją su uždėtais antrankiais. Nusivylimas garantuotas.


Priminsiu, jog prezidentas Trump tais pačiais jam metamais kaltinimais jau ne kartą buvo kaltinamas nesėkmingai. Šis New Yorko prokuroras ieško sensacijos. Tiesa jam neįdomi.


Atrodo, jog tos sensacijos skystėja. Kur savo kiaulės akis kiš įvairūs prokurorai? Pasigyrimų puodas lieka tuščias. Kaip rodo visi įvykių aprašymai, o jų užtektinai daug, prokuroras su savo kiaulės akimis pasielgė kiauliškai. Gavosi bumerango efektas. Jo apžėlęs snukis vertas tik plytos.


Šiandieną, t.y. ketvirtadienio rytas, rašant ir prieš pasiunčiant spaudai straipsnį, jokiose žinių pranešimuose apie Trumpo areštą jau nebekalbama. Kiauras pasigyrimų puodas neatlaikė, melu užkimštą skylę, atskleisdamas tiesą. Bet koks Grand Jury susirinkimas iki ketvirtadienio nebus žinomas. Atrodo, jog didelis skilimas vyksta pačioje Grand Jury ir prokuratūroje tarp prokurorų.


Briuselis yra žinomas kaip deimantų prekybos sostinė. Uždėjus rusams sankcijas, sustojo ir deimantų prekyba su rusais. Prekybininkai pradėjo šaukti ne savu balsu. Nuostoliai. Vakarai dar kartą nusitaikė į V. Putino deimantus: bandys sutelkti visus pasaulio lyderius, kad jie darytų įtaką savo valstybėse neprekiauti Putino deimantais. Užmojis gal ir ne blogas norint pažaboti Putiną, bet suorganizuoti neprekiavimo su Rusija vajų, rezultatai gali būti nepageidaujami. Visiems žinomas vakarų vieningumas.


Pasilieku su įsitikinimu, kad MELAS turi daug „liudininkų“, TIESA – jokių.


Tiesą randame M.A.G.A. veiksmuose. Prisidėkime nors dalinam jos pasisekimui. Istorija bus mums dėkinga, nes demokratai prarado viską kas turėta žmogiškume.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Let‘s go Brandon! 2023-03-23


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos