Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bažnyčios (Marquette Park) GAVĖNIOS IR DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA 2023

 
Kovo 25 d., šeštadienis- 3:00-4:00pm Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos
(išpažintys), kurias praves svečias iš Lietuvos arkiv. Lionginas Virbalas
4:00 val. v. - Šv. Misios

Balandžo 2 d., VERBŲ SEKMADIENIS
9:30 val. r. - Šv. Mišios anglų kalba
11:00 val. r.- lietuvių kalba
Balandžio 6d., ŠVENTASIS KETVIRTADIENIS
5:00 val. v. - Paskutinės vakarienės Šv. Mišios
Balandžio 7 d., GERASIS PENKTADIENIS
5:00 val. v. - Kristaus Kančios pamaldos
Balandžio 8d., ŠVENTASIS ŠEŠTADIENIS
4:00 val. v. - Velyknaktis, Šv. Mišios
Balandžio 9d., VELYKOS KRISTAUS PRISIKĖLIMO SEKMADIENIS
7:30 val. r. - Prisikėlimo Šv. Mišios
9:30 val. r. - Šv. Mišios- anglų kalba
11:00 val. r. - Šv. Mišios-lietuviu kalbaComments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Tokios tokelės (181) Įvairenybės

Du Čikagos barai ant stogų – tarp geriausių šalyje