Dėl oro taršos Cook apygarda – „blogiausia kaimynė“ JAV

Remiantis naujais JAV aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, Čikagos miestas ir jos priemiesčiai prisideda prie smogo kiekio ir su tuo susijusių problemų kaimyninėse valstijose nei bet kuri kita šalies apygarda. EPA prognozuoja, kad Čikagos ir Cook apygardos priemiesčiai sukels daugiau nei 25 proc. šios vasaros smogo problemų Wisconsin apygardoje Kenosha. Mokslininkai teigia, kad bendra oro kokybė gerėja, tačiau bloga žinia yra ta, kad, net ir esant mažesniam smogo kiekiui, jo poveikis sveikatai vis dar yra žymus. EPA „Gerojo kaimyno“ plane, kuris turėtų įsigalioti gegužės mėnesį, numatyti griežtesni apribojimai Illinois ir beveik 25 kitų valstijų anglimi ir dujomis kūrenamų elektrinių išmetamiems teršalams. Prognozuojama, kad ši programa ženkliai sumažins aplinkos sveikatos problemas. Tačiau planas sulaukė pasipriešinimo, o kai kurios pramonės šakos taisykles pavadino apsunkinančiomis.Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės