2022 m. pamokų nelankė beveik pusė Čikagos moksleivių

Pamokų praleidinėjimas Čikagos valstybinėse mokyklose auga: remiantis Illinois valstijos duomenimis, 2022 m. jų buvo beveik 45 proc., palyginti su 30 proc. visos valstijos mastu. Remiantis valstijos švietimo tarybos duomenimis, šis rodiklis dar didesnis tarp mažas pajamas gaunančių Čikagos mokinių: 49 % jų praleidžia bent 10 % pamokų. Atrodo, kad pandemija ir 17 mėnesių, praleistų ne klasėse, šią problemą dar labiau pagilino. 2019 m. visų Čikagos valstybinėse mokyklose besimokančių mokinių pamokų nelankymo lygis buvo 24 %, o mažas pajamas gaunančių mokinių – šiek tiek didesnis nei 25 %. Tai buvo paskutiniai mokslo metai prieš pandemijai sustabdžius mokymąsi mokyklose. Tačiau šie skaičiai gali neparodyti problemos rimtumo. Neseniai paskelbtoje Čikagos švietimo generalinio inspektoriaus valdybos ataskaitoje nurodoma, kad Čikagos valstybinių mokyklų administratoriai galėjo pateikti neteisingus duomenis apie mokyklos nelankančius mokinius, įvardydami juos kaip perkeltus į kitą mokyklą. Tyrimo metu nustatyta, jog „mokyklos nefiksuoja perkėlimo ir pamestų vaikų, kaip to reikalauja įstatymai ir Čikagos valstybinių mokyklų politika“. Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje