Tokios tokelės (163) PolitikaO skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                         
Garbė Ukrainos piliečiams ir jų didvyriams kovotojams prieš rusišką terorizmą.
Gerbiami skaitytojai. Tikiu, kad esate pastebėję mano Facebook puslapiuose, kad aš dalinuosi senovinių protingų žmonių posakiais, kurie tinka mums ir dabar. Atleiskite, kad dauguma jų yra rusų kalboje. Tokius aš randu Facebooke, tokiais aš ir dalinuosi su Jumis, gerbiamais skaitytojais. Kas liečia rusų kalbą, aš ją panaikinti negaliu. Aš gerbiu bet kokią man suprantamą kalbą. Kalba niekuomet nebuvo mano priešas. Kalba yra be politikos ir be kariuomenės. Ačiū.
Eisenstein yra sakęs, kad pasaulis valdomas trejų didelių jėgų: tai bukumas; baimė ir godumas. Išnagrinėję ar pritarsime jo nuomonei?
Washingtone sprogusi bomba pasmardino valdančiuosius demokratus. Nejaugi jie iki šiol nežinojo, jog lazda turi du galus. Tikri asilai. Ar atmename, koks didis džiaugsmas buvo jų tarpe, kai FBI įžūliai įsibrovė į prezidento Trumpo rezidenciją Mar-A-Lago, Floridoje ir konfiskavo daug dėžių susijusių su prezidentine veikla. Tarp jų buvo įvairių įslaptintų dokumentų, kuriuos neturėjo teisės matyti net FBI agentai. Dabar ši padėtis sprendžiama teisme. „Boba“ vis šaukė „american people“ privalo žinoti tokius įvykius, šaukdama, jog niekas nėra aukščiau įstatymų. Pirmiausiai, kad „american people“, žinotų tiesą, jai ko mažiausiai rūpėjo. Ji, per visą savo valdymo laiką dėjo, valstybės pinigais, visas pastangas neprileisti, kad prezidentas Trump vėl galėtų kandidatuoti prezidento pareigoms, ir jas laimėti. Tik ji niekuomet nepasakė, kodėl ji jo bijojo prezidentinėse pareigose. Gal Trumpas draudė jai ragauti vynelio? Dabar, valstybės pinigai iššvaistyti, norimų norų neatsiekta. „Boba“ lieka boba. Sakoma, kad ožka ne gyvulys; višta ne paukštis; boba ne žmogus. Bandysiu laikytis šių taisyklių.
Lazda, netikėtai, antruoju galu trenkė visiems džiūgaujantiems demokratams. Pas jų išmintingiausią, besmegenį prezidentą, rasta žymiai daugiau inkriminuojamos įslaptintos medžiagos nei pas prezidentą Trumpą. Prezidentas turi teisę dokumentų įslaptinimą atšaukti. Viceprezidentas tokios teisės neturi. Bidono sukaupti slapti dokumentai yra nuo jo viceprezidentinių laikų. Tai yra žymiai didesnis nei Trumpo nusikaltimas. Norint išgelbėti savąjį, demokratų, prezidentą iš bėdos, reikia gelbėti ir respublikonų prezidentą. Tai baisu. Užtat Trumpas ir juokiasi. Kas bus? „Boba“ nutilusi lyg palindusi, o gal pakišta, po šluota. Ji tikriausiai ragauja vynelį vardan „american people“.Vyriausias prokuroras leido Bidono advokatams „knistis“ po buvusio viceprezidento Bidono laikų įslaptintus dokumentus. Vyriausias prokuroras yra šališkas, skirtam darbui netinkamas. Jam žinoma, jog prieiti prie slaptų dokumentų reikalingas patikrinimo leidimas. Jo skirti advokatai tokio leidimo neturi ir gali visą slaptą turinį „paberti“ viešumai, darydami nusikaltimą. Mat, kaip bebūtų, reikia gelbėti prezidentą Bidoną, o prezidentą Trumpą teisti. Bet Pandoros skrynia jau atidaryta pačių demokratų jų pačių nenaudai. Keršto banga nebesustabdomai ritasi. Demokratai norėdami sunaikinti prezidentą Trump, atidarę Pandoros skrynią, pradėjo naikinti patys save. „Boba“ įgavusi valdžios skonį, metė visas pastangas prezidento Trump sunaikinimui. Sunaikinti prezidentą Trump, jai nepasisekė, užtat ji sugebėjo sunaikinti, buvusią garningą demokratų partiją paversdama ją į nusikaltėlių grupę. Ar galime kaltinti demokratus, svarbiausiai „bobą“, atidarius Pandoros skynę? Atminkime, kad „boba“ visą laiką šaukė, jog niekas nėra aukščiau įstatymų ir Prezidentas Trump už savo veiksmus privalo atsakyti teisme. Ateina eilė ir prezidentui Bidonui stoti prieš teisėją ir atsakyti už savo veiksmus, kuriuose be teismo nuomonės, randame daugiau nusikaltimų nei pas prezidentą Trump. Čia tik pradžia. Galo apkaltinimams net nematyti. Buvęs Trumpo viceprezidentas turėjęs savo žinioje slaptų dokumentų, pranešė FBI, kad paimtų ir juos pristatytų kur jie priklauso, Nacionaliniuose Archyvuose. Kas bus toliau? Ar kaltintojai ir kaltinamieji susipras, pastebės savo klaidas, ir niekuomet neužmirš, jog lazda visuomet turi du galus? Ai! Politika išlieka politika. Be to, „bobai“ vyskupas uždraudė priimti Šv. Komuniją. Mat, prisidirbo prieš bažnyčią ir tapo „nečysta dūšia“. „Boba“.
Respublikonai perėmę į savo rankas Atstovų Rūmų valdžią, iš visų komitetų vadovaujamų vietų demokratus išvarė. Demokratai šaukia, jog taip elgtis negalima. Jiems tokie veiksmai buvo leidžiami, tai kodėl respublikonams draudžiami? Demokratai būdami opozicijoje privalo išmokti ir gerbti demokratijos principus. Šių dienų demokratų principai buvo: sukurti vienos partijos valdžią Amerikoje, vadinant ją demokratine. Nejaugi jiems neaišku ar jie nemato kas dėjosi Sovietų Sąjungoje ir net dabartinėje „demokratinėje“ Rusijoje. Matyt, kad demokratams toks diktatūrinis valdymo būdas, su „boba“ priešakyje, tinkamas. Bet Amerikoje kalba rinkėjai.
Sunku, gal išvis neįmanoma suprasti diktatorių gyvenimą. Visi jie gyvena prabangiuose palociuose ir pasiruošę užkariauti Ameriką. Buvo toks Libijos diktatorius Khadaffi, pulkininko laipsnio, nesugebėjęs užsikabinti maršalo makaronų, kuris pasiuntė savo lėktuvus buzinti Amerikos karo laivus Viduržemio Jūroje. Prezidentas Reagan tokius Khadaffi pokštus netoleravo pasiųsdamas jo pamokymui keletą karinių lėktuvų, nutildant jį visam laikui. Plečiantis neramumams krašte, jis pradėjo garsiai šaukti, kad tauta jį myli. Jis sugebėjo apsigyventi tarpe mylimos tautos, šį kartą kanalizacijos vamzdyne, iš kurio buvo ištrauktas ir pasiūbuotas kilpoje
Kitas toks Amerikos užkariautojas buvo Irako Saddam Husein von Dummkpf, the Greatest, prieš kurį karą vedęs Amerikos generolas Schwartzkopf, numušdamas jam ragus jį sunaikino. Jo kareiviai pamatę amerikiečių fotografuojančius dronus, metė ginklus ir meldėsi, nežinodami kas tai. Kodėl kareiviai nebuvo supažindinti su priešo technika? Tai nedovanotina. Pralaimėjęs karą, vietoje prabangaus palociaus, jis apsigyveno pogrindyje, iš kurio vienas amerikietis karys jį ištraukė purviną, apžėlusį ir greitu laiku sulaukusį užsitarnautos baudos, vėjo siūbavimą kilpoje.
Putinas skiriasi nuo standartinių diktatorių. Skiriasi ir jo apsaugos sistema. Jis nesinaudoja po grindimis rūsiais skirtais daržovių laikymui, arba kanalizacijos vamzdžiais skirtais srutoms. Jo apsaugos valdose yra eilė prabangiai įruoštų bunkerių, nuo Maskvos iki Uralo kalnų urvų. Nors jis ir yra apsaugotas saugumo armijos, bet saugus jis nesijaučia. Pasikėsinimų jo gyvybei pasitaiko ne taip jau retai.
Man gaunasi, diktatorių gyvenime, nesuprantamų dalykų. Kodėl visi tautos mylimieji diktatoriai slepiasi nuo tos juos mylinčios tautos? Jų apsaugos armijos yra tikrintos ir dar pertikrintos; jų maisto paruošėjai, paruoštą maistą privalo ragauti, kad nebūtų užnuodytas. Kiekvieną minutę patalpos tikrinamos. Tikriausiai prieš jam einant gulti tikrinama ir jo lova. Įdomu, kas daroma jeigu lovoje aptinkama, nuoga ar ne, mergina. Nejaugi ji išmetama? Ar diktatoriams draudžiama pamerginėti? Kas jiems tai draudžia? Mūsų Amerikoje tokie dalykai vystosi laisviau. Ar atmename prezidentą Clinton ir Monicą? Buvo, nutiko, nutilo ir pabaiga. Jis patenkintas, o ji didžiuojasi prieš kitas merginas: štai aš sugebėjau su prezidentu, o jūs? Pritariu abiem. Malonumas neprivalo būti draudžiamas.
Kokie mes bebūtumėm, atskirkime savo namų trūkumus ir klaidas, ir būkime vieningi su ukrainiečių tauta, ir dėkime pastangas, kad tokie Putinai rastų savo vietą tarp mirusiųjų. Kuo anksčiau tuo geriau.
O dabar, pasistenkime, kad M.A.G.A. vedlys, prezidentas Trump, vėl stotų prie valstybės vairo.
Let‘s go Brandon.
  2023-01-26

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos