Illinois valstijoje uždrausti pusiau automatiniai ginklai

 

Šį antradienį Illinois valstijoje uždrausta parduoti ir laikyti pusiau automatinius ginklus. Tokį potvarkį pasirašė gubernatorius J. B. Pritzker, jo priėmimą didžiąja dalimi paskatino septynių žmonių nužudymas pernai liepos 4 d. parade Čikagos priemiestyje Highland Park. Naujasis įstatymas draudžia parduoti, gaminti, perduoti ar turėti tiek automatinius ginklus, tiek prailgintas dėtuves, jis taip pat nustato naują amžiaus, nuo kada galima įsigyti šaunamąjį ginklą, apribojimus. Priėmęs šį įstatymą, Illinois prisijungė prie grupės valstijų, kuriose galioja panašios priemonės. Iš viso aštuoniose valstijose ir Kolumbijos apygardoje galioja įstatymai, draudžiantys parduoti, gaminti ir perduoti bent kai kuriuos automatinius ginklus. Dar trys valstijos, tarp jų – Minnesota, Virginia ir Washington, taiko specialius apribojimus ir reglamentus dėl puolamųjų ginklų. Kiekviena iš šių valstijų savaip apibrėžia, kokie ginklai laikomi „puolamaaisias ginklais“, kai kurios iš jų taiko išimtis, kurių netaiko kitos valstijos. Konservatyvios grupės ir ginklų savininkų teisių gynėjų grupės jau ketina imtis teisinių veiksmų prieš šį naują Illinois draudimą, teigdamos, kad jis pažeidžia JAV Konstituciją.

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Tokios tokelės (181) Įvairenybės

Du Čikagos barai ant stogų – tarp geriausių šalyje