Tokios tokelės (156) Amerikoje
O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                        


Mirtis Ukrainos okupantams.


Į prezidento Trump Mar-a-Lago asmeninę gyvenvietę FBI įsiveržimas neturėjo jokio pagrindo. Tai Amerikos didžiausia gėda nebepasitikėti buvusiu jos prezidentu. Kaltinu Kongreso „bobą“ ir jos padlaižius.


Dabar, savo sprendimu, patenkindami Kongreso norą gauti prezidento Trump mokesčių mokėjimo formas, SCOTUS (Supreme Court of the United States) suteikė leidimą kiekvieno buvusio prezidento mokesčių formas U S Kongreso malonei. Prasideda keršto reakcija. Prezidentas Trump privalo pateikti U S Kongresui savo mokesčių mokėjimo formas. Toks yra demokratinio Kongreso reikalavimas. Manau, privalėtų būti visiems aišku, jeigu į rinkimus stos Trump, ir jis taps išrinktas POTUS (President of the United States), tą pačią procedūrą U S Kongresui privalės pateikti ir Biden. Gauname du dalykus. Pirmas, tai keršto banga. Antras, prezidentai privalės būti „švarūs“. Prezidentas Biden, tikriausiai, bus tikrinamas dėl jo praturtėjimo veikloje su kinais. Belieka dar vienas klausimas. Kodėl U S Kongresui Trump mokesčių formos reikalingos. Juk žinoma, kad mokesčių įstaiga (IRS) tą darbą atlieka. Ta įstaiga jokių pasigailėjimų nepripažįsta. Ar iki valdžios perdavimo respublikonams, „boba“ sugebės rasti priekabių prie prezidento Trump mokesčių mokėjimų. Jai beliko dar tik vienas mėnuo prezidento Trump terorizavimui, tame skaičiuje ir Kalėdinės atostogos. Po to? Jos valdžios galia pasibaigs. Jau ne pirmas kartas, kai demokratai pjauna šaką ant kurios sėdi. Valdžią perėmę respublikonai gali atsisukti ir į „bobos“ machinacijas. U S Kongresas neturi teisiamosios galios. Jis gali tiktai apkaltinti, o teisti gali tiktai teismas. Tai be galo ilga procedūra. Žiūrint į Trump amžių, jeigu būtų pripažintas kaltu, jis teismo sprendimo gali net nesulaukti. Panašiai elgiasi ir buvęs Illinois valstijos Seimo pirmininkas. Jis jau sulaukęs senatvės, teismo sprendimo nebesulauks.


Žinoma, jog demokratai būdami valdžioje bando pravesti jiems palankius įstatymus. Kai jie pilnai valdė JAV Kongresą, t.y. abejus rūmus, jie nusprendė, kad Senato daugumos užtenka pravedimui į SCOTUS pasirinkto atstovo. Gerai. Bet kai tokia proga pasitaikė respublikonams, demokratai pradėjo šaukti, jog reikia atstatyti buvusią tvarką, kur reikalaujamas balsų santykis privalo būti 60/40. Aišku, šaukštai po pietų. Matyt, demokratai labai džiaugėsi turėdami valdžią, bet užmiršo, kad lazda turi du galus. Antras galas, kaip ir bumerangas, smogė jiems patiems. 


Bidonas galvoja, kad jis yra kokios valstybės caras. Įstatymai rašyti ne jam. Jis rašo įstatymus. Nesiseka jam. SCOTUS yra atmetęs jo atvirų sienų politiką ir studentams dovanoti pasižadėtą atmokėti suteiktą mokslui paramą. Bet, jis bando apeiti tuos SCOTUS sprendimus. Jis privalo suprasti, jog jis yra tiktai vykdomoji valdžia. SCOTUS prižiūri, kad valdžios veikla sutiktų su JAV Konstitucija.


Arizona valstijoje, Maricopa county, kaip ir per 2020 metų balsavimus taip ir dabar niekaip neįmanoma suskaičiuoti balsavimų rezultatų balsus. Atrodo, jog balsus skaičiuoja asmenys neturintys jokios pagarbos kitiems. Tai nusikaltimas prieš rinkėjus. This is pure corruption. Rinkėjų balsai privalo būti suskaičiuoti abiem pusėm priimtinu metodu. Tos valstijos valdžioje esantiems pareigūnams, galime sakyti „vagie kepurė dega“.


Dabar, norint M.A.G.A. (Make America Great Again) nedelsdami stenkimės, ateinančiuose rinkimuose, įstatyti į prezidentūrą, prezidentą Trump. Tuomet nebepirksime rusiškos alyvos, naudodami savo, ir, tikriausiai, vėl sulauksime ir mokėsime už galioną benzino du dolerius. Prie valstybės vairo privalo stovėti verslo žmogus, o ne politikas karjeristas. Jeigu šis „besmegenis“ prezidentas būtų Putinui taręs, kad Trump nusistatymas Ukrainos atžvilgiu lieka nekeistas, karo nebūtų buvę, nes Putinas bijojo Maskvos bombardavimo. JEIGU.


Pajutome, kaip gali verslo žmogus tvarkyti valstybės reikalus, todėl nebeturime abejoti, bet padėti jam sugrįžti į Baltuosius Rūmus. Labiausiai Trumpo bijo Washingtono biurokratai, kurie savo šaknis yra įleidę žmonių valdymui. Jie nereikalingi. Drain the Swamp. Žmonių valdymui turime savivaldybes, kurių pilnai pakanka.


Lai būna M.A.G.A., ir let‘s go Brandon.


2022-12-08 

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos