Šv. Mišių ir šventinių renginių tvarka Švč. Mergeles Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park)

 


Bendruomeninės susitaikymo pamaldos – šeštadienis-Gruodžio 17d. nuo 3:00-4:00 val.p.p.

Gruodžio 24 d. šeštadienis - Kūčių dieną

 Vaikų-jaunimo mišios - 3:00 val. p.p.               

Bernelių Mišios- 6:00 val. vakare


Kalėdų dienos Šv. Mišios-gruodžio 25 d. sekmadienį  

9:30 val. r.  anglų k.  ir  11:00 v. r. lietuvių k.

Gruodžio 26d. – antra Kalėdų diena -8:30 val. r. 


Naujųjų metų išvakarės gruodžio 31 d. šeštadienį - Šv. Mišios 4:00 val. vakare


Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja - Naujieji Metai-Šv. Mišios sausio 1 d., 2023 sekmadienis 

 9:30val.r. anglų k. -11:00 val. r. liet. 


Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai) sausio 8d., sekmadienį 

 Šv. Mišios  9:30 v. r. ir 11:00 v. r. 


Sausio 8d. sekmadienis-12:30val.p.p  pasisveikinimas su Naujaisiais 2023 Metais  “Champagne Brunch” 


Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų 2023 Metų!


Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje