Tokios tokelės (152) Ukraina (17)
O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.


                                                                


Gelbėkime, padėkime Ukrainiečiams, amžiams sumušti, vyžuotąjį pasaulio teroristą Putiną, jo vagių gaują ir jo valstybę Rusiją. Terorizmui neprivalo būti vietos šiame pasaulyje.


 Nepasiduokime balsams smerkiantiems Ukrainą ir pradedantiems garbinti “skriaudžiamą” Rusiiją. Mes ne vokiečiai ir ne Šveicarai. Mat šveisarai tiki rurų dujomis, ir, kad rusų paleista branduolinė bomba šveicarų nelies. Saldžių sapnų. 


Pasaulis ir „galingieji“ jo valdovai tikriausiai džiūgauja posėdžiaudami kaip pasaulio teroristas talžo Ukrainą. Pasaulio „galingųjų“ dėka, jis vis dar gyvas ir rodo špygą visam pasauliui. Gal kartu, su pasaulio „galingaisiais“, tarkime: „Tegyvuoja tironas“. NIEKUOMET. Mes už laisvą Ukrainą. Mes lietuviai žinome laisvės vertę.


Norint ar ne, reikia pripažinti respublikono JAV prezidento įspėjimą Putinui “Bombarduosi Kijevą, bombarduosiu Maskvą”. Daug kas buvo nepatenkinti, kad amerikietis vaidina pasaulio policininką. Dabar, JAV prezidentu tapus Bidonui, pasaulio policininko vaidmuo perduotas Putinui, rezultatai pastebimi. Tik gaila, kad pasaulis nejaučia ukrainiečių tautos kančias. Juk sakoma, kad sotus niekuomet neužjaučia alkaną.


Esu anksčiau rašęs, bet vėl priminsiu Vengrijos premjero pasisakymą, kad karas Ukrainoje baigsis kai į JAV prezidentūrą sugrįš prezidentas Trumpas. Manau, jog ukrainiečiai tokį įvertinimą priima išskėstomis rankomis. Amerikoje respublikonų vardas dažnai minimas su panieka. Kodėl? Juk jie irgi amerikiečiai, tik nepriimantys demokratų kairiąsias pažiūras. Prezidento Trumpo laikotarpiu benzino kaina buvo du doleriai. Dabar, prie šio prezidento kaina šoktelėjo iki penkių dolerių. Žmonės “patenkinti”, nes šis prezidentas yra demkratas. Susigaudyk žmogau.


Netvarka ar valdžios perversmas Kremliuje? Ten uždara teritorija, o žinios iš ten prasiskverbia paskalų formoje.


Tikriausios žinios, kurios Rusijoje nėra pasikeitusios nuo neatmenamų laikų, tai stambi vagystė. Kariuomenės daliniuose tankistai pardavinėja kurą. Tankai nebevažiuoja. Tankų patrankų sviedinių niekas neperka. Pardavimui belieka atsarginės dalys ir kuras. Čia smulki vagystė, mat kareiviai kombinuoja, išgerti reikia.


Stambią  vagystę vykdo oligarchai, Putino aplinkos draugai. Vienas įdomus pavyzdys, tai kaip vienas oligarchas nežinodamas kaip iškišti prisivogtus pinigus, pasistatė jachtą. Aišku, ne pinigų jūroje skandinimui. Jis juos, pagal rusišką protą, investavo į prabangią 700 milijonų dolerių vertės jachtą, kuria jis niekuomet neplaukiojo. Pinigai ne žuvo ir nenuskendo, tiktai grąža už tokį investavimą tapo juokingai maža. Net ir didžiausios, bet skurdžiausios, valstybės turtingiausias vyžuotas prezidentas nedrįso ja paplaukioti, nes reikalingą sumą pinigų apsaugos laivynui nebuvo įmanoma surinkti. Kadangi rusai už tokius užsakymus moka aklai, tikriausiai laivo statytojas uždirbo ne mažą pelną. Jachtos išlaikymas uoste, taip pat prisidėjo prie jachtos nuvertėjimo. Išeitis liko viena, tai jachtą parduoti metalo laužui. Aišku, pirkėjas pasiūlė, turėdamas omenyje pelną, pačią juokingiausiai žemiausią kainą. Biznis lieka bizniu. Atrodo, jog milijonų investicija grąžino jam vargingus centus už dolerio investavimą. Nenusiminkime, pinigai niekur nežuvo. Jachta eidama per rankas kiekvienam pirkliui davė pelno. Rusijoje, tokiem oligarcham leidžiama nebaustinai vogti ir ateityje.     


Rusų istorija sako, jog caras Ivanas Žiaurusis buvo pasižymėjęs, barzdų karpymu rusų bajorams ir bajoraičių kergimu. Istorijoje jis neužmirštas. Jeigu tas caras šiandieną valdytų Rusiją, jis tikriausiai tą Kremliaus oligarchų rują iškastruotų. Kadyrovas tikriausiai neišvengtų barzdos nukirpimo, o gal ir nusvilinimo. Lukašenką paleistų į minią, tardamas „Народ решай“ Tai būtų fonės, juoktųsi žmonės.


Rusai teigia, jog Ukraina gamina nešvarią atominę bombą. Tas teigimas aiškiai rodo pačius rusus gaminančius tą bombą. Tokie rusų tvirtinimai atsimuša į pačius rusus, jau ne kartą įrodytus. Ir dar, ciniškai, Putinas pasižada nebenaudoti branduolinius ginklus. 


Putinas savo kalboje vėl pareiškė, jog Ukraina nėra jokia tauta bei valstybė, ir jos teritorija priklauso Rusijai. Ukrainos karą, pagal Putiną, pradėjo vakarai, rusai kažkodėl talžo Ukrainos miestus, o rusų kariai iš Khersono gubernijos, pagal okupuotos kariuomenės vado toje srityje įsakymą, traukiasi matuškos glėbin. Geresni vakariečių ginklai ir technika? Vakarai nuo rusų „atsilikę“, nes tiktai rusai turi patentą gaminti dabar Rusijoje atgaivinantiems karbiuratoriniams varikliams automobiliuose. Kompiuterių „chipsų“, reikalingų šiandieninei technikai, Rusijai niekas nebesuteikia. Rusija, kartu ir Baltarusija įsibėgėjusios, įjungusios atbulines pavaras ir su „pedal to the metal“, pilnu greičiu rieda į susinaikinamą praeitį. Sakoma, koks puodelis, toks ir dangtelis.


Baltarusija įvedė kainų kėlimo draudimą. Kitaip tariant, tai parduotuvėse tuščių lentynų sugrįžimą. Valio, atbulyn!


ES susirūpinusi ginklų kontrabanda vykstančia Ukrainos teritorijoje, kur ypač lengvieji ginklai perkami ir parduodami kaip turguje, „iš po skverno“. Baiminamasi, kad moderniškieji ginklai nepasiektų į nešvarias rankas su nešvariais tikslais.


Sensacijų, žinių pasaulyje, netrūksta. Ksenia Sobčak, kuri trynėsi Putino ir jo oligarchų bendruomenėje, žinodama perdaug paslapčių, „pabėgo“ iš Rusijos. Ji buvo labai saugoma, tad kyla klausimas, kaip ji nepastebėta galėjo apgauti saugumą. Juk, pagal saugumą, jai net iki oro uosto nuvykti nebuvo įmanoma. Ten Rusija, mums nesuprantama laukinė valstybė. Suprasti ją gali tiktai rusas būdamas rusu. Pagalvokime, ar ji nebuvo pasiųsta į vakarus su jai, Putinui ir saugumui žinoma užduotimi? Vėliausiomis žiniomis pranešama, jog ji „sėkmingai“ grįžo į Rusiją. Manau, jog tą sėkmingumą teks dar aiškinti. Putinas nepripažįsta nuodėmių atleidimo, nes jis ne Dievas, bet atsakymą galėtų rasti.


Rusams nesiseka su naujokų šaukimu. Nei vienas nenori eiti kariauti Ukrainos fronte. Rusai, kaip dažnai būna, rado išeitį. Pasiųstiems į frontą naujokams, kelią atgal pastoja blokavimo būriai, kurie be pasigailėjimo šaudo būsimuosius dezertyrus. Sunaikinę visus dezertyrus, ar tie ištikimieji būriai eis kariauti? Kas juos kaipo dezertyrus šaudys? Tokie dalykai rusų kariuomenėje nieko gero nežada. Putinas ir jo generolai prarado kontrolę kariuomenėje. Tai labai pavojinga.  Tokiais metodais neįmanoma ugdyti kariuomenę. Pamėgdžiojami stalinistų metodai vokiečių - rusų fronte. Nieko įdomaus, ten maskolija.


Atsirado, pasikeitusi žaliųjų čiulbutė, Greta Thhunberg. Dabar ji  propaguoja komunizmą. Mat, kažkas rado progą tą „kvailą“, jauną mergiotę panaudoti komunistinės propagandos platinimui. Tai didelė gėda tokiais darbeliais užsiimantiems asmenims. Ką ji supranta apie kapitalizmą, socializmą ar komunizmą? Svarbu, kad ji kalba lyg užprogramuota. Gėda.


Sekančią savaitę kalbėsime apie rinkimų rezultatus Amerikoje. Stengsiuos skaičiuoti, pagal lietuvišką posakį, viščiukus rudenį.


Let‘s go Brandon. 


2022-11-10

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės