Tokios tokelės (148) Byranti Rusija
„O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad l;laisvės nevertas, kas negina jos“.


                                                            


Linkiun ukrainiečiams nekreipti dėmesio į Putlerio grasinimus, bet be gailesčio mušti okupantus.


JAV milijardierius Musk siūlo Ukrainai nepriimtiną taiką. Dėl taikos, kad rusas būtų patenkintas, Ukraina privalėtų atsisakyti savo rusų užgrobtų teritorijų. Ne visuomet suderinami du dalykai, tai turtingumas ir išmintingumas.


Rusų įžūlumas neturi ribų. Kremlius reikalauja Kazachstaną, kad šis išsiųstų Ukrainos ambasadorių ir nutrauktų bet kokius su Ukraina santykius. Tai rusiškai suprantamas nesikišimas į svetimos valstybės reikalus. Kazachstanas atsisako vykdyti rusų reikalavimus. Kazachstanas rusams parodė špygą. Ar Rusija Kazachstane kaip Ukrainoje nepaskelbs esant fašistiniai valdžiai? Tai būtų pasiteisinimas didinti savo teritorijas, amžiams. Galvoti šitaip Putleriui nedraudžiama, bet kur karinė jėga? Sutriuškinta Ukrainoje? Putleriui vadovaujant Rusija pati save susinaikino. Kazachstanas rusams neįkandamas. Tenka Putleriui priimti kazachų nepriklausomumą nuo rusų. Rusijai p*****c! Oi Rusija, Rusija, kas beliko iš jos. Didžiausia valstybė, kartu ir skurdžiausia. Kur dingo stalinizmo laikais sukurtas ginkluotas galingumas. Pamokos Rusijai nepadeda. Norėjus užgrobti Afganistaną, prarasta visa turėta karinė galybė, kartu ir karinė drausmė. Dabar kariniuose veiksmuose ta drausmės ir galybės trūkumo jėga viešai pasirodo Ukrainoje. Naujai pašauktieji pasiųsti į Ukrainos frontą palikti be maisto, nakvynės, likimo valiai, pradeda plėšikauti, nes badauti ir šalti plikame lauke niekas nenori. Tai nauja rusų kariuomenės disciplina. Rusai nesupranta, jog grobimas svetimų teritorijų nepateisinamas. Gynybai skirtos lėšos išvogtos. Bet niekur neminima apie puolimui skirtų lėšų dydį,  todėl Rusija karą Ukrainoje pralaimi. Jeigu lėšos skirtos gynybai, tai jos neprivalo būti naudojamos puolimui. Iš Ukrainos pusės rusams nebuvo jokios grėsmės, nors rusai ukrainiečių rinktą vyriausybę pavadino fašistine. Dabar rusams atsirado dar viena nelaukta bėda. Dalis sąsiaurio tilto, jungiančio Krymą su Kerch pusiasaliu išlėkė į orą. Tiltą pastatė rusai po Krymo okupacijos. Dabar sausumos kelias iš Rusijos į užgrobtą Krymą eis per naujai užgrobtas Mariopolio teritorijas. Tai labai pavojingas kelias, kurį kontroliuoja ukrainiečių pajėgos. Nu ir pliekiamas Putleris. Iš visų pusių. Krymas panikoje. Tiltą galima vienur atstatyti, kitur vėl subombarduoti. Ukrainiečiai sugeba protingai nukreipti raketas į karinius objektus, o rusai į gyvenamuosius namus. Putleris pasirodė, dėl tilto susprogdinimo, lyg vaikas sugebantis tiktai kerštauti. Jeigu ieškotų karo pradžios šaknų, jas privalėtų rasti tiktai Kremliuje. Rusų tikslas – kariauti, apiplėšti ir nugalėti nesipriešinančius civilius gyventojus Toks kultūrų skirtumas. Kur rusas, ten ir karas.


Priėjo laikas, kai patys rusai pradėjo ieškoti kelių taikos išsprendimui su Ukraina. Ukraina turi prezidentą, kuris nepasiruošęs perleisti okupantams nei vieno centimetro Ukrainos teritorijos. Rusų taikos sąlygų reikalavimai ukrainiečiams nepriimtini. Rusai privalės išeiti iš užimtų žemių, arba bus sumušti. Reikia priminti rusams, jog ne žodžiai meilingi bet ginklas Ukrainą vaduos. Prasidėjo net rusų karių pasidavimas nelaisvėn, net ir su šarvuota technika. Tuo tarpu Kremliuje vyksta neramumai. Perdaug oligarchų miršta keistomis mirtimis. Nejaugi Putleris vėl taps laimėtoju? Net ir Rusiją palikusi Ala Pugačiova pareiškė: „Buvome baudžiauninkai, o dabar tapome vergais“. Ar Putleris turi atsakymą tokiam pareiškimui? Dabar, Putleris, vietoje to, kad ieškoti derybų, nutarė, jog Rusija karo su Ukraina pralaimėti negali. Nebeturint kariuomenės ir lėšų imasi gąsdinimo branduoliu ginklu. Ar pavyks jam panaudoti tą žmoniją naikinantį ginklą, sunku patikėti. Putleris tiktai šantažuoja pasaulį, neturėdamas dantų. Trump‘as būdamas prezidentu, jam pasakė: „bombarduosi Kijevą, bombarduosiu Maskvą“. Tuomet „galingasis“ caras išsigando Trump‘o labiau nei viso NATO. Jis žinojo jog Trump‘as neblefuoja. O dabar??? O dabar, Putleriss sekdamas Hitlerio pėdomis, žada Ukrainą ištrinti iš žemėlapių, sakydamas, jog Ukrainos niekuomet nebuvo ir nebus, nes toji teritorija priklauso Rusijai. Putleris neprivalo užmiršti, jog Ukraina išliks Ukraina, o jis pats pagal rusų tradiciją bus „По заслугам награжден“.


Ne be tikslo, Vengrijos premjeras Orbanas pareiškė, kad karas Ukrainoje baigsis kai Truimp‘as bus vėl prezidentu, nes Trump‘as yra baisesnis nei visos NATO valstybės sudėjus. Tikėkime ir pritarkime tokiai blaiviai nuomonei. Tuomet aiškus p*****c Putleriui. Giljotina? Ketvirčiavimas? 


Noriu priminti, Antrajam Pasauliniam karui prasidėjus, vokiečiams užpuolus Sovietų Sąjungą, iš Lenino mauzoliejaus tribūnos Stalino pasakytus žodžius, būtent: "Наше дело правое, мы победим“. Taip. Rusai laimėjo karą, bet pralaimėjo taiką. Kadangi dabar rusai užpuolė ukrainiečius, tai tuos pačius žodžius turi pilną teisę panaudoti ukrainiečiai, mušdami užpuoliką. Čia pasirodo lazdos antras galas. Atleiskite, ukrainiečių kalbos nemoku. Taigi, ukrainiečiai stengiasi, o ar vakarų valstybių „galingi“ valdovai deda pakankamas pastangas artimiausiu laiku aprūpinant ukrainiečius geriausiais ginklais suduodančius Rusijos armijai nepakeliamus smūgius? Atsakymas yra: cypia, mykia, bijo ruso ir jo dujų netekimo. Tai niekšingas elgesys.


Šiaurės Korėjos „raketų berniukas“ žaidžia ugnimi, leisdamas raketas per japonų teritorijas.  Nejaugi jis nori įrodyti savo atsilikusį pranašumą prieš pasaulio technikos milžinus, įskaitant ir Japoniją? Jis turbūt dar nežino kas yra miegantis milžinas.


Amerika irgi ne be naujienų. Ne kartą Kongreso „boba“ buvo pastebėta girta. Vynelis daro savo. Taip pat ir jos vyras įkliuvo vairuodamas automobilį girtame stovyje. Nesiseka „bobai“, turbūt nujaučiant atsisveikinimą su Kongresu, kurį laimėti privalo respublikonai.


Demokratai savo rinkiminiuose pasisakymuose sako, jog reikia mažinti įvairių korporacijų atstovų milijonines algas ir privilegijas. Tai tik paprastas ir priprastas dūmų pūtimas rinkėjams į akis. Pažadai, pažadai, be galo, kartu ir melas. Mano klausimas, ar JAV Konstitucija suteikia tokias teises Kongresui nustatyti algas – pajamas, kurios tikriausiai neatitiktų Konstitucijai? Nors demokratų užsibrėžtas taškas nepasiekiamas, jis, negailint pastangų, visvien bus siekiamas. Tai Don Kichoto palikuonių galvosena.


Amerika yra sukurta kapitalizmo pagrindais, bet jaučiam dabartinę socializmo įtaką, ypač demokratams esant valdžioje. Tik kažkodėl niekas nenori pripažinti, kad socializmas pasaulyje dar niekam nedavė ką duoda demokratinis kapitalizmas, kur žmonių laisvė nesurišta su jokiais Kongresų potvarkiais. Valdžia skirta valstybės, bet ne žmonių, valdymui. Žmonių valdymui yra vietinės savivaldybės.


Prezidentas Bidonas niekaip nesugeba susitvarkyti su nelegalų imigrantų problemomis. Galėtų pavyzdį imti iš savo pirmtako Trump‘o. Bet, Trump‘as buvo respublikonas. Mums, piliečiams, svarbu ir krašto gerovė, ir kas leidžia kraštui geriausius ir piliečiams naudingiausius potvarkius. Degalų kainos kyla lyg ragaišis ant mielių. Trump‘ui valdant degalų kaina buvo du doleriai, dabar penki. O, tai ne infliacija. Lapkričio rinkimai turėtų išaiškinti, ar norime ir toliau gyventi su nepažabota infliacija ir aukštomis kainomis, ar keisti tvarką ir grįžti prie kapitalizmo ir Kongreso nesikišimo į verslą, išrenkant respublikonus.


Dažnai pagalvoju, ar Putleris, pasiekęs psichopato stadiją, kada nors pasieks bepročių namus. Ar jam žengiant per slenkstį į bepročių namus, nekris ant jo Giljotina? Pasauliui būtų didis palengvėjimas.


O jis, Putleris, psichopatas, išprotėjęs niekšas, šantažuojantis pasaulį, vis dar gyvas. Kodėl? Todėl, kad ES ir pasaulį valdo bailiai.


 2022-10-13

Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje