Tokios tokelės (147) Rusija byra.
„O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“.Sėkmės ukrainiečiams mušant maskolius grobikus.


Nors Putleris aneksavo užgrobtas Ukrainos žemes, Zelenskis ir Ukraina į tai nekreipia jokio rimtumo ir nepripažysta Putlerio vienpusiško veiksmo, todėl ir toliau veda užgrobtų teritorijų išlaisvinimo kovą, gana sėkmingai. Pritarkime ir padėkime ukrainiečiams kovojantiems už laisvę. 


Po Baltijos jūra einantis nutiestas dujų vamzdynas, sabotažo veiksmais, tapo susprogdintas. Rusai kaltę verčia ukrainiečiams, nors niekas nepastebėjo ukrainiečių laivų Baltijos jūroje. Vakariečių tyrimai rodo ne tik pirštais, bet ir įrodymais, jog savo pirštus panaudojo Kremlius. Visi vamzdyno investavimai niekam nepasiteisino. Tik nežinia, kuomet laisvasis pasaulis supras, jog su rusais neįmanomi jokie sandoriai, ypač infrastruktūros srityje. Rusai, jiems patinkamu laiku, sugeba užsienio investicijas konfiskuoti, arba liaudiškai tariant – atimti ir, nesugebant joms vadovauti, leidžia joms sunykti. Taip įvyko su užsienio investicijomis į automobilių pramonę Rusijoje. Dujotiekio vamzdyno istorija panaši į „Drūžbos“ naftotiekio istoriją.


Ukrainos fronto kariuomenėje tarnaujantys lietuviai pasižymi savo išmanumu ir drąsa. Kiek lietuvių Ukrainos kariuomenėje yra tikslių žinių niekas nepasako. Taip pat toje ukrainiečių kariuomenėje yra baltarusių, kurie kovoja su bendru priešu su tikslu, sakydami: „Kai baigsis karas Ukrainoje, mes išlaisvinsime Baltarusiją“.


Putleris yra pasiekęs paskutinę stadiją, psichopatiją, prieš išprotėjimą. Tokią nuomonę skelbia vis daugiau pasaulinė spauda. Bandykime šiomis nuomonėmis patikėti, nors Putlerio būklė mums seniai pastebima ir žinoma. Jis, psichopatas, „nepakeičiamas“ prezidentas, siekia Stalino karūnos, kurios jis niekaip nepasieks. Stalinas veikė visiškai kitokiu būdu ir laikotarpiu, kuriame nebuvo nei mobilekų, nei kompiuterių, nei interneto ir, Rusijoje egzistavo vos vienas, kitas telefonas. Žinome ir pastebime, kad Putleris deda visas pastangas gražinti Rusiją į Stalino eros laikus, kas iki šiol tiktai skurdo srityje jam pavyko. Naujų karių mobilizacija, kur šaukiami net 50 metų sulaukę vyrai, jam nesiseka. Skelbiama, jog apie 260 000 rusų, įskaitant šauktinio amžiaus apleido Rusiją. Blogi pažymiai Putleriui.


Kas tas Kremlius? Pasirodo, jog tai kažin kokių politinių iškrypėlių vadžia. Vos rusas kareivis įkėlė savo pėdą į svetimą žemę, ją būtinai privaloma aneksuoti. Toks ruso įsitikinimas. Grobimas svetimų žemių ruso kraujyje. Toks ruso elgesys rodo jog jis dar gyvena viduramžiuose. Rusų savybė, vogti ir gerti, nepasikeitusi nuo neatmenamų laikų. Išvada išlieka viena ir ta pati - kur rusas ten ir karas. Ką veikia pasaulis ir pasaulinė organizacija? Jie, kaip žvirbliai pastebėję vanagą, sulindo  į tankiausius krūmus.


Su paskelbimu suklastotų referendumo rezultatų ir užimtų sričių prijungimą prie Rusijos, Putleris pasaulyje neranda pritarimo. Net ir Baltarusijos „Batka“ nesiryžta tokiems Putlerio veiksmams pritarti. Putleris supranta, jog Baltarusijos lazdą jis gali lenkti iki tam tikro laipsnio, nes perlenkta ji gali tvoti jam pačiam. Sąjungininką, nors ir nepatikimą, prarasti būt skaudus smūgis Putleriui. „Batka“ tą supranta ir žino, todėl jis ir naudojasi sau naudinga proga. Dabar, Ukrainai norint stoti į NATO, „Batka“ žinodamas ir matydamas iš rusų pusės grėsmę Baltarusijai, gali taip pat žengti Ukrainos pavyzdžiu. Oi, nebesiseka Putleriui, nei politikoje nei kare. 


Prezidentas Trump pareiškė, jeigu jis būtų prezidentu, karo Ukrainoje nebūtų.  Jis, anksčiau būdamas aktyviu prezidentu Putleriui yra pasakęs: Bombarduosi Kyjivą, bombarduosiu Maskvą. Putleris įspėjimą suprato. Bidonui perėmus prezidentūrą, Putleris atsigavo jausdamas Washingtone silpną priešininką. Atsigavo Putlerio ambicijos tapti neįsivaizduojamu valstybės valdovu, laipsniu kurio neturėjo nei vienas Rusijos buvęs valdovas. Viso to įsivaizdavimo dėka, jis tapo tikru, neužginčijamu psichopatu. Jis pasaulyje teturi tik dvi jam pritariančias valstybes, tai Kinija ir Indija. Bet, tos dvi valstybės nesivelia į Ukrainos konfliktą, taip, kad Rusija lieka viena ir viso pasaulio izoliuojama. Bet psichopatas tą nesupranta, nes jo sekantis laipsnis būtų  visiškas išprotėjimas. Tiktai įdomu, kas tie rusai Kremliuje kurie jį palaiko ir jo beprotiškiem veiksmam pritaria? Fašizmą, nacizmą, Kremlius be perstojimo visą laiką smerkė, bet Putleris žengia Hitlerio pėdomis, kuris irgi buvo išprotėjęs. Tiek Hitleris pūtėsi, tiek šis pučiasi lyg kokia varlė norinti įrodyti savo įsivaizduojamą didingumą, kurio neturi. Hitlerio sėbrai paskutinę minutę jį apleido, apleis ir šį ieškodami išsigelbėjimo nuo tautos keršto, kuris butų negailestingas.


Rusų kariuomenėje dingusi disciplina. Teko nugirsti, kad rusų kareiviai, jeigu juos taip galime vadinti, nužudė savo pulkininką, jį pervažiuodami tanku. Tai tokia kareivių pagarba aukštam karininkui, kuris yra ne pirmas toks pasielgimas. Aiškios Afganistano pasekmės, kur rusų kariuomenės disciplina visiškai pakriko. Nesuprantu, kaip kariuomenė be vadų gali kariauti. Aišku, tokie įvykiai patenkina ukrainiečių frontą. Prieš akis išlieka klausimas, labai netinkantis Putleriui, kaip vyksta mobilizacija ir kokia kareivių nuotaika siunčiant juos į karą su Ukraina? Rezultatai pastebimi.


O jis, Putleris, psichopatas, išprotėjęs niekšas, šantažuojantis pasaulį, vis dar gyvas. Kodėl?


2022-10-06 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos