Prelatas Edmundas Putrimas lankėsi Pietų AmerikojePrelatas E. Putrimas kartu su dabartiniu Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ valdybos pirmininku ir „Nemuno“ šokių kolektyvo įkūrėju Alfredo Dulkė, taip pat LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijos Pietų Amerikos atstovu ir buvusiu šokių grupės „Nemunas” vadovu Juan Ignacio Fourment Kalvelis susitiko su Berisso miesto savivaldybės meru Fabián Cagliardi ir jo sekretore Aldana Iovanovich aptarti pasirengimą šokių šventei Argentinoje. Meras maloniai visus priėmė. Taip pat Prelatas susitiko su kunigu Gustavo Rubio Marijos pagalbininkės bažnyčioje, kur bus aukojamos Šv. Mišios prieš Šokių Šventę gruodžio mėnesį.

 

Argentinos lietuvių draugijos ,,Nemunas” delegacija dalyvavo Šv. Mišiose Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos parapijoje Avellanedoje, mininčioje  80 metų jubilejų, kur Prelatas E. Putrimas kartu su kunigu Sebastian Genoni aukojo Šv. Mišias.


Šokių Šventė Argentinoje „Ten, Kur Nemunas Banguoja“:

https://youtu.be/0ogbkrqNqWU

https://fb.watch/egaiwWdYUr/


Kaip žinote, visa informacija yra mūsų interneto puslapyje https://www.nemunasarg.com/evento.php 

Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje