Tokios tokelės (142) Mišrainė


„O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“


„Neblėstanti šlovė už laisvę kovojantiems ukrainiečiams. Mirtis okupantams“


Pačioje pradžioje noriu pranešti gerb. skaitytojams, kad dar yra mūsų lietuvių tarpe nepakeičiamų „čiulbučių“ pavydinčių, kad savo straipsnių pradžioje naudoju Ukrainos Herbą. Tos dvi švilpynės, vienas tonas, tai be abejo „Maskva“, iš Juodosios jūros gelmių. Kartu su Ukrainos Herbu naudoju ir Lietuvai Amerikos lietuvių dovanotą Laisvės Varpą. Laisvės varpo įrašas galioja ir ukrainiečiams kovojantiems už savo krašto laisvę. Ukrainos Herbo atsisakysiu tik tuomet kai Ukrainoje nebeliks nei vieno okupanto, arba kai ukrainiečiai to pareikalautų.


Nepasitenkinimas kyla dėl Vanago ir jo partnerės pasirodymo „Gulbių ežere“ Sočyje, Kryme. Tą jų atlikimą „Gulbių ežere“ Putlerio valdžios propagandos departamentas panaudos kaipo aukšto sporto lygio lietuvio sportininko pripažinimu Krymo okupacijai. Patriotizmas privalo būti aukščiau noro dalyvauti nors ir olimpinėse žaidynėse. Didžiausia garbė yra atstovauti savo valstybę. Tad visi būkime, visur ir visuomet Lietuvos ambasadoriai. Tai kiekvieno lietuvio pareiga. Lietuvoje daug triukšmo, įvairių komentarų už ir prieš, dėl Vanago pasirodymo „Gulbių ežere“, kuris vyko Kryme, okupuotos Ukrainos teritorijoje, Soči mieste. Pirmiausiai, Vanagas yra Lietuvos pilietis, jam turėtų būti gėda lankytis ir atlikti programą rusų okupuotame krašte. Nei vienas lietuvis neprivalo remti rusų okupaciją, nesvarbu kokio ryškumo jo ar jos žvaigždė. Uždrausti demokratinėse šalyse tokį žmonių pasirinkimą kur ir kada ką atlikti, nėra draudžiamų įstatymų. Bet, dar yra žodis „patriotizmas“ apie kurį Vanagas neturi jokio supratimo, todėl jis ir klaidžioja padebesiais. Rusų politikai ir jų propaganda sugeba tokius klajojančius lietuvius panaudoti savo juodajam darbui. Dar daug lietuvių yra kūnu pasisukę į vakarus, bet galvos, lyg ant spyruoklių, žiūri į rytus, laukdami bet nesulaukdami rusų palaiminimo. Lietuvai reikalingi vanagai, kapojantys maskoliams akis. Vanago motinos sostas braška. Ar ji atlaikys visą prikaišiojamą spaudimą? Putlerio žmonės nieko nepraleidžia. Dabar, pažvelgę į to spektaklio organizatorę, Putlerio spaudos atstovo Peskovo žmoną, visas Kremliaus niekšiškumo mazgas paaiškėja. Po šio spektaklio, Vanagas ir jo motina su pelais bus išmesti, o grūdus susišluos Putlelis. Prezidentūra žada iš Vanago atimti jam duotą valstybinį apdovanojimą. Sveikintina. Ar lietuviai kada nors sugebės pilnai atsikratyti to prakeikto rusiško maskolizmo?


Putleris gąsdina Ukrainą, kad jis paleis savo „Hackerius“ kurie paralyžiuotų Ukrainos kompiuterinę sistemą. Tai jo galingiausias ginklas laimėjimui Ukrainos karo. Ar atsimename, kaip Hitlerio propagandos ministras Goebels, karo pabaigoje sakydavo „Ich habe eben mit dem Fuehrer geschprochen“, kuris jį užtikrindavo jog naujas karo laimėjimo ginklas jau beveik išrastas. Nors jis ir buvo „beveik“ išrastas, toks jis ir liko. „Beveik“ kare neturi reikšmės. Putleris pasimetęs, kaip ir Hitleris, nebesusigaudo, ir netiki, jog karas Ukrainoje pralaimėtas. Putleris, kaip ir skęstantysis, griebiasi net už skustuvo. Putleris gąsdina, kad tas galingas Ukrainą sunaikinsiantis ginklas, jau jo rankoje. Belieka tik jį naudoti. Dabartiniu metu Putleris užsiėmęs studijuodamas kaip tą ginklą naudoti. Žalos ukrainiečių infrastruktūrai gali pridirbti nemažai. Jis užmiršta, kad ir jo infrastruktūra pažeidžiama. Blogai, kai jis seka Hitlerio pėdomis. „Beveik“, atsargiai. Vakarai irgi pilni „Hackerių“, kurie nenusileidžia rusų „Hackeriams.“ Atrodo, jog Puitleris su savo galingąja jėga prarado jėgų persvarą Ukrainos naudai. Ukrainos kariai turėdami taiklias raketas nešaudo ir nenaikina gyvenamuosius namus. Tuo yra įsitikinę Rusijos gyventojai. Bet koks sprogimas įvykdytas karo metu, Rusijos teritorijoje, kelia nerimą civiliams gyventojams. Vėliausiu pranešimu, ukrainiečių pajėgos apšaudė vieną aerodromą okupuotame Kryme, sunaikindami ginklų ir degalų sandėlius bei grupę karo lėktuvų. Tai rusų žmonėms nerimą keliantis įvykis. Rusų vadovybė skelbia tiktai melagingas žinias. Tai normalu. O Putleris iš apmaudo neriasi iš kailio. Žinojo kaip pradėti karą, bet nežino kaip jį užbaigti. Ukrainos kirčiai yra labai skaudūs.


Visur rusų kariuomenė rodo savo galią. Kokio nužmogėjimo reikia susprogdinant kalėjimą, kuriame laikomi paimti ukrainiečiai karo belaisviai, ir visą kaltę suversti Ukrainai? Tai toks sadistinis rusų subrendimas. Žinome, jog Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje, Sovietų Sąjunga išdidžiai visur akcentavo, kad ji vakaruose visiems laikams sutriuškino fašizmą. Kaip labai apsirikta. Šis, „Vladimir the Horrible“ gaivina fašizmą, bet šį kartą jau iš rytų. Su tuo savo fašizmu, kaip taisyklė, jis užkabinėja kaimynines tautas, ginkluotu užpuolimu ir įvairiomis, vokiškąjį fašizmą pranokiančiomis žudynėmis, okupuodamas svetimas žemes. Pats būdamas aršiausias fašistas, tą vardą kergia nekaltom demokratinėm kaimyninėm valstybėm.


Amerikoje. Demokratai pasiekė smegduobės dugną, įsibraudami padaryti kratą, kažko ieškodami, į prezidento Trump namą Floridoje. Demokratai, matydami savo žlugimą politikoje, vietoje savęs gelbėjimo ateinančiuose rinkimuose, būdami valdžioje, pažeidžiantys įstatymus, deda milijonus kainuojančias pastangas, neprileisti prezidento Trump kandidatuoti naujam terminui. Dabar, iškilus skandalui dėl tokio demokratų elgesio, ieškomas atpirkimo ožys. Pirmiausiai, kaltinamas Teisingumo departamentas, kietai nusistatęs prieš prez. Trump. Kyla klausimas ir dėl teisėjo pasirašiusio leidimą daryti kratą prez. Trump bute. Kodėl FBI agentai darantys kratą, ėmė viską iš eilės, nekreipdami dėmesio į prezidentinę privilegiją? Prasidės neužbaigiami teismų veiksmai. Juk buvęs prezidentas Trump yra užsitarnavęs rinkėjų pagarbą, kurią privalo gerbti ir demokratai. Toks demokratų šuniškumas, pirmas Amerikos istorijoje. Tai grynai rusiškas elgesys. Kodėl nebuvo pareikalauta iš prez. Trump perduoti kai kurias medžiagas? Ar ji būtų atsisakęs? Jeigu būtų atsisakęs, tai tik tuomet daryti kratą. Kiekvienas prezidentas yra ir privalo būti gerbiamas. Šie demokratai, būdami valdžioje, tokiu savo elgesiu kenkia kitiems sąžiningiems, nepasiduodantiems „bobos“ užgaidom, demokratams. Belieka tiktai tarti „Let‘s go Brandon“.

2022-8-18

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos