Tokios tokelės (140) Mišrainė

„O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas kas negina jos““Šlovė, už savo ir Europos laisvę, kovojančiai Ukrainai. Pergalė bus TIESOS pusėje“


Chicago. Atvykus į Ameriką 1962 metais joje buvo tvarka. Jeigu policija sustabdydavo, juodą ar baltą, atsikalbinėjimų bei pasipriešinimų policijai nebūdavo, nes visi žinojo pasekmes. Tie kurie nežinojo, prieštaraudavo bei priešindavosi policijai būdavo pavaišinami „bananais“, kurių skonį jie visą gyvenimą neužmiršdavo. Dauguma Čikagos piliečių sustabdyti už blogą važiavimą būdavo juodaodžiai. Juk policija važiuodama iš paskos negalėdavo matyti vairuotojo veido ir dažnai už judėjimo taisyklių pažeidimus įspėdavo, arba duodavo „ticket‘ą“ su kuriuo galėjai eiti į teismą, arba sumokėti baudą. Einant į teismą buvo didelė galimybė, kad kaltinimas bus atmestas kaltinamajam policininkui nepasirodžius, kaipo liudininku, teisme. Mat į teismą policininkas privalėdavo vykti savo išeiginę dieną. Šios taisyklės negaliodavo už neblaivų vairavimą. Daugumą įvairių važiavimo taisyklių pažeidimų darydavo juodaodžiai. Atsirado juodaodžių vadai, kurie pradėjo šaukti, kad policija sulaiko perdaug juodaodžių. Tiems vadams diskriminacijos šaukimas tapo pajamų šaltinis. Apie diskriminaciją jie šaukė tuomet, šaukia ir dabar, o rezultatai matosi. Čikagos merė ir policija, tiksliau jos unija, nesutaria, nes merės tikslas mažinti biudžetą policijai. Policija pasidarė nebeveikli. Kriminalas ima viršų, nes policija neveikia pagal paskirtį. Jeigu juodaodis nusikaltėlis tampa policijos auka, kyla didžiausias triukšmas, nuo kurio pelnosi jų advokatai, o policininkai dažnai keliauja į kalėjimą. Tai ko gero tikėtis iš policijos. Kaip atstatyti policijos veiklą? Kaip rasti kalbą tarp Čikagos miesto policijos unijos ir miesto merės atstovų? Nusikaltėlių taikiniai tapo policijos pareigūnai ir nekalti vaikai. Juodaodžių vadai nusikaltėlių elgesyje nemato pavojaus signalų. Dar iki šiol neteko girdėti, kad koks juodaodžių vadas būtų susirūpinęs nusikaltimais jų tarpe, ir pasakęs jiems eiti mokintis ir dirbti. Kam dirbti, jeigu baltieji savais mokesčiais juos išlaiko. Čia tai tikra diskriminacija, baltųjų atžvilgiu, apie kurią niekas nekalba. Užtai nusikaltėlių pasaulyje žvanga ginklai ir zvimbia kulkos bet kokia kryptimi. Merė ir policijos viršininkas tiktai kalba apie nusikaltimų mažinimus, rodo bedančius „snukius“, o kriminaliniai nusikaltimai vis didėja. Paklausykime TV žinias, kurios dabartiniu metu skelbia nusikaltimus, šaudymus vaikų ir nekaltų žmonių, ir jeigu dar lieka laiko ir vietos, praneša apie orą. Nejaugi mieste vien tiktai nusikaltimai ir karštas oras? Yra ir geradarių kurie dalindami veltui benziną, perka balsus, ateinančiuose rinkimuose į mero postą. Čikagos miestas lyg smėlio klampynėje, kamuojasi vis gilyn į tą bedugnę, be aiškios ateities. Kodėl? Dėl policijos veiksmų sunku kalbėti. Visuomet, kaip ir kiekviename obuolių krepšyje, atsiranda pūnančių obuolių, taip ir policijos gretose. Tokius be jokio gailesčio šalinti. Policijos vardas neprivalo būti suterštas. Jeigu policija yra sąžininga ir disciplinuota, atrišti jai rankas; apsaugoti teismuose jos veiksmus; pasipriešinusiems ginklu, šaudyti be pasigailėjimo. Tvarka mieste privaloma ir įmanoma atstatyti. Bet ar miesto valdžia ir merė to nori? Merei svarbiau reklamuoti „Pride parade“. Lygios teisės.


JAV, Roe vs. Wade. Tikriausiai visi žinome kokį triukšmą sukėlė JAV AT sprendimas panaikinti ankstesnį AT sprendimą kur įteisinami abortai. Kodėl net aukščiausios teismų institucijos daro skirtingus Konstitucijos aiškinimus? Nesu juristas, todėl atsakymo šiam klausimui nebus. Šis SCOTUS (Supreme Court of the United States) išanalizavęs JAV Konstituciją, santykiu 6:3, joje nerado jokių užuominų apie abortus. Žinome, jog SCOTUS teisinių sprendimų nedaro, nes jo pareiga aiškinti Konstituciją pravestų įstatymų atžvilgiu. SCOTUS Konstitucijoje neradęs abortų klausimo nutarė valstijų piliečiams suteikti teisę spręsti šį klausimą. Naudojantis šiuo SCOTUS spendimu, kaimyninė valstija, Indiana, pradėjo spręsti šį klausimą. Valstijos Senatas nubalsavo uždrausti abortus, o Atstovų Rūmai dar darys savo sprendimą. Tarp žmonių yra visokių nuomonių. Vieni už, kiti prieš. Klausimas sunkiai išsprendžiamas. Gal vertėtų panaudoti saliamonišką išmintį, ir tą sprendimo teisę suteikti gėjams ir lesbietėms. Čikagos merė tikrai neprieštarautų.


Washington, D.C. Tuo tarpu Washington, DC, skandalai nesiliauja dėl vasario 6 dienos, nors visų kalčių primetimas prezidentui Trump neįrodytas jokiais liudininkų pasisakymais, demokratai ir toliau ieško to pakasto šuns, negailėdami valstybinių lėšų norint apkaltinti prezidentą Trump. Tai demokratų kova su vėjo malūnais. Jie vadovaujasi šūkiu: „It is our quest to follow that star, no matter how hopless, no matter how far“.Europa. Lietuva. Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas Neverovičius teigia: Europai būtų daug išmintingiau atsisakyti rusiškų dujų. Rusijai smarkiai mažinant dujų tiekimą Europai dujotiekiu „Nord Stream“, Bendrijai būtų išmintinga visiškai atsisakyti rusiškų dujų. Iš principo, be kažkokių didelių specialių pastangų, Lietuva jau dabar yra susimažinusi savo dujų paklausą. Neabejoju, jeigu kainos liks tokiame lygyje kaip dabar, paklausa dar sumažės“, – teigė prezidento vyriausiasis patarėjas. Tas pats patarėjas tvirtina, kad Lietuva dar perka apie 20% rusiškų dujų. Anksčiau esu skaitęs, jog Lietuva visiškai yra atsisakiusi rusiškų dujų ir alyvos. Tai kur tiesa?


Ukraina. Žurnalistas P. Massaro apie Ukrainos rusų okupuotas teritorijas rašo: „Rusijos okupantų vykdomas bjaurus blogis. Daugiau jokių atidėliojimų. Padėkite Ukrainai jį nutraukti. Rusijos okupantų barbariškumas ir nužmogėjimas kelia pasibjaurėjimą. Kastracija, vaikų žudymas, prievartavimas, miestų lyginimas su žeme. Ir begalinis blogis. Duokite ukrainiečiams viską. ko reikia, kad šis nusikaltimas žmonijai būtų nutrauktas“. Žurnalistas šaukia visa gerkle gelbėti Ukrainą, tik ar ES vadai tą girdi? Vokiečiams svarbiau yra rusiškos dujos ir alyva nei Ukrainos laisvė apsauganti visą Europą nuo mongoliško ruso barbaro.


Mūsų tarpe. Liepos 29 dieną, penktadienį susirinko gražus būrelis senyvo amžiaus lietuvių pažiūrėti prieš šimtą metų buvusius įvykius, kurių svarbiausias buvo Lietuvos šimtmečio pripažinimas ir Laisvės Varpo aukų rinkimas, jo nuliedinimas ir perdavimas Lietuvai su įrašu „O skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas kas negina jos“. Gražu buvo matyti susirinkusiųjų būrelį suinteresuotų Lietuvos išeivijos istorija, pagerbiant šio įvykio organizatorių ir juostos sukūrėją gerb. Arvydą Reneckį. Dalyvių tarpe buvo ir Lietuvos Respublikos konsulato atstovų. Tai ne tik gražus, bet ir patriotiškas konsulato svečių elgesys. Gražiau būt buvę matyti daugiau susirinkusių piliečių. Gražiausiai būtų buvę, jeigu salę žmonės būtų pripildę. Nežinau koks buvo žmonių skaičius, nes skaičiuoti nemėgstu. Geriau nemiegant avis skaičiuoti. Taip neužminganti viena mergina skaičiavo avis ir beskaičiuodama susipažino su piemeniu. Nu, nuo tuomet ir prasidėjo ......! Kas??? Spėlioti, pavydėti ir šypsotis nedraudžiama. Aš asmeniškai vengiu avių skaičiavimo, nes jeigu tektų susipažinti su piemenaite ir kartu „žirgelius ganyti, ugnelę kūrenti ......“, nežinau kokia būtų pabaiga, bet seilės tai varva.

Ačiū p. Reneckiui už kultūrinį mūsų žinių bagažo padidinimą tą penktadienio vakarą.


2022-08-04Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės