GĖLĖTA SUKNELĖ NEPAKEIS IŠKELIAUJANČIOS VASAROS


 


Miniatiūros, sentencijos

Vėjas supa, linguoja žilvičio lapą. Gal iš meilės, o gal iš neapykantos?

Pardavė vasaras, o atlygis nuriedėjo prakaitu per kaktą...

Sunku užkopti į kalno viršūnę, bet joje išsilaikyti dar sunkiau.

Sugriūna net ir pačios didžiausios imperijos, suskeldėja pykčio ir pagiežos pamatai...

Daug ką galima išmušti iš pusiausvyros, bet Tikėjimo per daug gilios šaknys.

Aš žvelgiu į langą, langas žvelgia į mane. Vyksta sklandus dialogas.

Perskaičiau knygą. Ji labai patiko. Tik mano atminčiai patiko keli epizodai...

Stipriomis pavydo kojomis mindė kitų galvas, bet vėliau teko prisėsti prie suskilusios geldos.

Iš tolo švietė gėlėta suknelė, bet ji niekada nepakeis iškeliaujančios vasaros.

Teisingai užtarnauta garbė išlieka amžiams, o vienkartinė... Ištirpsta lyg pavasario sniegas.

Išskrenda žodžiai, lieka gilios skausmo vagos.

Pavojinga džiaugtis gyvenimu. Pavyduoliams, tai skaudus dūris į širdį.

Vasaros saulėje spindėjo rasos lašeliai. Verkė žolynai... Geriau, kad tai būtų džiaugsmo ašaros.

Raikyti duonos nenorėjo, bet užtepti ant jos medaus... Buvo pirmasis...

Viską griovė su didžiausiu entuziazmu, o pastatyti nieko taip ir nepavyko...

Kosminiu greičiu jis kilo į žvaigždes, bet tokiu pat greičiu nusileido prie samanotos tėvų bakūžės...

Paliko saulė bučinius ant lūpų ir jau kraunasi lagaminą...

Tik atidarė duris, o jau iš vieno veiksmo prabilo charakteris.

Laikrodžiai nekalti, kad taip gretai skuba laikas.

Mylėjo gimtąjį kraštą tik tiek, kiek buvo naudinga.

Vis norime ir norime greitų rezultatų, bet greitai pralekia ir gyvenimas.

Meilė neturi jokių asmens tapatybės dokumentų.

Iš molio galima nulipdyti įvairias figūrėles, o iš žmogaus...

Reda Kiselytė

Rokiškis


Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje