Tokios tokelės (133) Karas Ukrainoje 10„Šlovė Ukrainai ir kovojantiems jos didvyriams“

Apie pergalės šventę ir paradą Maskvos Raudonoje aikštėje, pranešama labai trumpai. Maskvoje dėl sankcijų, reikia taupyti ir žodžius. Daug buvo kalbama, kad Putleris per pergalės šventę paskelbs Ukrainai karą, nes dabar tai tik invazija. Nieko panašaus neįvyko. Savo trumpoje kalboje Putleris įrodinėjo ir aiškino pateisindamas karo su Ukraina tikslą. Pranešama, jog parade matėsi daug technikos, o gal tik jų kevalai, nes tikroji technika rūdija Ukrainos laukuose. Įdomu, nei vienas tankas parado metu nesugedo. Parado metu lėktuvai nesirodė. Gal jiems trūksta computer chips, kaip jų trūksta automobilių gamybai, nes Rusijoje galvojama atgaivinti karbiuratorinius variklius automobiliams. Pažanga nesustabdoma. Pasirodo, jog sankcijos vis labiau veržia valstybei ir Putin‘ui ekonomijos kilpą. Toliau rašoma, jog pagal „tradiciją“, valstybės vadovas pėsčias eina aplankyti Nežinomo Kareivio kapą – paminklą. Bet, pagal „tradiciją“ neteko nei girdėti, nei paveiksluose matyti Staliną lankant tą kapą – paminklą. Tai kas yra tradicija?

Per šią Pergalės šventę, Putleris negavo, nes Rusijos kariauna nesugebėjo jam įteikti taip laukiamą dovaną „победу над Украиной“. Absurdas. Kaltas Zelenskis.

Rusijos kariai, kariaujantys prieš taikius ukrainiečius, prarado bet kokią karinę drausmę ir moralę. Turėdami ginklus rankose, jų laukiniam elgesiui ribų nėra. Pranešimuose iš fronto rašoma jog karininkai bijo ir nesuvaldo laukinių karių. Jie sugeba jų pačių techniką padaryti neveiklia, kas reiškia sabotažą. Taip pat rusai sugeba numušti ir savus lėktuvus. Atsispindi, kokia vagių valdžia tokia ir kariuomenė. Lietuviškai tariant, koks puodelis, toks ir dangtelis.

Sklando paskalos, jog daug generolų ir saugumiečių nepatenkinti Putin‘u už gėdingą „invaziją“ Ukrainoje ir jos žlugimu. Negirdėti generolų nuomonių ir balsų yra nepateisinamas elgesys. Visos nuomonės veda į valdžios perversmą Rusijoje. Nejaugi neužuodžiama?

Putin‘as, kaip tikras ožys, kuris spardosi ir nori eiti atbulas labiau nei pirmyn tempiamas, labiausiai bijo pragaro, nes ten jo laukia „святая тройца“: Stalinas, Berija ir Hitleris. Stalinas, kaip pridera partijos apsivalymui, jį išplūstų ir sugėdintų, sakydamas “žiūrėk, aš valdžiau visą sovietų imperiją, neturėjau net savo nuosavo automobilio; milinė ant kupros buvo valdiška; vaikams nieko nepalikau, nes jų pareiga buvo patiems užsidirbti pragyvenimą, o tu, vagie, apvogei visą Rusiją, beplaudamas pinigus nusipirkai 700 milijonų vertės jachtą; dukteris aprūpinai neapskaičiuojamais turtais“, ir atsigręžęs į Beriją sako: „Lavrentij Pavlovich, paimk tu jį pokalbiui“. Berija, aišku, net delnus iš džiaugsmo trina, ir nulupęs per „pokalbius“ net penkias Putin‘o skūras, leisgyvį perdavė Hitleriui su reikalavimu, kad jis jį pro dūmtraukį dūmų pavidalu pasiųstų į dausas, perdirbimui. Hitleris patenkintas, kad jo specialybė net pragare gerbiama. Vokietijos močiutė, nors ir norėdama, negalėtų Putin‘ą užstoti, nes ji pati dar ne pragare. Pragare, tvarka privaloma („Ordnung muss sein“). Be abejo, tikrai manau, jog Putleris tokią kelionę nusipelnė. Aišku, su Kirilo palaiminimu.

Gąsdinama, kad Kinija iki 2027 metų gali panaudoti atominį ginklą prieš Taiwano salą. Nesuprantu, juk Rusija prieš pasaulį žada anksčiau panaudoti branduolinį ginklą, tuomet nebeliktų ir pačios Kinijos. Grasinimas Taiwanui, salą užteršti atominių sprogimų nuodais, be išlikusių žmonių, ir sunaikintais pastatais ar gali būti dar kam reikalinga. Logiškai galvojant, tai komunistinės Kinijos blefas. Kaip ir Putin‘o blefas naudoti atominį ginklą.  

Karas suteikia įvairumų ir pasižymėjimų. Amerikietis, nuvykęs kariauti už Ukrainos laisvę, pavogė rusų šarvuotį. Pavogė. Nepranešama, su vairuotoju ar be jo. Jeigu vogti, tai vogti sąžiningai. Kiek man žinoma, joks karo mokslas vagysčių nemokina, išskyrus rusų kariuomenę plėšikauti. Ar tai ne įžūlumas? Čia tikrai rusai negali pasigirti už prarastą šarvuotį. Šis ne pirmas ir ne paskutinis tokios „vagystės“ atvejis. Mat, kol rusai plėšikavo, jie nekreipė dėmesio į savo karinį turtą. Tai rusų kariuomenės moralė ir disciplina. Nepakeičiama. Žinome, kad konflikto atveju, bet koks išradimas arba įžūlumas tarp kovojančiųjų yra skatinamas.

Žydai Izrelyje labai nepatenkinti Lavrovo palyginimu Zelenskio su Hitleriu. Izraelis reikalauja viešo atsiprašymo. Dabartinis Ukrainos prezidentas yra žydų kilmės. Jeigu jau Rusijos užsienio reikalų ministras taip pasako, tai kaip toli esama nuo „žydų pogromų“? Kas gero buvo pasiekta žydų pogromais caro ir stalinizmo laikais? Žydų kilmės Rusijos aukšto išsilavinimo protas atsirado Izraelyje. Izraelis triumfuoja, o rusai važinėja su surūdijusia neveiklia technika.

Išvada trumpai. Rusijoje pastebimas aiškus Putin‘o sveikatos negalavimas. Krašte bręsta revoliucija. Rusija naikina pati save. Vakarų paskelbtos sankcijos, lėtai bet veikia.

Pasaulinėje informacijoje rašoma, jog Lietuvos Seimas pareiškė, kad Rusija Ukrainoje užsiima ukrainiečių genocidu, kartu paskelbdamas Rusiją teroro platintoja. Tai pirma valstybė taip pasielgusi Rusijos atžvilgiu. Daugiau pasekėjų dar nėra. Tai drąsus Lietuvos Seimo žingsnis, todėl mes lietuviai, kur bebūtumėm, pritarkime tokiam drąsiam Lietuvos Seimo sprendimui. Stenkimės visomis išgalėmis, kartu su ukrainiečiais, nugalabinti tą rusišką teroro slibiną. Jis privalo būti sunaikintas. Jokių abejonių negali būti.

Šlovė ukrainiečių, nepasiduodančiai Rusijos slibinui, tautai. Ukraina privalo išlikti nepavergta.

2022-05-12

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos