Susikaupimo šeštadienis Čikagos lituanistinėje mokykloje

“Vėlinių tradicija – viena gyviausių šventinių tradicijų Lietuvoje. Žmonės dažnai vienu Vėlinių vardu vadina tiek Visus šventus (lapkričio 1 d.), tiek pačias Vėlines (lapkričio 2 d.). Visų šventųjų diena – krikščionių šventė, skirta visiems Bažnyčios kanonizuotiems asmenims paminėti – laikyta katalikams privaloma švente. Lietuvių liaudies tradicijoje buvo populiaresnės Vėlinės – visų mirusiųjų minėjimo diena.”(iš  A.Žarskaus straipsnio)

Kiekvienas šeštadienis Čikagos lituanistinėje mokykloje kupinas paslaptingų padavimų, didingų kunigaikščių istorijų, lietuvių kalbos ir geografijos žinių, skambių lietuviškų dainų, linksmų šokių, spalvingų piešinių, įspūdžių ir šypsenų.

Tačiau šis buvo ypatingas.Mokiniai, mokytojai ir tėvelai rinkosi Jaunimo centro Koplyčioje paminėti Vėlinių dieną.

Mokiniai atsinešė brangių mirusių artimųjų nuotraukėles, mokytojai surašė anapilin iškeliavusius kolegas. Visi rinkosi JC koplyčioje kur šv. Mišias atnašavo kunigas Gediminas Keršys, jam talkino 9 klasės mokinys Max Bruzga. Visi sukalbėjo už mirusiuosius maldelę. Dešimtos klasės moksleiviai Greta Stanevičiūtė ir Julija Bikulčiūtė paskaitė švento Rašto skaitinius padedami mokytojos Janinos Prialgauskienės. Visi mokiniai nuoširdžiai giedojo mokytojos Dalės Gedvilienės išmokintas giesmeles. 

Po šventų mišių toliau vyko pamokos, tad mokiniai rinkosi vėl klases ir tęsė susikaupę likusias pamokas. 

Čikagos lituanistinės mokyklos 

Vida Rupšienė

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos