Tokios tokelės (103) Iškrypėliška politika

.Paskalomis apkaltintas, keturių žvaigždžių, generolas Mark Milley, dabartiniu metu nesivelia į jokius komentarus. Už keleto savaičių jis, per apklausinėjimą, aiškinsis Kongreso atstovams. Baltieji Rūmai patenkinti jo darbu esamoje padėtyje. Ar po jo apklausinėjimo, nevertėtų apklausinėti ir apkaltinti „bobą“? Juk ji bėgo į Pentagoną norėdama su kariškių pagalba atimti iš prezidento Trump branduolinių ginklų kodus. Nieko Pentagone nepešusi, nutarė generolą apkaltinti valstybės išdavimu. Ateitis parodys jos arba generolo niekšybę.


Knygoje „Peril“ paskelbti faktai negali būti priimami už tiesą, kas dabar vyksta demokratų stovykloje. Manau, apie tokius išdavikiškus faktus reikia rašyti tiktai po nusikaltusio asmens, teismo, pripažintu kaltu. Nejaugi, nei Seimo pirmininkė, nei tie du žurnalistai nežino „presumtion of innocence“? Nei Seimo pirmininkė, nei tie du žurnalistai neturi jokios teisės be nusikaltimų įrodymų teisti vyriausiąjį kariuomenės štabo viršininką, keturių žvaigždžių generolą, Mark Milley. Knygoje išdėstyti faktai liudija, jog generolo nusikaltimai buvo vykdomi prezidentui Trump nežinant, už jo nugaros. Nejaugi tokio laipsnio generolas galėtų elgtis kaip koks piemuo? Pirmiausiai, jam pranešus Kinijai apie rengiamą užpuolimą, kinai paleistų atomines raketas Amerikos link, taikant į Washington, D.C. Tuomet žūtų ir pats generolas. Antra, ar kinai patikėtų tokiu pranešimu? Labai abejotina. Jie tai pavadintų provokacija. Žinome, jog Kinijos vyriausybė yra kuo puikiausiai informuota apie JAV. Be abejo, čia aiškiai pastebimas niekšingumas sunaikinti generolą, gal ir visą kariuomenės vadovybę.  Trump‘as generolą nesmerkia, tiktai sako, jeigu tai tiesa, generolas privalo atsakyti, bet baigdamas priduria, jog tai „fake news“. Prezidentui Trump nepatinka, šiam generolui vadovaujant, pasitraukimas iš Afganistano. Šis klausimas neturi nieko bendro su jam primetama valstybės išdavyste. Manau, ir tikiu, jog pasitraukimas iš Afganistano vyko su Bidono ir krašto apsaugos sekretoriaus žinia, nes kariškiai vykdo šių dvejų asmenų įsakymus. Šis, vyriausias generolas žinojo Trump‘o planus pasitraukimui iš Afganistano, bet jis privalėjo vykdyti vyriausiojo, dabartinio, kariuomenės vado nurodymus. Kaltas Trump‘as.


Manau, artėja laikas, kad „boba“ susinaikins pati save. Lincoln‘as savo trumpoje kalboje Gettysburg‘e (1863-11-19)   pasibaigus pilietiniam karui sakė, kad žmonių valdžia nuo žmonių ir dėl žmonių neišnyktų nuo žemės paviršiaus. Daug kas esantieji valdžioje tą pasakymą dažnai kartoja, bet jo nevykdo. Nusigyvenome iki diktatūrinės valdžios. Ar tai ne veidmainystė?


Kadangi Amerika pasidalinusi į dvi stovyklas, apie tiesą svajoti sunku, arba net neįmanoma. Vienur rašoma, jog valdžia skiria paramą talibams, kitur, kad šie vis dar laiko Amerikos žmones Afganistane nežinioje, kaipo užstatą, nepasakant kainos. Bet kokia parama talibams, tai išpirkimas piliečių, skatinant prekybą žmonėmis. Talibams visiškai nesvarbu kas ir kaip apie juos galvoja. Kalnų banditai nieko nepripažįsta, išskyrus save. Ar įmanomi bet kokie pasitarimai ir susitarimai su banditais? Už ką privalo kentėti banditų užgrobti Amerikos piliečiai ir žaliakortininkai Afganistane? Šio klausimo „prezidentas“ vengia lyg velnias kryžiaus. 


Dabartinis JAV Kongresas, stovintis ant prarajos krašto, bando išsilaikyti ir neprarasti valdžią. Neprarasti valdžią, jų aukščiausias tikslas. Kaina nesvarbi. Taip pat nesvarbios ir aukos žmonių, kurie, dėl demokratų valdžios troškimo, gali tapti sunaikinti. „Boba“ negali prarasti valdžią ir įtaką joje. Jos „garbus“ autoritetas pasirodė, jai nuvykus į Angliją, kur ji visur buvo nušvilpta. Ji jau tapo nekenčiama ne tik namuose, bet ir užsienyje, geriausio Amerikos sąjungininko krašte, Anglijoje. Praradusi bet kokią dar turėtą garbę užsienyje, ar ji gali ateityje būti gerbiama namie? Ką darys demokratai turėdami partiją naikinančią „bobą“? Ar ilgai jie dar tylės palindę po šluota? Ar ir toliau jie bijos pakelti balsą prieš jų partijos naikintoją?


Manau, ateinančiuose rinkimuose, kaip ir praeityje, daug piliečių balsuos tradiciškai, ne tiek už demokratus, bet svarbiausiai už jų pažadus, kuriais nusiviliama tuojau po rinkimų. Mat, demokratai dalina ne savo, bet mokesčių mokėtojų pinigus, kas debilams nesuprantama. Toks didelis bukumas randasi amerikiečių balsuotojų tarpe, kurie net netiki balsų vogimu. Tai fanatikai žmonės. Jie pavojingiausi rinkimuose.


Mes susipratę lietuviai, matydami kaip kraštą į bedugnę veda „bobos“ valdomi demokratai ir vogtų balsų prezidentas, privalome veikti ir balsuoti tiktai už respublikonus ir, kandidatuojant Trump‘ui, už jo kandidatūrą. Mūsų kalbos, kad pasigendame Trump‘o, lai virsta tikrove. Sėkmės.


2021-9-23 

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos